RSS

Choroby układu oddechowego

Posted on

Choroby układu oddechowego to inaczej wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane. Układ oddechowy człowieka składa się z górnych i dolnych dróg oddechowych. Drogi oddechowe służą dostarczeniu tlenu do komórek i odebraniu z nich dwutlenku węgla. Właściwa wymiana gazowa odbywa się w pęcherzykach płucnych.

Jak wiadomo choroby zakaźne układu oddechowego występują bardzo często. Są problemem o charakterze zdrowotnym, ale także społecznym. Szerzą się one drogą kropelkową, przede wszystkim przez wirusy i bakterie. Wśród chorób układu oddechowego wyróżniamy m.in. angina, astma, bąblowiec, błonica, czkawka, duszenie się, duszność bez wysiłku, duszność sercowa, duszność wysiłkowa, gorączka sienna, gruźlica, grypa, kaszel, katar, mukowiscydoza, płuco farmera, przeziębienie, pylica płuc, rak płuc, ropień płuca, rozedma płuc, zapalenie gardła, zapalenie krtani, zapalenie opłucnej, zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzelików u noworodków, zapalenie płuc, zapalenie zatok nosowych, zatrucie tytoniem, oddychanie wspomagane, utonięcie,
zanieczyszczenia środowiska. Etiologia na podstawie zespołu objawów klinicznych często jest trudna, lub nawet niemożliwa. Dlatego też wykonuje się badania wirusologiczne i serologiczne, które jednak są dość kosztowne. W zapobieganiu stosuje się szczepionki. Ich wartość ochronna często jednak jest ograniczona i niepełna.

Fizjologicznie dzieli się je na choroby:

 • obstrukcyjne (obturacyjne), związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, zespoły dyskinezy rzęsek drzewa oskrzelowego, zapalenie oskrzeli)
 • restrykcyjne, powodujące zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc (choroby śródmiąższowe płuc, sarkoidoza, pylice płuc, zapalenia naczyń płucnych, zwłóknienie, gruźlica, krzemica, rozsiew nowotworowy)

Podział anatomiczny wyróżnia choroby górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, a także śródmiąższowe i naczyniowe choroby płucne.

CHOROBY JAMY USTNEJ:

 zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (stomatitis)
 choroby zębów i ich następstwa
 zaburzenia zgryzu
 ropień języka i ropawica dna jamy ustnej (abscessus linguae – phlegmone fundi oris)
 kamienie śliniankowe (sialolithiasis)
 nagminne zapalenie ślinianek przyusznych – świnka (parotitis epidemica)
 ropne zapalenie ślinianki przyusznej (parotitis purulenta)
 zapalenie kości szczęki górnej u niemowląt (osteomyelitis maxillae)
 gruźlica jamy ustnej (tuberculosis cavi oris)
 kiła jamy ustnej (lues cavi oris)
 nowotwory jamy ustnej (neoplasma cavi oris)

CHOROBY GARDŁA:

 angina (angina):
– angina kataralna (angina catarrhalis)
– angina grudkowa (angina follicularis)
– angina zatokowa lub mieszkowa (angina lacunaris)
– angina rzekomobłoniasta (angina pseudomembranacea)
– angina wrzodziejąca (angina ulcerosa)
– angina martwicza (angina necrotica)
 ropień okołomigdałkowy (abscessus peritonsillaris)
 błonica gardła (diphteria pharyngis)
 płonica (scarlatina)
 mononukleoza zakaźna (mononuklosis infektiosa)
 agranulocytoza (agranulocytosis)
 białaczka (leucaemia)
 ostre zapalenie migdałka gardłowego (adenoiditis acuta)
 przerost migdałków (hypertrophia tonsillarum)
 przewlekłe zapalenie migdałków (tonsillitis chronica)
 ropień pozagardłowy (abscessus retropharyngeus)
 ropień przygardłowy (abscessus parapharyngeus, abscessus lateralis pharyngis)
 przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła (pharyngitis chronica)
 gruźlica gardła (tuberculosis pharyngis)
 kiła gardła (lues pharyngis)
 nowotwory jamy ustnej i gardła (neoplasma cavi oris, neoplasma pharyngis)

CHOROBY NOSA I ZATOK:

 ostry nieżyt nosa (rhinitis acuta)
 przewlekły nieżyt nosa (rhinitis chronica):
– nieżyt nosa przewlekły prosty (rhinitis chronica simplex)
– nieżyt nosa przewlekły przerostowy (rhinitis chronica hypertrophica)
– nieżyt nosa przewlekły zanikowy (rhinitis chronica atrophica)
 alergiczny nieżyt nosa (rhinitis alergica)
 ostre zapalenie zatok przynosowych (sinusitis acuta)
 przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (sinusitis chronica)
 polipy nosa (polypi nasi, polypositas nasi)
 czyrak przedsionka nosa (furunculus vestibuli nasi)
 błonica nosa (diphteria nasi)
 gruźlica nosa (tuberculosis nasi)
 kiła nosa (rhinoscleroma)
 nowotwory nosa (neoplasma nasi)
 torbiel zębowopochodna (cystis dentogenes)

CHOROBY PRZEŁYKU:

 bliznowate zwężenia przełyku (strictura oesophagi)
 uchyłki przełyku (diverticulum oesophagi)
 nowotwory przełyku (neoplasma oesophagi)
 stany skurczowe przełyku
 żylaki przełyku (varices oesophagi)

CHOROBY KRTANI:

 wrodzony świst krtaniowy (stridor laryngis congenitus)
 ostre zapalenie krtani (laryngitis acuta)
 ostre podgłośniowe zapalenie krtani (laryngitis acuta subglotica)
 ostre zapalenie nagłosni (epiglottitis acuta)
 ostre złośliwe zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (laryngo – tracheo – bronchitis acuta maligna)
 błonica krtani (diphteria laryngis)
 rogowica krtani (laryngitis phlegmonosa)
 zapalenie ochrzęstnej krtani (perichondritis laryngis)
 przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica)
 gruźlica krtani (tuberculosis laryngitis)
 kiła krtani (lues laryngitis)
 nowotwory kratni (neoplasma laryngis):
– włókniak krtani (fibroma laryngis)
– brodawczaki krtani (papilloma laryngis)
– rak krtani (carcinoma laryngis)

CHOROBY TCHAWICY:

 gruźlica tchawicy

CHOROBY OSKRZELI:

 ostre zapalenie oskrzeli (bronchitis acuta)
 ostry nieżyt oskrzelików (bronchiolitis acuta)
 przewlekły nieżyt oskrzeli (bronchitis chronica)
 rozstrzenie oskrzeli (bronchiectases)
 dychawica oskrzelowa – astma (asthma bronchiale)

CHOROBY PŁUC:

 zapalenie płuc (pneumonia):
– zapalenie płuc płatowe (pneumonia lobaris)
– odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneumonia)
– śródmiąższowe zapalenie płuc (pneumonia interstitialis)
 ropień płucna (abscessus pulmonis)
 rozedma płuc (emphysema pulmonum)
 nowotwory płuc:
– rak oskrzelowy płuc (carcinoma bronchogenes)
 gruźlica płuc:
– gruźlica pierwotna
– pierwotny zespół gruźlicy
– gruźlica płuc prosówkowa
– przewlekła rozsiana gruźlica płuc
– gruźlica płuc guzkowa ograniczona
– gruźlica płuc naciekowa
– ostre serowate zapalenie płuc
– gruźlica płuc przewlekła włóknisto – jamnista
 grzybice płuc

CHOROBY OPŁUCNEJ:

 zapalenie opłucnej (pleuritis)
 ropniak opłucnej (empyema pleurae)
 odma opłucnowa (pneumothorax)

NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA:
 przewlekły zespół serca płucnego (cor pulmonale chronicum)
 ostra niewydolność oddechowa
 przewlekła niewydolność oddechowa

Niektóre choroby

Niewydolność oddechowa
Jak wiadomo niewydolność oddechowa (Insufficientia respiratoria) to zaburzenia czynności układu oddechowego upośledzające wymianę gazową w płucach. Zaburzenie charakteryzuje się niedostatecznym wysyceniem tlenem krwi tętniczej oraz hiperkapnią (nadmierny poziom dwutlenku węgla w organizmie).

Zaburzenia czynności oddechowych występuje najczęściej w wyniku zaburzeń dyfuzyjnych, wentylacyjnych lub nieprawidłowego stosunku perfuzji do wentylacji.

Przyczyny niewydolności oddechowej
Przyczyną niewydolności oddechowej mogą być:
– zmiany w płucach (zwłóknienie tkanki płucnej, stany zapalne, skurcz oskrzeli)
– zmiany w aparacie mięśniowo kostnym klatki piersiowej (uszkodzenie mięśni oddechowych, usztywnienie klatki piersiowej)
– zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym (porażenie ośrodka oddechowego, zapalenie nerwów, udar)
– choroby klatki piersiowej (złamanie żeber)
– zatkanie górnych dróg oddechowych (ciało obce, obrzęk krtani)

Podział niewydolności oddechowej
Podział podstawowy, na podstawie wymiany gazowej:
– Niewydolność oddechowa częściowa (typu I): hipoksemia
– Niewydolność oddechowa całkowita (typu II): hipoksemia i hiperkapnia z możliwą kwasicą oddechową

Podział drugorzędny:

a) w oparciu o dane kliniczne:

Niewydolność wentylacyjna
– postać kliniczna PP – pink puff er – różowy dmuchacz (człowiek chudy, walczący),
– dominuje hiperwentylacja,
– pO2 krwi w normie a pCO2 krwi nawet poniżej normy,
– objaw duszności przy niewielkim wysiłku,
– chory nie ma objawów sinicy, ani obrzęków,
– niedowaga.

Niewydolność oddychania
– postać kliniczna BB – blue bloater – silny obrzęknięty (wygląda lepiej niż pink puffer, jest grubszy i ospały),
– hipoksemia (niedobór tlenu we krwi),
– hiperkapnia (nadmierny poziom dwutlenku węgla w organizmie),
– sinica i obrzęki,
– brak objawowej duszności przy wysiłku fizycznym,
– nadwaga,
– senność, apatia.

b) ze względu na przebieg

Ostra niewydolność oddechowa ma przebieg ostry i jest potencjalnie odwracalna, np. obturacja górnych dróg oddechowych. Objawy jej towarzyszące to silne duszności oraz sinica.

Przewlekła niewydolność oddechowa rozwija się stopniowo w przebiegu innych schorzeń i nie jest w pełni odwracalna. Dotyczy zaawansowanych chorób płuc. W przewlekłej niewydolności oddechowej może dojść do powstania śpiączki, zaostrzenie to rokuje bardzo źle, a chorzy najczęściej żyją jeszcze 2-3 lata od pierwszego epizodu.

c) ze względu na mechaniki oddychania

Niewydolność oddechowa zaporowa (obturacyjna)
Do tego typu niewydolności dochodzi w wyniku zmniejszenia się sprężystości tkanki płucnej lub/i zwężenia światła oskrzeli. Cechuje go:
– nieco zmniejszona pojemność życiowa płuc (VC),
– znacznie zmniejszona wentylacja maksymalna (MVV),
– natężona objętość wydechowa jednosekundowa (FEV1).

Niewydolność oddechowa ograniczająca (restrykcyjna). Ten typ niewydolności cechuje ograniczenie rozprężenia płuc w wyniku znacznego zwłóknienia płuca, zrostów w opłucnej i zmian w klatce piersiowej. Charakterystyczne wyniki m.in.:
– niska pojemność życiowa płuc,
– niska maksymalna wentylacja,
– niski szczytowy przepływ wydechowy (PEF).

W swoim przebiegu niewydolność oddechowa prowadzi do zmniejszenia wydolności wysiłkowej chorego z objawami duszności. Kolejno rozwijają się stopnie objawu duszności:
1 – objawowa duszność po szybkim spacerze na równym terenie czy po niewielkim wzniesieniu
2 – niemożność dotrzymania kroku osobie zdrowej w tym samym wieku.
3- duszność podczas chodzenia własnym tempem po równym terenie
4 – duszność podczas toalety porannej

Diagnoza niewydolności oddechowej
Rozpoznanie w kierunku niewydolności oddechowej możliwe jest na podstawie objawów tj.:
– sinica,
– senność lub śpiączka jako objawy kwasicy,
– zwiększenie liczby oddechów.

Diagnoza niewydolności oddechowej opiera się na pomiarze sprężystości gazów krwi tętniczej lub kapilarnej.

Leczenie niewydolności oddechowej
Leczenie niewydolności oddechowej polega na leczeniu objawowym- infekcja, niewydolność krążenia itp., oraz na:
– unikaniu czynników ryzyka,
– tlenoterapii z równoległym leczeniem chorób współwystępujących – wymagana jest u chorych z hipoksemią,
– skorygowaniu [H+] krwi przez podanie wodorowęglanów lub stosowanie oddychania mechanicznego,
– zwalczaniu skurczu oskrzeli.

Katar sienny

Terminem tym określamy alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Powstanie kataru siennego uwarunkowane jest dwoma czynnikami: predyspozycją genetyczną oraz kontaktem z alergenem, inicjującym objawy chorobowe. Najczęstszymi alergenami są: pyłki roślin, roztocze, spory pleśniowe, pierze, sierść zwierząt.

Pierwotne nadciśnienie płucne
Pierwotne nadciśnienie płucne (Hypertensio pulmonaris essentialis) to choroba bardzo rzadka, postępująca, będąca skutkiem zwłóknienia błony wewnętrznej oraz przerostu błony środkowej z wtórnymi zmianami miażdżycowymi głównych gałęzi tętnicy płucnej i jej drobnych rozgałęzień. Powoduje to w efekcie znaczny wzrost ciśnienia w krążeniu małym z następową niewydolnością prawej komory serca, prowadzącą ostatecznie do zgonu chorego.

Objawy pierwotnego nadciśnienia płucnego
– szybko postępująca niewydolność prawej komory serca,
– duszność wysiłkowa, dusznica bolesna wysiłkowa,
– utrata przytomności w czasie wysiłku,
– palce pałeczkowate, sinica
– tachykardia,
– skłonność do nadmiernej krzepliwości krwi.

Przedmiotowo u pacjenta można stwierdzić: tętnienie w II lewej przestrzeni międzyżebrowej przy mostku, szmer Grama-Steella, wzmożony drugi ton nad tętnica płucną, silne tętnienie skurczowe na lewo od mostka, przerost lewej komory, przerost prawego przedsionka, cwał przedsionkowy we flebografie, duże fale.

Radiologicznie występuje rozstrzeń serca prawego oraz tętnic płucnych. Badanie EKG wykazuje przerost prawej komory serca oraz P pulmonale. Dodatkowo, podczas cewnikowania serca stwierdzone jest podwyższenie ciśnienia w małym krążeniu o ponad 30/15 mm Hg. Wzrost ciśnienia jest spowodowany wzrostem oporów w krążeniu małym.

Przyczyny pierwotnego nadciśnienia płucnego
Przyczyny pierwotnego nadciśnienia płucnego nie są znane. Jest wiele czynników, które łącznie składają się na powstanie nadciśnienia pierwotnego. Prawdopodobnie istnieje również wiele postaci tego nadciśnienia. Czynnikiem ryzyka w wystąpieniu choroby jest rodzinna skłonność u kobiet. Obecnie doszukuje się związku choroby z zażywaniem pewnych substancji chemicznych.

Leczenie pierwotnego nadciśnienia płucnego
Leczenie pierwotnego nadciśnienia płucnego jest objawowe. Chorzy umierają średnio w kilka lat od postawienia diagnozy.

Nieżyty dróg oddechowych
Najczęstsze przypadki zakażenia górnych dróg oddechowych to grypa i przeziębienie (zaziębienie). Obie infekcje wywoływane są przez wirusy. Obydwu tym infekcjom towarzyszą wspólne objawy – zmęczenie, ból gardła, katar, kaszel, gorączka – jak też wyraźnie zróżnicowane nasilenie tych objawów. Większość przypadków grypy rozgrywa się w podobnych przedziałach czasu: zwykle około tygodnia, choć wynikające z tego osłabienie, brak energii i depresja mogą trwać nawet kilka tygodni dłużej. Generalnie, przy zaziębieniach powrót do zdrowia następuje szybciej.

Objawy
poczucie osłabienia,
brak energii,
ból gardła,
ból mięśni i stawów,
zatkany nos i wodnisty katar,
podwyższona temperatura
Leczenie
Należy zmierzyć gorączkę i położyć się do łóżka. Jeśli gorączka przekroczyła 38°C, dobrze jest połknąć np. tabletkę środka przeciwgorączkowego (przeciwzapalnego).

OSTRY NIEŻYT NOSA

Ostry nieżyt nosa to choroba zakaźna, wywoływana przez rinowirusy.

Objawy:
obrzęk błony śluzowej nosa
obfita, płynna wydzielina z nosa ( śluzowa lub ropna )
kichanie
podrażnienie spojówek
łzawienie
złe ogólne samopoczucie

W sytuacji, gdy objawy te przedłużają się – i dodatkowo towarzyszy im gorączka, bóle głowy- oznacza to powikłania.

Leczenie: wykorzystuje się leki w formie kropli, które zmniejszają obrzęk błony śluzowej; zalecany jest także odpoczynek i przebywanie w łóżku; konieczne jest przestrzeganie zasad higieny ( częste wietrzenie pomieszczeń, zmiana pościeli, izolowanie chorego); podawać należy witaminy, a w przypadku powikłań wskazane są antybiotyki;

WIRUSOWE ZAPALENIE GARDŁA

Przyczyną wirusowego zapalenia gardła są przede wszystkim adenowirusy. Choroba ta utrzymuje się przez kilka dni.

Objawy:
uczucie drapania w gardle
bóle głowy
podwyższona temperatura ciała
złe ogólne samopoczucie
zaczerwienienie i obrzęk gardła
trudności w przełykaniu
suchy, męczący kaszel

Pojawić się mogą także nudności, wymioty, biegunka.

Leczenie- ma charakter objawowy; zaleca się podawanie witamin, przepłukiwanie gardła środkami odkażającymi i leżenie w łóżku;

OSTRE ZAPALENIE KRTANI I TCHAWICY

W ostrym zapaleniu tego typu zmiany chorobowe mogą dotyczyć tylko krtani bądź krtani i tchawicy. Przeważnie są jednak częścią bardziej rozległych zmian w drogach oddechowych. Czynniki, które wywołują chorobę są różnorodne, a najczęściej to wirusy, niektóre adenowirusy, bakterie.

Objawy to:
ostry nieżyt nosogardzieli,
gorączka,
chrypka,
suchy, męczący kaszel,
uczucie duszności,
świst typu krtaniowego,

W celu stwierdzenia rodzaju zmian i ich umiejscowienia wykonuje się specjalistyczne badania laryngoskopowi.

W leczeniu stosuje się antybiotyki, środki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

OSTRE ZŁOŚLIWE ZAPALENIE KRTANI< TCHAWICY I OSKRZELI

Ostre złośliwe zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli jest bardzo ciężką chorobą. Najczęściej występuje u dzieci poniżej 6 roku życia. Początkowo pojawia się gorączka, nieżyt krtani, a później duszność wdechowa. Ta ostatnia bardzo szybko nasila się i przechodzi w duszność wdechowo – wydechową. Powstawanie rzekomych i wtórnych błon zakażeń bakteryjnych powoduje zatykanie światła oskrzeli. Objawy te mogą pociągać za sobą poważne komplikacje- jak bezwietrzność tkanki płucnej, zaburzeń krążenia, niedotlenienia mózgu.

Rozedma płuc
Choroba ta polega na trwałym rozdęciu pęcherzyków płucnych, a często także drobnych oskrzelików, z wtórną utratą elastyczności tkanki płucnej, w następstwie przewlekłych nieżytów oskrzeli oraz dychawicy oskrzelowej. Rozedma dotyczy przeważnie mężczyzn w wieku 40-60 lat. Za najczęstszą przyczynę występowania rozedmy płuc uważa się czynniki środowiskowe: palenie tytoniu i zanieczyszczenie środowiska.

OSTRE ZAPALENIE MIGDAŁKÓW

Ostre zapalenie migdałków spowodowane może być zarówno przez wirusy jak i bakterie. Cięższe przypadki są skutkiem właśnie tych ostatnich. Zmiany chorobowe tego typu mogą przebiegać bez wytworzenia nalotów, choć zazwyczaj po krótkim okresie obrzmienia migdałków naloty jednak się pojawiają.

W zapaleniu migdałków przyczyną mogą być paciorkowce, w takiej sytuacji choroba popularnie nazywana jest anginą. Choroba ta jest dosyć częsta, występuje w zachorowaniach sporadycznych. Dane szacunkowe pokazują, że w ciągu roku szkolnego na paciorkowcowe zapalenie migdałków choruje od 15 do 30 % dzieci i młodzieży. Nierzadko zdarzają się także zachorowania wśród dorosłych.

Objawy to:
dreszcze,
wysoka temperatura ciała,
bóle gardła ,
zaczerwienienie gardła,
trudności w przełykaniu,
powiększone i nabrzmiałe migdałki, na których obserwuje się szklisto – szare grudki typu limfatycznego albo czopy ropne,
złe ogólne samopoczucie,
powiększone podżuchwowe węzły chłonne,

Choroba utrzymuje się na ogół przez okres tygodnia, choć może się przedłużyć. Jeśli obserwuje się dość częste zachorowania, to może to doprowadzić do gorączki reumatycznej. Takie schorzenie cechuje się zapaleniem i bólem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego.

Leczenie polega na stosowaniu penicyliny, a w przypadku uczuleń- erytromycynę. Zalecany jest także odpoczynek i przebywanie w łóżku.

Wyróżnić można także anginę Plauta – Vincenta, zwaną także anginą wrzodziejąco – błoniastą. Jest ona wywoływana przez zarazki krętka i pałeczki wrzecionowatej. Do powstania schorzenia przyczynia się także niewłaściwa higiena jamy ustnej i uzębienia. Cechą wyróżniającą tej choroby jest tworzenie się skupisk zmian martwiczych. Są one najczęściej jednostronne, owrzodzenie pokrywa zaś szary nalot. Owrzodzenia te występują nie tylko na migdałkach, ale także na śluzówce dziąseł i jamy ustnej. Pojawia się gorączka, ale ogólne samopoczucie jest zadowalające.

Leczenie polega na podawaniu antybiotyków oraz płukaniu jamy ustnej i gardła.

Astma oskrzelowa (dychawica)
stma oskrzelowa to najczęstsze dla wieku dziecięcego schorzenie obejmujące układ oddechowy. Charakteryzuje się ono przewlekłym przebiegiem oraz występowaniem 3 rodzajów typowych zmian: odwracalnego zwężenia dróg oddechowych, zapalenia dróg oddechowych oraz nadmiernej wrażliwości dróg oddechowych na działanie drażniących bodźców.

Przyczyny:

Astmę oskrzelową może prowokować szereg czynników drażniących drogi oddechowe dziecka, zwanych alergenami. W 80% przypadków związek pomiędzy alergenem a występowaniem objawów klinicznych jest jednoznaczny, dlatego też istotne jest określenie bodźca drażniącego dla każdego pacjenta. W przypadku 20% zachorowań nie udaje się określić alergenu powodującego schorzenie.

Główne czynniki warunkujące astmę u dzieci to:
infekcje dróg oddechowych, głównie wirusowe;
dym papierosowy, kurz domowy, zanieczyszczenia powietrza;
pyłki roślin, zarodniki pleśni;
sierść zwierząt, pierze;
wysiłek fizyczny;
czynniki emocjonalne;
składniki żywności;
środki chemiczne, leki, kosmetyki, środki czystości.

W wyniku reakcji organizmu na alergen dochodzi do skurczu mięśni gładkich oskrzeli, co powoduje zmniejszenie napływu powietrza do płuc. Reakcja alergiczna powoduje także zapalenie ścian oskrzeli oraz ich obrzęk i wzrost wydzielania śluzu. Czynniki te warunkują niedostateczne natlenienie organizmu i przyczyniają się do powstania charakterystycznych symptomów choroby.

Objawy:

Na pierwszy plan wysuwa się szereg objawów typowo płucnych – są to:
wzrost częstości oddechów;
oddech świszczący;
zmiana głębokości i rytmu oddychania;
oddech wymagający wysiłku;
duszność, niedotlenienie (sine zabarwienie warg).

Ponadto występują też objawy ze strony układu krążenia:
spadek lub wzrost częstości akcji serca;
spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego;
zatrzymanie akcji serca.

oraz objawy neurologiczne:
niepokój, panika (dziecko może mieć wrażenie, że się dusi);
ból głowy;
drgawki.

Wyżej wymienione cechy niewydolności oddechowej pojawiają się w czasie napadów astmy (występujących w zależności od nasilenia choroby od kilku razy w miesiącu do kilku w ciągu tygodnia), w okresach międzynapadowych mogą się pojawić jedynie lekkie objawy oddechowe.

Postępowanie:

w czasie napadu astmy:
inhalacje rozszerzające oskrzela;
leki przeciwzapalne;
przyjęcie do szpitala;

po ataku:
postępowanie fizjoterapeutyczne: toaleta dróg oddechowych (drenaż, oklepywanie klatki piersiowej, wstrząsanie);

w czasie międzynapadowym:
unikanie przez dziecko czynników drażniących powodujących napady;
w przypadku, gdy unikanie alergenów jest niemożliwe lub trudne, stosuje się immunoterapię, czyli odczulanie dziecka na dany alergen (niestety nie zawsze wystarczające do złagodzenia objawów);
regularne podawanie leków rozszerzających oskrzela w dawkach zapobiegających;
fizjoterapia oddechowa (stosowanie ćwiczeń oddechowych, oddychanie torem przeponowym; nauczenie dziecka technik rozluźniających oraz kontrolowania oddechu, aby w czasie napadu umiało zachować spokój; ćwiczenia w basenie i ćwiczenia ogólnousprawniające ? w razie potrzeby przed ćwiczeniami należy podać leki rozkurczowe).

Zajrzyj także na stronę o przeziębieniu

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

11 responses »

 1. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites Chyba…. Doświadczenia wielu pacjentów pokazują jednak, że dostęp do specjalisty bywa utrudniony, a interpretacja przepisów odmienna. Nim odwiedzisz wybraną poradnię onkologiczną warto więc dowiedzieć się, jakie dokumenty będą wymagane, by nie tracić bezcennego czasu. Bywa, że wyspecjalizowane ośrodki oczekują przeprowadzenia serii badań w rejonie, a kolejki są tak długie, że osoba, której obawy są nieuzasadnione, niepotrzebnie stresuje się przed diagnozą. Pacjenci ze wstępnym rozpoznaniem są przyjmowani chętniej, pozostali powinni uzyskać informację, gdzie szybko zasięgnąć porady w najbliższym otoczeniu. W Polsce wyodrębnia się trzy specjalności, zajmujące się tą problematyką: onkologię kliniczną, radioterapię i chirurgię onkologiczną. Pacjenci ze wstępnym rozpoznaniem są przyjmowani chętniej, pozostali powinni uzyskać informację, gdzie szybko zasięgnąć porady w najbliższym otoczeniu. W Polsce wyodrębnia się trzy specjalności, zajmujące się tą problematyką: onkologię kliniczną, radioterapię i chirurgię onkologiczną. Jeszcze niedawno nowotwory złośliwe były leczone niemal wyłącznie chirurgicznie. Kiedy pojawiły się leki przeciwnowotworowe o udowodnionej skuteczności, prowadzeniem chorych niejednokrotnie zajmowali się interniści. Z czasem okazało się jednak konieczne wyodrębnienie osobnej specjalności: onkologii klinicznej, by pacjentów prowadzili lekarze najlepiej przygotowani do właściwego doboru leków, ich dawkowania, czasu leczenia, itp. choroby a tak ogólnie to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 2. Pomówmy teraz o… choroby i także dodajmy Niestety, dziadkowie mają często swój niebagatelny udział w przekarmianiu wnuków, nie wiedząc o tym, że nadwaga i otyłość są w wypadku dzieci bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Ta źle pojęta miłość może mieć poważne konsekwencje zdrowotne w wieku dojrzałym. Do tej pory w wielu rodzinach pokutuje błędny pogląd, że dziecko zdrowe, to dziecko otyłe. Tę teorię za prawdziwą uważają często dziadkowie, dbają, by dzieci „nie były głodne”, podsuwają im smakołyki, także wtedy, gdy nie widzą rodzice. I tym samym popełniają błędy żywieniowe.
  Po pierwsze – dzieci są często przekarmiane. Tę teorię za prawdziwą uważają często dziadkowie, dbają, by dzieci „nie były głodne”, podsuwają im smakołyki, także wtedy, gdy nie widzą rodzice. I tym samym popełniają błędy żywieniowe.
  Po pierwsze – dzieci są często przekarmiane. Dziadkowie oferują im jedzenie zbyt często, podtykając co chwila jakiś przysmak. Poza tym przygotowują dzieciom smakołyki własnej roboty, na ogół produkty wysokokaloryczne – ciasta i inne wypieki. Często porcje żywności przygotowane do spożycia dla dzieci są zbyt duże. choroby a tak w ogóle – nie warto o tym dłużej gadać.

  Odpowiedz
 3. choroby – nie warto o tym gadać. zespół niespokojnych nóg), zażywanie różnych leków, bezdechy w czasie snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania (np. u osób pracujących w systemie zmianowym), różne choroby (np. u mężczyzn – przerost prostaty, który zmusza do kilkukrotnego wstawania w nocy i oddawania moczu). Zasypianie przy muzyce czy włączonym telewizorze jest bardzo popularne. Niestety niezbyt dobrze wpływa na nasz sen. Zdecydowanie korzystniej jest zasypiać przy maksymalnej ciszy. Jeśli warunki w których śpimy na to nie pozwalają (np. ruchliwa ulica) to można skorzystać ze stoperów. Nawet najdrobniejszy hałas, zakłócenie snu może spowodować, że będziemy niewyspani. To bardzo ważny element. A własnie to chyba nie ma sensu… .

  Odpowiedz
 4. Słyszałem że to prawda. choroby i dodajmy kilka słów. Cały ten temat jest bardzo skomplikowany i nie ustalono ponad wszelką wątpliwość czy parabeny rzeczywiście są szkodliwe. Ja osobiście, jestem jednak zdania, że jeśli niektóre badania potwierdzają szkodliwość kosmetyków z parabenami to, tak dla bezpieczeństwa, lepiej zacząć używać produktów które nie uwzględniają tych substancji w swoim składzie. Kosmetyki bez parabenów to prawdziwa rewelacja na rynku pomiędzy innych kosmetyków. Kobiety, które nie jeden już raz zmagały się z wysuszoną, podrażnioną czy zniszczoną skórą po użyciu zwykłych kosmetyków będą zachwycone kosmetykami bez parabenów, które zyskują coraz większą popularność. Kosmetyki bez parabenów są prawdziwym sukcesem. Kosmetyki bez parabenów są prawdziwym sukcesem. Coraz więcej osób pragnie zainwestować w droższe, niemniej jednak skuteczniejsze i zdrowsze towary. Wysoka jakość naturalnych składników, a też ekologiczne podejście producentów kosmetyków bez parabenów gwarantują zdrowie nie tylko Twoje niemniej jednak także naszej pięknej planety Ziemia. Konserwanty spełniają bardzo ważną rolę w kosmetykach. choroby a tak ogólnie to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 5. choroby – nie mam zdania na ten temat. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył. Ustalono, że dla ciśnienia tętna wyższego od 63 mmHg pojawia się znaczący wzrost ryzyka zawału. Dotyczy to zarówno osób zdrowych, tj. W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu (diastole) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje około 60-80 skurczów na minutę.
  Uważajmy na swoje ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze może doprowadzić do udaru mózgu, uszkodzenia siatkówki oka, niewydolności serca i zawału oraz przewlekłej choroby nerek. O! i po za tym – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 6. choroby warto coś powiedzieć.
  Miażdżyca układu krążenia jest podłożem licznych schorzeń w obrębie naczyń krwionośnych, szczególnie tętniczych, zarówno obwodowych, jak i wieńcowych serca. Występowanie zmian miażdżycowych wywołane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnątrzustrojowymi. Wśród nich duże znaczenie ma tryb życia, odżywianie, warunki pracy i jej rodzaj, wpływy środowiskowe. Miażdżyca tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to „arterioskleroza”) – przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to „arterioskleroza”) – przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. arteriosclerosis). Miażdżyca związana jest z zaburzeniem przemiany materii w ustroju, szczególnie z zaburzeniem metabolizmu lipidów. choroby a tak w ogóle to by było tak i hak wam w smak.

  Odpowiedz
 7. choroby – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie…Nie Będę klikał jak małpa na slajdy…N..Nie Będę klikał jak małpa na »

  putBan(85);

  putBan(62);

  Ech.. a tak po przy okazji może już na tyle by było.

  Odpowiedz
 8. choroby – nie mam zdania na ten temat. A jednak udało jej się pokonać chorobę – na przekór ponurym diagnozom – za sprawą wieloletniego i wyniszczającego leczenia. Dziś, tak jak Jane, Michelle i Rei, Christina musi stawić czoła nowemu wyzwaniu i nauczyć się "normalnego" życia. Życia po raku.
  Już nie walczy o życie, a jednak choroba pozostawiła po sobie przykre pamiątki: uczucie lęku, samotności, smutne przeświadczenie, że nigdy nie będzie taka jak inne dziewczyny. – Wiem, że powinnam być wdzięczna losowi za to, że żyję – przyznaje. Tyle lat chorowałam, że nawet nie wiem, czym jest normalność.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Christina ma za sobą trzy lata chemioterapii i radioterapii. Osłabiona leczeniem spędziła wiele miesięcy na wózku inwalidzkim, bez przerwy opuszczała zajęcia w szkole. Chociaż na kręgosłupie nadal ma parę guzów, nie zagrażają one życiu i kobieta jest w stanie remisji. – Straciłam tyle nastoletnich lat – mówi z żalem. I to jest interesujące… Tak sądzę.

  Odpowiedz
 9. choroby – i co tu jeszcze komentować? Lepiej nie. Przyczyną powstania trądziku jest nadmierne wydzielanie łoju w gruczołach łojowych, oraz ich zatykanie poprzez rogowacenie ujść mieszków włosowych.Proces ten nasila nadmierna produkcja łoju. łój ten jest pożywką dla bakterii beztlenowych, które się namnażają i dochodzi wtedy do stanu zapalnego. Duży wpływ mają hormony. Pryszcze mogą też być wywołane przez reakcje alergiczne. Porady płynące z innych źródeł mogą okazać się nieskuteczne lub tez doprowadzić do pogłębienia choroby. Porady płynące z innych źródeł mogą okazać się nieskuteczne lub tez doprowadzić do pogłębienia choroby. Wraz z rozwojem medycyny również i leczenie trądziku stało się o wile łatwiejsze i skuteczniejsze niż w czasach naszych mam czy ciotek. Co zatem oferuje dermatologia ludziom nękanym przez trądzik? Na pierwszy plan wysuwają się leki oraz preparaty, które odblokowują mieszki włosowe. Przez stosowanie takich preparatów zapobiegamy gromadzeniu się łoju w owych mieszkach i tym samym nie doprowadzamy do tworzenia się pryszczy. O! bajde łej jak mówią angole i starczy.

  Odpowiedz
 10. choroby – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie. Dziś, tak jak Jane, Michelle i Rei, Christina musi stawić czoła nowemu wyzwaniu i nauczyć się "normalnego" życia. Życia po raku.
  Już nie walczy o życie, a jednak choroba pozostawiła po sobie przykre pamiątki: uczucie lęku, samotności, smutne przeświadczenie, że nigdy nie będzie taka jak inne dziewczyny. – Wiem, że powinnam być wdzięczna losowi za to, że żyję – przyznaje. – Wiem, że powinnam być wdzięczna losowi za to, że żyję – przyznaje. – Ale gdy euforia minie, trzeba zmierzyć się z twardą rzeczywistością. Tyle lat chorowałam, że nawet nie wiem, czym jest normalność.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Christina ma za sobą trzy lata chemioterapii i radioterapii. Osłabiona leczeniem spędziła wiele miesięcy na wózku inwalidzkim, bez przerwy opuszczała zajęcia w szkole. Chociaż na kręgosłupie nadal ma parę guzów, nie zagrażają one życiu i kobieta jest w stanie remisji. A własnie to chyba nie ma sensu… Tak sądzę.

  Odpowiedz
 11. Psychoterapeuta BMW (@DrugiBrzeg)

  Wiele z tych chorób występuje na tle problemów emocjonalnych, warto o tym pamiętać. Oczywiście najważniejsze jest szybkie postawienie diagnozy, jednak leczenie ograniczone wyłącznie do farmakoterapii często nie przynosi pożądanych efektów (objawy są „zaleczane”, a w sytuacji stresowej powracają z większym natężeniem).
  Gabinet Psychologiczny Drugi Brzeg

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: