RSS

Enterovirulent E.coli (EWG) fakty

Posted on

Tłumaczenia artykułów anglojęzyznych na temat E.coli.

Enterovirulent E.coli (EWG) są bakterie, które składają się z grupy E.coli serotypów, z których wszystkie mogą powodować biegunkę i inne problemy w jelitach.

Bakterii EWG może powodować wiele objawów, począwszy od łagodnych do krwawa biegunka, nudności, wymioty, skurcze żołądka i odwodnienie.Różne grupy często produkują mniej (grupa EWEA) lub bardziej intensywne objawy (EHEC grupy) i powikłań.

Chociaż badacze różnią się w zależności od struktury grupy i nazwy, sześciu grup są obecnie prezentowane w literaturze medycznej, wymienione przez ich główne objawy produkowane lub inne „unikalne” cechą grupy:

EHEC (enterokrwotocznych E. coli ): toksyny Shiga, krwawa biegunka, 10% z powikłaniami

ETEC (enterotoksycznej E. coli ): wydzielania toksyn, wodnista biegunka

EPEC (enteropatogennych E. coli ): toksyny podobne do toksyny Shigella, wodnista lub krwawa biegunka

EIEC (enteroinvasive E. coli ): inwazji komórek nabłonkowych; śluzowe, krwawa biegunka i gorączka

EWEA (enteroadherent E. coli ): przylegają do komórek jelita, wodnista biegunka

EAggEC (enteroaggregative E. coli ): grupa komórek jelita, przewlekłe śluzowe wodnista biegunka

Odwodnienie może wystąpić w EWG infekcji grupy, jeśli objawy odwodnienia występują, szukać opieki medycznej.Również z opieki, jeśli krwawa biegunka rozwija.

Infekcje EWG często domniemanie zdiagnozowane przez skojarzenie z żywności, cieczy lub osoba, która została ostatecznie zdiagnozowana lub związane z EWG zanieczyszczenia.Ostateczne rozpoznanie jest przez izolację EWG organizmu z kałem chorego i identyfikacji EWG członkiem grupy przez jej produkcji toksyn, jego unikalne właściwości grupy i jej serotypu.

Większość infekcji EWG grupy samoistnie, jednak zapobiega odwodnieniu jest głównym traktowania wszystkich EWG grup.

Samoopieki w domu można zrobić, chyba że objawy biegunki odwodnienie lub krwawe rozwijać.

Głównym powikłaniem, które prowadzi do innych poważnych problemów lub śmierci jest odwodnienie.Poważne powikłania są widoczne z EHEC grupy (głównie E. coli 0157: H7) występują częściej niż w innych grupach, jednak wysoka śmiertelność (w niektórych raportu 50%) mogą wystąpić w krajach trzeciego świata grupy ETEC z infekcjami.

Około 10% zakażeń EHEC (głównie E. coli 0157: H7) opracowuje umiarkowanego do ciężkiego powikłania krwawa biegunka, zapalenie krwotoczne, hemolityczne-mocznicowy zespół (HUS) i Zakrzepowa plamica (TTP).

Zapobieganie EWG koncentruje się na żywności uniknąć, płyny i dotyka osób z EWG.Gotowanie mięsa (zwłaszcza mięsa hamburger) i inne produkty powyżej 160F pomoże zabić organizmy.Z żywnością powinny zawsze elementów przygotowywania żywności czyste i umyte ręce.

Jakie są enterovirulent E.coli (EWG)?

Enterovirulent Escherichia coli ( E. coli ) składają się z kilku serotypów (szczepy bakterii związanych identyfikowane przez ich nieco inne struktury antygenowe) bakterii, które mają silną skłonność do wywoływania infekcji, początkowo w przewodzie pokarmowym („jelit” w języku greckim oznacza jelita; zjadliwe oznacza śmiertelne lub powodujące choroby).Enterovirulent Escherichia coli (EWG) należą do bakterii z rodzaju Escherichia , nazwany T. Escherich, który jako pierwszy wyizolował bakterie w 1885 roku.Większość z rodzaju Escherichia składa się z jednego gatunku określanego jako „coli” (łac. dwukropek), jednak istnieje ponad 700 serotypów tego gatunków bakterii.Wiele E.coli serotypów mogą powodować zakażenia innych niż w jelicie, ale tematem tego artykułu jest na enterovirulent grup (EWG).

Escherichia coli ( E. coli ) są Gram-ujemne bakterie, które są w kształcie pręta, mają zdolność do przetrwania w warunkach tlenowych i beztlenowych (zwany fakultatywne beztlenowy), i może lub nie może produkować wici i pili (cienkie jak włos prognozy ) w zależności od potrzeb środowiskowych.

E. coli szczepów znajdują się na całym świecie i żyć w znaczącej liczbie u ludzi i innych zwierząt jako część normalnej populacji bakterii znaleziono w jelicie grubym.Organizmów, które mogą współistniały z ludźmi przez wieki w normalnej flory (populacji bakteryjnej zwykle u osób zdrowych) ludzi i innych zwierząt dwukropki.Jednak wśród 700 szczepów E.coli , istnieje kilka odmian, które powodują choroby.Te E.coli szczepy są jednymi z najczęstszych przyczyn wielu typowych infekcji bakteryjnych, w tym biegunka , zapalenie pęcherzyka żółciowego, bakteriemia, zapalenie dróg żółciowych, zakażenia układu moczowego (ZUM), biegunki podróżnych i innych klinicznych zakażenia, takie jak u noworodków zapalenie opon mózgowych , zapalenie płuc , ropnie brzucha i hemolityczno-mocznicowy zespół (HUS).

Klasycznym przykładem takiego E.coli szczepu E.coli 0157: H7 .Nazwa E.coli 0157: H7 wydaje się skomplikowane, jednak naukowcy używają liczb i liter do specjalnie wyznaczają małe różnice w E.coli szczepów.0157 jest „O” antygen serotypu, który identyfikuje jeden z ponad 700 szczepów i „H” H7 reprezentuje typ antygenu bakterii wici.Niektóre E.coli posiadają również antygeny K (białka / komponentów powierzchni polisacharyd), które zostały wykorzystane do identyfikacji niektórych szczepów.Powyższe nazwy (O, H i K) może być używany do identyfikacji szczepów wywołujących określone choroby i zostały wykorzystane do identyfikacji ognisk choroby.

Jakie są objawy spowodowane przez enterovirulent E.coli (EWG)?

Głównym objawem, że wszystkie enterovirulent E.coli (EWG) produkują często jest biegunka.Jednakże, rodzaj biegunki (na przykład krwawa, przewlekła, lub samoistnie) i komplikacji, które mogą towarzyszyć infekcje różnią się od siebie.Podobieństwo objawów spowodowanych badaczy i klinicystów zorganizować E.coli serotypów na grupy zgodnie z ich objawy i wspólne mechanizmy chorobotwórcze.W zależności od badań naukowych lub klinicznych lekarzy publikacji czytać, tam są 4 do 6 grupy E.coli , które zawierają wszystkie enterovirulent E.coli (EWG).Niestety, niektórzy badacze więcej niż jedną kadencję dla niektórych członków grupy.Poniżej znajduje się podsumowanie z grup, które są obecnie w literaturze, a objawy członków grupy powodują:

EHEC (enterokrwotocznych E. coli ): krwawa biegunka, krwotoczne zapalenie jelita grubego , zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) i zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP), dodatkowe warunki EHEC są VTEC i STEC, które stoją w Vero wytwarzających toksyny E.coli i wytwarzających toksyny Shiga E.coli , odpowiednio.Jeden serotyp, E.coli 0157: H7, jest odpowiedzialny za większość krwawe biegunki, która występuje ze względu na produkcję toksyn Shiga.

ETEC (enterotoksycznej E. coli ): biegunki podróżnych , wodnista biegunka z nudności , skurcze brzucha i gorączka , spowodowane przez kilka serotypów E. coli (0169: H47, 0148: H28 i kilka innych), które wytwarzają dwie toksyny, które powodują przewodu pokarmowego do wydzielania płynów (egzotoksyny wydzielniczych)

EPEC (enteropatogennych E. coli ): biegunka z dzieciństwa, spowodowanych przez E.coli bakterie (wiele różnych serotypów), które mogą dołączyć do przewodu pokarmowego tkanek, zwłaszcza u niemowląt i tworzy wodniste lub krwawe biegunki u niemowląt, produkując toksyny podobne do produkowanych przez bakterie o nazwie Shigella dysenteriae .

EIEC (enteroinvasive E. coli ): Shigella , jak biegunka z krwią i śluzem, ze względu na E.coli , które atakują komórki nabłonka osób w każdym wieku, produkuje również wymioty , gorączka i dreszcze .Tych serotypów są ściśle związane z Shigella spp..(Kilka dzieci rozwijają HUS)

EWEA (enteroadherent E. coli ): dzieciństwo, wodnista biegunka, w niektórych przypadkach biegunki podróżnych w dorosłych, a niektóre zakażenia układu moczowego.Grupa ta składa się z E.coli szczepów (np. 0119 lub 055), które są w stanie stosować się do ludzkich komórek (przewodu pokarmowego i innych typów komórek).O połowę z tej grupy jest w stanie spowodować łagodna biegunka, zazwyczaj u dzieci, podczas gdy inne E.coli serotypów, które można stosować, nie powodują choroby.Jak EAggEC te enteroadherent E.coli nie wytwarzają toksyny Shiga lub wydzielania powodujące egzotoksyny.

EAggEC (enteroaggregative E. coli ): uporczywej biegunki w krajach rozwijających się, zwłaszcza u dzieci, które zwykle trwa dłużej niż 14 dni.Biegunka jest wodnista, śluz zawierający, w około jednej trzeciej osób, krwawe.Osoby z EAggEC zwykle posiadają niską gorączką (mniej niż 101 F lub 38,3 C) i prawie nie wymioty.Te E.coli serotypów (na przykład, 042 i 044) nie wytwarzają toksyny Shiga lub egzotoksyny wydzielnicze, które powodują wydzielanie ale powodują zapalenie jelit, które jest związane z nieprawidłowo wysokie wydzielanie jelit, które prowadzi do wodnistej biegunki.Szczepy te są unikalne, ponieważ „suma” (formularz małych mas składa się z hodowanych komórek tkanki i bakterie) ludzkich komórek przewodu pokarmowego poprzez dołączenie przez fimbrie (pili).
Jak można się domyślać, są niefortunne pokrywa w syndromy choroby i to jest jeden z powodów, że autorzy nie zgadzają się na temat rzeczywistej liczby grup (EPEC, EWEA i EAggEC lub EiA i EAggEC są często zalicza razem).Wydaje się mało prawdopodobne, że nazwy grupy utrzyma się w przyszłości (patrz następny punkt).

Nowa grupa EWG?(Aktualizacja na E. coli 0104: wybuch H4 w Niemczech)

Jako aktualizacja tego artykułu, oprócz najnowszych szczepu E. EWG zostaną przedstawione.Niedawno pojawiły się w Niemczech na początku 2011 roku i została udokumentowana w 11 krajach Europy, co najmniej czterech ludzi, którzy podróżowali do Niemiec i wrócił do USA zostało zakażonych tym szczepem.U większości ludzi, narażenie na źródła zakażenia wystąpiły podczas gdy ludzie odwiedzali Niemcy, najprawdopodobniej poprzez zanieczyszczoną żywność (sałatki).

Szczep został zidentyfikowany jako E.coli 0104: H4 (zwane także STEC 0104: H4).Jest on przedstawiony w tej sekcji, ponieważ, jak stwierdzono w poprzednim akapicie, są niefortunne pokrywa się w ECC spowodowane chorobą i to nowy szczep wydaje się wykazywać niektóre z najgorszych pokrywają funkcje członków ECC grupy.Na przykład, E.coli 0104: H4 jest zgłaszane zawierają około 93% genomu EHEC i produkuje Shiga (Vero) toksyny, jednak wydaje się również mieć możliwość jak EWEA szczepów dołączyć również do przewodu pokarmowego komórek.

Obecnie wybuchu jest trzecim największym kiedykolwiek zgłoszone do E.coli (około 2200 pacjentów zakażonych) i najbardziej śmiertelne (co najmniej 22 martwych z 06.06.2011).Ponadto, większość szczepów wyizolowanych są odporne na wiele antybiotyków (aminoglikozydy, makrolidy i antybiotyki beta-laktamowe).Źródłem zakażenia może być zanieczyszczona kiełki fasoli uprawianych organicznie i następnie wysyłane do wielu niemieckich restauracji.Jedną z głównych różnic w E.coli 0104: H4 z innych E.coli , które powodują zespół hemolityczno-mocznicowy lub HUS (głównie E. coli 0157: H7 ), jest to, że organizm jest przyczyną HUS w młode kobiety dorosłych i innych dorosłych.Często HUS spowodowanego przez E.coli 0157: H7 jest u dzieci i osób starszych, dorosłych, nie w stosunkowo dobrym zdrowiu.Jednak ten wybuch E.coli 0104: H4 jest nadal nowy i badane intensywnie, inne różnice mogą stać się widoczne w miarę upływu czasu.

Najnowsze (03 czerwca 2011) wytyczne z CDC są następujące:

Nie zaleca się podanie antybiotyków u pacjentów z podejrzeniem zakażenia STEC, aż do całkowitego badania diagnostyczne mogą być wykonywane i zakażenia STEC jest wykluczona.Niektóre badania wykazały, że podawanie antybiotyków u pacjentów z STEC infekcje mogą zwiększać ryzyko HUS rozwijających się.Jednak kliniczne podejmowania decyzji muszą być dostosowane do każdego pacjenta.Nie może być wskazaniem do antybiotyków u pacjentów z ciężkim zapalenie jelit czy perforacji jest niepokojący.Warto zauważyć, że izolatów STEC O104: H4 od pacjentów w Niemczech wykazały odporność na wiele antybiotyków.

Wytyczne w celu zapewnienia jak najbardziej kompletne wykrywanie i charakterystyka STEC infekcji są następujące:

Wszystkie stołki poddany badaniu u pacjentów z ostrym pozaszpitalnego biegunki powinny być hodowane przez STEC O157: H7.Te stolce powinny być jednocześnie oznaczane dla non-O157 STEC z testem, który wykrywa toksyny Shiga lub genów kodujących te toksyny.

Laboratoriach klinicznych powinny sprawozdanie i przesyła E.coli O157: H7 i izoluje toksyny Shiga pozytywnych próbek państwowe lub lokalne laboratoria zdrowia publicznego jak najszybciej dodatkowego opisu.

Próbki lub buliony wzbogacenia, w których toksyny Shiga lub STEC zostały wykryte, ale z którego O157: H7 izolatów STEC nie są odzyskiwane, powinny być przekazane jak najszybciej do publicznej państwowe lub lokalne laboratorium zdrowia, tak aby nie O157: H7 STEC mogą być izolowane.

Jest to często trudne do rozpoznania STEC w kale do czasu, u pacjentów z HUS.Immunomagnetyczne separacji (IMS) wykazano, że wzrost odzysku STEC od pacjentów HUS.Dla wszystkich pacjentów z HUS bez kultury potwierdziły zakażenia STEC, kał mogą być wysyłane do Public Health Laboratory, który wykonuje IMS lub CDC (poprzez stan laboratorium zdrowia publicznego).Ponadto, w surowicy mogą być wysyłane do CDC (poprzez stan laboratorium zdrowia publicznego) do badań serologicznych wspólnych serotypów STEC.
Korzyści z przylegającą do zalecanej strategii badań obejmują wczesne rozpoznanie, poprawia wyniki pacjenta, i wykrywania wszystkich STEC serotypów.

Wszyscy pacjenci z toksyny Shiga choroby biegunkowe pozytywne lub HUS powinny być zgłaszane do ministerstwa zdrowia, niezależnie od historii podróży do Niemiec.

Jak enterovirulent E.coli grupy powodują choroby?

Generalnie, wszystkie EWG grupy powodują choroby poprzez zakłócenie normalnych mechanizmów wydzielniczą jelita, co prowadzi do biegunki.Jak wspomniano powyżej, różne grupy używają różnych metod, które ostatecznie prowadzi do biegunki, rodzaj biegunki i intensywność tej choroby są związane z mechanizmów wykorzystywanych przez bakterie.

EHEC wydzielają toksyny Shiga, które nie tylko niszczą komórek jelita, ale mogą rozprzestrzeniać się do innych narządów powoduje dodatkowe choroby. E.coli 0157: H7 jest głównym EHEC patogenu odpowiedzialnego i uważany jest za jeden z najbardziej zjadliwych organizmów we wszystkich EWG grupy ze względu na produkcję toksyn Shiga.

EPEC grupy organizmów także może produkować toksyny ściśle związane z toksyn Shigella, że ma wiele tych samych właściwości toksyny Shiga chociaż serotypów przyczyną choroby (czasami łagodniejsze), głównie u dzieci.

ETEC grupa nie wytwarzają toksyny Shiga lub ich ściśle związane z toksyn, ale ETEC dają dwie inne egzotoksyny, które pobudzają jelita do wydzielania płynu i śluzu.Jeszcze inny mechanizm jest wykorzystywany przez

EIEC organizmy , bakterie te mają zdolność przenikania do komórek nabłonka, że linia obszarów ludzkiego jelita.EIEC organizmów następnie powodować wiele komórek do lizy zakłócając w ten sposób płyn adsorpcji i zdolności sekrecji jelit.

Zarówno EWEA i EAggEC grupy bakterii, poprzez dołączenie do komórek jelita, powodować podrażnienie lub zapalenie komórek jelitowych.To fizjologiczne i immunologiczne odpowiedzi zakłóca również adsorpcji i wydzielanie w jelitach.

Kiedy należy szukać opieki medycznej dla enterovirulent E.coli infekcji?

Wiele osób (zdecydowana większość) nie muszą szukać opieki medycznej, jako że większość infekcji ustępują samoistnie, chyba że pacjent jest o obniżonej odporności lub jest niedożywionych dzieci w kraju trzeciego świata.Ponieważ liczba pacjentów to dzieci, ich postępy w samoistnie choroby musi być uważnie obserwowane, gdyż mogą w niektórych przypadkach, gwałtownie pogorszyć.Jest to sytuacja dla wszystkich grup EWG.Większość osób zakażonych, chyba że zdiagnozowano, nawet nie wiedzą, że są zakażone EWG, ponieważ wiele chorób bakteryjnych i wirusowych mają podobne objawy, jak nudności, stany podgorączkowe i biegunki.

Wielu lekarzy wynika, że ​​dotyczy osób powinny dążyć opieki medycznej, jeśli:

istnieją oznaki odwodnienia (na przykład, zmniejszenie oddawania moczu, suchość błon śluzowych), zwłaszcza u dzieci poniżej 5 roku życia i osoby starsze;

trwałego gorączka ponad 101 F (37,7 C);

obecność krwi w stolcu;

znany spożyciu E.coli 0157: H7 lub skażonej żywności lub płynu lub bliski kontakt z osobami, wiadomo, że wszelkie E.coli infekcję wywołaną przez bakterie grupy EWG i / lub

przypadku powikłań E.coli grupy infekcji EWG (patrz punkt komplikacji poniżej).

Jak enterovirulent E.coli zakażeń rozpoznano?

Diagnoza jest zwykle przez dokładne historii, egzamin fizyczne i analizy próbki kału od pacjenta.Wstępnej diagnozy jest często wtedy, gdy wywiad wskazuje na związek z osobami, żywności lub płynów wiadomo, że zawierają E.coli 0157: H7 lub inne EWG bakterii z grupy, takie wstępnej diagnozy jest często podczas ognisk choroby.Jednak u pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, ostateczne rozpoznanie jest zwykle wymagana.

Ostateczne rozpoznanie jest często przez kulturę E.coli szczepów z próbek kału na pożywki selektywne (sorbitol-MacConkey agar), gdy kolonie reagują z surowicą skierowane przeciwko konkretnym „O” szczepów antygenu.Selektywną pożywkę i surowicy pomóc odróżnić E.coli serotypów od innych podobnych patogenów, takich jak Listeria , Salmonella i Shigella . Inne badania obejmują PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) i immunofluorescencji testy do identyfikacji E.coli serotyp.

CDC zaleca, (2009), że wszyscy pacjenci są oceniane na pozaszpitalne biegunkę ich próbek kału analizowane przez systemy immunologiczne test, który wykrywa wszelkiego rodzaju toksyn Shiga jak ten test może wykryć prawie wszystkie bakterie, które wytwarzają toksyny Shiga, zwłaszcza E.coli 0157: H7 szczepów.CDC sugeruje, że ten test jest nawet lepiej niż bakteryjne techniki kultury, ale zaleca, aby zarówno kultury i immunologicznych testów powinny być wykonywane w tym samym czasie.Sugeruje to od E.coli , która produkuje Shiga lub Shiga-like toksyn zwykle mają potencjał, by być bardzo szkodliwe dla osoby zakażonej (y).

Jak enterovirulent E.coli infekcje leczyć?

Wstępne metody leczenia są podobne dla wszystkich grup EWG; nawodnienie jest głównym leczenia doustnego i IV (intervenous) uwodnienia.Jednakże dodatkowe środki lecznicze mogą być potrzebne.Jeśli pacjent jest zarażony EHEC, antybiotyki nie są używane, chyba że pacjent jest septyczny.Badania wykazały, że antybiotyki w grupie EHEC (zwłaszcza E. coli 0157: H7) wywołują bakterie, które wytwarzają toksyny Shiga, aby zwiększyć uwalnianie toksyn i sprawiają, że choroby i powikłań gorzej.Ponadto badacze sugerują, że inne wytwarzających toksyny E.coli serotypów w innych grupach (EPEC, ETEC i EIEC) nie może być wspomagana przez antybiotyki, gdyż w niektórych rzadkich przypadkach, mogą wystąpić powikłania podobne do tych z EHEC.

Mimo, że niektóre przypadki biegunki podróżnych były leczone antybiotykami (np. sulfametoksazol i trimetoprim [Septra]), w ogóle, antybiotyków może zmniejszyć objawy tylko o około 24/48 godzin.EWEA i EAggEC często samoistnie i wielu serotypów są odporne na jeden lub więcej antybiotyków.Jeżeli decyzja o zastosowaniu antybiotyków w infekcji EWG jest, badacze sugerują, E.coli serotyp przyczyną infekcji być badane w celu określenia podatności na antybiotyki.

Jak samoopieki w domu zrobić dla enterovirulent E.coli ?

Większość enterovirulent E.coli (EWG) infekcje są samoistnie, nie wymagają leczenia z wyjątkiem zachować osoby dobrze uwodnione (nawadniania doustnego).Jest to szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych, którzy mogą szybko odwodnić w domu opieki.Jeśli osoba nie jest w stanie być dobrze nawodniony pobytu w domu opieki medycznej należy dążyć.Większość klinicystów ostrzec ludzi, nie do leczenia pacjentów w domu z każdym „left-over” antybiotyki lub over-the-counter leków, takich jak difenoksylat i atropinę (Lomotil), ponieważ takie leczenie może spowodować nasilenie się objawów i powikłań przyczyny (patrz punkt powikłań poniżej).

Jakie są powikłania związane z enterovirulent E.coli (EWG)?

Wszystkie EWG grupy może mieć powikłania związane z zakażeniem.Jednak niektóre grupy mają znacznie mniej i potencjalnie mniej poważnych powikłań niż inne grupy.Wszystkie grupy, jednak mają jedną potencjalnie poważne powikłanie, odwodnienie.Nieleczony, odwodnienie może prowadzić do wielu uszkodzeń narządów i śmierci.Ciężkie odwodnienie zdarza się to rzadko w krajach rozwiniętych, ale w krajach trzeciego świata, śmiertelność może sięgać 50% u dzieci (ETEC).Ogólnie rzecz biorąc, w krajach rozwiniętych, ETEC, EWEA i EAggEC infekcji grupy mają kilka komplikacji rozwijać.

Stosunkowo częstym powikłaniem EHEC, EPEC i EIEC jest krew w stolcu .Niektóre osoby będą miały tylko niewielką ilość krwi, ale inne mogą mieć dużych ilościach i może wymagać transfuzji krwi (ciężkie krwotoczne biegunka).

Jednak około 10% wszystkich osób zakażonych EHEC (zwykle E. coli 0157: H7) opracowanie z pewnymi utrudnieniami.Zdarza się, że powikłanie (s) może prowadzić do kalectwa lub śmierci.Szczepy EHEC (a czasem, organizmy EIEC grupy) może powodować poważne problemy wymienione są poniżej;

Krwotocznych (krwawej) biegunki: Ta komplikacja może przedłużyć choroby przez około tydzień i spowodować poważne bóle brzucha .Jednostka może również rozwijać odwodnienie, anemia i może potrzebować transfuzji krwi.

Hemolityczna-mocznicowy zespół (HUS): Ten warunek także przedłuża choroby, jak to zwykle staje się oczywiste, około 7 do 10 dni po wystąpieniu objawów.Dzieci poniżej 10 roku życia są najbardziej narażone na tego powikłania; HUS jest najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u dzieci.Toksyny produkowane przez bakterie EHEC (głównie E. coli 0157: H7) przenika do krwi, powodując krwinek być uszkodzony i małych grudek do formy.Toksyny mogą również złożyć w nerkach i ostatecznie zniszczyć tkanki nerkowej, a czasami szkody jest na tyle poważne, aby spowodować niewydolność nerek .

Zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP): Ta komplikacja jest odmianą HUS, że zwykle występuje u osób starszych.Te same mechanizmy jak w przypadku HUS są odpowiedzialne za TTP.Jednak osoby starsze opracowania bardziej zaburzenia krzepnięcia i zużywają więcej płytek krwi w wyniku proste lub „spontaniczne” siniaki na całym ciele.Osoby starsze doświadczenie więcej gorączka i zmiany neurologiczne, oprócz uszkodzenia nerek.Do 1980 roku, TTP była uważana za śmiertelną chorobę.Jednakże, leczenie wymiany osocza i techniki infuzji zmniejszyło śmiertelność (zgony) z TTP do około 10%.

Jak enterovirulent E.coli (EWG) infekcje zapobiec?

Niemal każdy, kto dostaje zakażonych EWG dotknął i ostatecznie spożycia albo żywności lub płynów skażonych z EWG bakterii .Liczne ogniska występują na całym świecie każdego roku z powodu źródłem skażenia żywności lub płynu z tych organizmów, niektóre z najpoważniejszych problemów są często związane z skażonych produktów mięsnych przez EHEC grupy.Jednakże, potencjalne źródła zakażenia EWG grupy są ogromne.Na szczęście istnieją wytyczne, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania na infekcje EWG.

Poniższe wytyczne dotyczące zapobiegania EHEC, zwłaszcza E.coli 0157: H7, są zalecane przez CDC, ale mają one zastosowanie do wszystkich EWG grupy:

Starannie umyć ręce po skorzystaniu z toalety lub zmiany pieluszek i przed przygotowaniem lub jedzenia.Myć ręce po kontakcie ze zwierzętami lub ich środowiskach (w gospodarstwach rolnych, ogrodów zoologicznych pieszczoty, targi, nawet zwierzęta własnych w swoim własnym podwórku).

Cook mięso dokładnie .Mielone mięso wołowe i mięso, które zostało igły tenderized powinny być gotowane w temperaturze co najmniej 160 F/70 C. To najlepiej użyć termometru, a kolor mięsa nie jest bardzo wiarygodnym wskaźnikiem „dobre wyniki”.

Należy unikać mleka surowego, pasteryzowanego nabiału, i niepasteryzowane soki (jak świeże jabłkowy).

Unikać połknięcia wody podczas pływania lub gry w jeziorach, stawach, strumieniach, baseny, i podwórku „malucha” na basen.

Zapobieżenia skażenia krzyżowego w obszarach przygotowywania żywności, dokładnie mycie rąk, liczniki, desek do krojenia, sztućce po dotykać surowego mięsa.(Zalecenie to jest szczególnie ważne dla każdego, kto przygotowuje i serwuje posiłki dla innych.)
Jednym z głównych źródeł liczne ogniska choroby jest hamburger mięso skażone E.coli 0157: H7, takich zakażeń zostały nazwane „hamburger choroby”.Wielu autorów zaleca hamburgery zamówić w restauracji powinno być „medium lub dobrze zrobione” bez różowego mięsa hamburger widoczne w środku burger.Wszelkie „pink” mięso hamburger powinny być gotowane, aż brązowy, aby zmniejszyć ryzyko, że w praktyce E.coli są nadal obecne.

Ponadto żadnego płynu udział w przypomnieć ze względu na możliwość E.coli zanieczyszczenia powinny być usuwane natychmiast.W dniu 8 sierpnia 2010 r. o I milionów funtów wołowiny w Kalifornii został odwołany ze względu na możliwość E.coli 0157: H7 zanieczyszczenia.W 2010 r. FDA przypomniał kilka produkcji wołowiny, w tym materiałów dopuszczonych do suchej karmy dla zwierząt domowych z powodu tego organizmu.Inne FDA przypomina powodu EWG w 2010 włączone szpinaku i sałaty.

Niektórzy badacze sugerują, że dzieci, które są karmione piersią , zwłaszcza w krajach trzeciego świata, może zmniejszyć narażenie dziecka do EWG bakterii.

Istnieje spór co do stosowania antybiotyków w celu zapobieżenia EWG, niektórzy lekarze sugerują użycie rifaksyminy; innych lekarzy nie.Dane potwierdzające takie stosowanie tego antybiotyku nie jest dostępna.Brak dostępnych anty-EWG szczepionek w USA, choć badania nad szczepionkami jest w toku.
Jakie są prognozy (wyniki) z enterovirulent E.coli infekcje?

Chociaż ludzie są często niewygodne z EWG infekcji, większość osób, które żyją w krajach uprzemysłowionych, że się tych zakażeń bardzo niewielu poważnych powikłań.Jednak osoby, które są z obniżoną odpornością i dzieci w krajach trzeciego świata często występują powikłania.W niektórych krajach śmiertelność u dzieci do 50%, z odwodnieniem odgrywa kluczową rolę w tych zgonów z powodu EWG bakterii.

Ludzie z EHEC infekcji grupy ( E. coli 0157: H7 jest głównym serotyp) zazwyczaj (około 90%) posiada samoistnie choroby, a wynik jest doskonały.Jednak spadki prognozy, w zależności od rozwoju powikłań (y).Dobre nawodnienie zmniejsza szanse wystąpienia powikłań i poprawia wynik.Osoby z krwotoczna biegunka i są traktowane szybko mieć lepsze wyniki o ograniczonej hospitalizacji.Powikłań, takich jak HUS i TTP mają szerokie rokowania z dobrego na zły, w zależności od ogólnego stanu zdrowia jednostki i jak szybko powikłań są diagnozowane i leczone.Na przykład, niektóre osoby mogą odzyskać w całości, ale inne mogą wymagać IV płynów, wymiany osocza, infuzji osocza lub dializy i może mieć końca organ awarii (zazwyczaj niewydolność nerek) i problemów neurologicznych.Kilka (około 10%) pacjentów TTP umrze.

Chociaż rzadko, nawet stosunkowo zdrowych dzieci i dorosłych zmarło z EWG infekcje z powodu odwodnienia

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: