RSS

Układ pokarmowy i zatrucie pokarmowe


Pomówmy trochę o układzie pokarmowym i zatruciu układu pokarmowego. Układ pokarmowy, układ trawienny, zespół narządów służących do przyjmowania pokarmów, rozkładania większych substancji pokarmowych na mniejsze za pomocą enzymów trawiennych a następnie wchłaniania ich do krwi. Zatrucie pokarmowe objawia się zwykle po 1-6 godzinach po zjedzeniu zakażonego pokarmu. Ból brzucha (zazwyczaj bardzo silnym), wzdęcia i biegunka, ból głowy, mdłości i wymioty, a także często nadmierne wydzielanie śliny to najczęstsze objawy zatrucia pokarmowego.

Jak wiadomo układ pokarmowy rozpoczyna się od jamy ustnej, potem poprzez gardło i przełyk pokarm dociera do żołądka, z niego przechodzi do jelita cienkiego. Niestrawione resztki przesuwane są poprzez jelito grube aż do odbytu. Długość tej drogi wynosi 8-9 metrów.

Wyraźny przewód pokarmowy wraz z otworem gębowym i odbytowym występuje już u pierścienic. Układ trawienny wszystkich kręgowców jest zbudowany wg. jednego planu – ma postać długiej, umięśnionej rury – a u wszystkich zwierząt chemiczne przemiany związane z trawieniem oraz enzymy biorące udział w tych procesach wykazują duże podobieństwo.

Przewód pokarmowy rozpoczyna się jamą gębową (u człowieka tzw. jama ustna), w której pokarm ulega rozdrobnieniu i zostaje zapoczątkowane trawienie, następnie pokarm zmieszany ze śliną dostaje się gardzielą (gardło) i przełykiem do żołądka, gdzie zachodzą właściwe procesy trawienne. Następnym odcinkiem przewodu pokarmowego jest jelito cienkie (dzielące się na dwunastnicę, jelito czcze i kręte), do którego uchodzą enzymy trzustki i żółć produkowana przez wątrobę – tutaj pokarm zostaje rozłożony do składników prostych wchłanianych przez kosmki jelitowe. Natomiast niestrawione resztki pokarmowe dostają się do jelita grubego (dzielącego się na jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę), w którym zachodzi wchłanianie wody i formowanie kału. Wymioty to pierwszy krok ratunkowy przy zatruciach. Prowokując wymioty usuniesz z organizmu część połkniętej trucizny. Najpierw trzeba zmusić chorego do wypicia dużej ilości płynów, a następnie podrażnić tylną ścianę gardła (palcem, piórkiem, szpatułką). Często po wypiciu czegoś niedobrego, np. ciepłej wody z solą (łyżka stołowa na szklankę), wody z dodatkiem mydła lub rycyny drażnienie gardła nie jest potrzebne. Prowokowanie wymiotów należy przeprowadzać kilkakrotnie, najlepiej aż do przyjazdu lekarza.

Jama ustna to początkowy odcinek przewodu pokarmowego. Od początku ograniczona wargami, po bokach policzkami z tyłu brzegiem podniebienia miękkiego od dołu język i okolica podjęzykowa. Jej zadaniem jest wstępne przygotowania pokarmu do dalszych procesów trawienia. Polega ono przede wszystkim na rozdrobnieniu pokarmu oraz wymieszaniu go ze śliną.
W jamie ustnej znajdują się gruczoły ślinowe:
– trzy duże: ślinianki przyuszne, ślinianki podszczękowe, ślinianki podjęzykowe,
– i liczne małe rozsiane w jamie ustnej.
Zęby miażdżące pokarm ułożone są w łuk zębowy górny i dolny. Dorosły człowiek ma 32 zęby stałe.
Zęby mleczne wyrzynają się ok. 6 miesiąca życia do około 30 miesiąca. Zębów mlecznych jest 20.
Zęby stałe: jako pierwsze wyrastają zęby trzonowe – w 6 roku życia, kolejne pojawiają się 2 przednie siekacze – ok. 7/8 r.ż.. Ostatnie zęby stałe wyrastają pomiędzy 20 a 24 r.ż. Aktywność ruchowa rozpoczyna się już w momencie żucia pokarmu. Wbrew pozorom jest to skomplikowana czynność podzielona na 6 faz. Nie wszyscy zdają też sobie sprawę, że siła docisku szczęk (w zakresie zębów trzonowych) wynosi do 150 kg. Dzięki odruchowej kontroli ze strony układu nerwowego zęby nie uszkadzają części miękkich. Żucie zapewnia rozdrobnienie pokarmu i mieszanie go ze śliną, w której znajdują się już enzymy trawiące składniki pokarmowe (skrobię). Równie skomplikowane jest połykanie. W jego przebiegu wyróżniamy trzy fazy: ustną, gardłową i przełykową. Tylko pierwszą z nich, kiedy pokarm znajduje się jeszcze w ustach, możemy dowolnie kontrolować. Następne są już odruchowe, toczą się bez udziału naszej woli. Dzięki skoordynowanej pracy wielu mięśni możliwe jest szybkie i sprawne przesunięcie kęsa pokarmowego i płynów aż do żołądka w taki sposób, że ani nie przesuwa się do dróg oddechowych (nosa, krtani), ani nie cofa z powrotem do przełyku (dzięki napięciu tzw. zwieracza dolnego przełyku).

Wiadomo, że u osoby, która zatruła się substancjami żrącymi, rozpuszczalnikami, substancjami łatwo pieniącymi się;
u chorego nieprzytomnego lub mającego drgawki, bowiem grozi to uduszeniem. Wtedy pierwszą pomoc musisz ograniczyć do ułożenia chorego na boku, z lekko podkurczoną jedną nogą i czekać na lekarza. Kolejny krok ratunkowy polega na podaniu środków przeczyszczających, które usuną toksynę z jelit. Nie wolno ich stosować w zatruciach substancjami żrącymi (kwasy, zasady, sole metali ciężkich) i przy silnych stanach odwodnienia.

Transport treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym zachodzi dzięki pracy jego mięśni (perystaltyka). U poszczególnych zwierząt przewód pokarmowy jest dostosowany do pokarmu, którym się żywią – u zwierząt mięsożernych, których pożywienie składa się z pokarmów łatwo przyswajalnych przewód pokarmowy jest krótki, natomiast u zwierząt roślinożernych o wiele dłuższy ze względu na pobieranie pokarmu mało treściwego, zawierającego dużą ilość błonnika (celuloza). Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego mają pewne cechy wspólne. Składają się z trzech warstw: patrząc od środka, jest to błona śluzowa, błona mięśniowa i błona surowicza (zewnętrzna). Różnice dotyczą przede wszystkim budowy nabłonka pokrywającego błonę śluzową. Tam, gdzie pokarmy nie są wchłaniane, ale jedynie transportowane, mamy do czynienia z ochronną pokrywą nabłonka wielowarstwowego płaskiego. W żołądku i jelitach spotykamy się z nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym, pokrytym dodatkowo w jelicie rąbkiem prążkowanym. Ten typ nabłonka bierze udział zarówno we wchłanianiu pokarmów, jak i czynności wydzielniczej (soki trawienne). W jamie ustnej dochodzi do pierwszej modyfikacji pokarmu: żucia, miażdżenia, mieszania ze śliną oraz jego nawilżania i częściowego trawienia. Tym celom służą zęby, język i wydzielające ślinę gruczoły – ślinianki. Pomiędzy wargami a zębami znajduje się tzw. przedsionek jamy ustnej, dopiero za zębami rozpoczyna się jama ustna właściwa. Przypomnijmy, że dorosły człowiek ma 32 zęby stałe (zębów mlecznych jest 20). Są to: siekacze (po 2 z każdej strony), kły (po 1), zęby przedtrzonowe (po 2) i trzonowe (po trzy z każdej strony). Największą ze ślinianek jest położona bezpośrednio do przodu od małżowiny usznej ślinianka przyuszna (jej zapalenie to popularna „świnka”). Jej ujście leży na policzku na wysokości drugiego zęba trzonowego górnego. Następna pod względem wielkości jest ślinianka podżuchwowa, położona zgodnie ze swoją nazwą na dnie jamy ustnej. Ostatnim dużym gruczołem wydzielającym ślinę jest ślinianka podjęzykowa, której przewody (podobnie jak przewód ślinianki podżuchwowej) uchodzą na tzw. mięsku podjęzykowym

Do najważniejszych odtrutek należy:

węgiel leczniczy (aktywowany) wspomaga usuwanie wielu toksyn, a także zmniejsza podrażnienie błon śluzowych. Węgiel est szczególnie przydatny przy zatruciach grzybami, lekami, alkaloidami. Stosuje się w dawce: 20-30 g (2 – 4 łyżki stołowe) węgla rozpuszczone w 200 – 400 ml wody. Zamiast węgla możesz użyć rozdrobnionego i świeżo zwęglonego chleba
białko jaj kurzych, które łączy się z metalami ciężkimi, zobojętnia działanie kwasów i zasad. Dawka: 3 – 4 białka na pół litra wody
mąka zbożowa, kukurydziana, ryżowa lub kartoflana – rozrobiona z wodą chroni błonę śluzową żołądka przed substancjami żrącymi
mleko odtłuszczone, które stosuje się tylko przy zatruciach substancjami żrącymi, natomiast przeciwskazaniem są zatrucia substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach (np. związki owadobójcze)

Gardło jest odcinkiem wspólnym dla drogi pokarmowej i oddechowej. Leży bezpośrednio za jamą ustną. Zbudowane jest z mięśniówki oraz błony śluzowej. Od przodu łączy się z jamą nosową i krtanią. Przełyk to przewód mięśniowy biegnący w dół od gardła, pomiędzy tchawicą a tylną ścianą klatki piersiowej przez przeponę do wpustu żołądka. Długość przełyku wynosi ok. 25 cm. Pokarm stały przechodzi przez przełyk w czasie ok. 6 s., płynny ok. 1 sekundy. Żołądek położony jest skośnie w lewej części jamy brzusznej (pod przeponą) skierowany swym ujściem ku prawej stronie. Wyróżniamy następujące części żołądka:
– część wpustowa – uchodzi do niej przełyk
– dno żołądka – na lewo powyżej wpustu
– część środkową – tzw. trzon
– część odźwiernikową – w pobliżu ujścia żołądka do dwunastnicy.

Żołądek – najobszerniejsza część przewodu pokarmowego – leży w lewym podżebrzu (okolica brzucha znajdująca się pod lewym łukiem żebrowym). Jego kształt jest bardzo zmienny i zależy głównie od pozycji ciała. Ogólnie wyróżniamy w nim część wpustową (przy połączeniu z przełykiem), trzon żołądka (część środkowa) oraz część odźwiernikową (przy przejściu w dwunastnicę). Workowate uwypuklenie żołądka będące jego górnym biegunem nazywamy dnem tego narządu (nazwa myląca, ponieważ jest to jego najwyższa część). W opisie tego organu nie może też zabraknąć krzywizn: większej po lewej stronie i mniejszej po stronie prawej. Otrzewna cienka błona surowicza wyścielająca wewnętrzną powierzchnię ściany jamy brzusznej (otrzewna ścienna) oraz powierzchnie narządów jamy brzusznej (otrzewna trzewna). Przejście otrzewnej ściennej w otrzewną trzewną to krezka –zdwojenie otrzewnej. Narządy jamy brzusznej położone wewnątrzotrzewnowo wyścielone są przez otrzewną niemal całkowicie, narządy położone zewnątrzotrzewnowo pokryte są otrzewną tylko częściowo.
Powierzchnia otrzewnej wynosi 1,6 m2. Dzięki niewielkiej ilości płynu surowiczego wydzielanego przez otrzewną powierzchnie narządów jamy brzusznej są stale zwilżone, co redukuje tarcie. Bogato unerwiona otrzewna jest bardzo wrażliwa na ból.

Zatrucia grzybami nadal zbierają obfite żniwa – to najczęstsza przyczyna śmierci z powodu zatrucia pokarmowego. Do znanych już objawów – bólu brzucha, mdłości i wymiotów, biegunki dołącza silne uczucie lęku. Pierwsza pomoc polega na wywołaniu wymiotów i płukaniu żołądka 1-procentowym roztworem soli kuchennej (trzeba przygotować co najmniej 10-15 litrów roztworu). Jelito grube to końcowa część przewodu pokarmowego. Jego długość wynosi około 1,5 metra. Początkowa jego część nazwana jest jelitem ślepym lub kątnicą do niej uchodzi jelito cienkie i wyrostek robaczkowy – węższy uchyłek o długości ok. 7 cm. Dalsza część jelita grubego, powyżej kiszki ślepej z uwagi na swój okrężny przebieg nosi nazwę okrężnicy. Odróżnia się w niej: część wstępującą, część poprzeczną,, część zstępującą, część esowatą (esica) i odbytnicę. Czynność jelita grubego polega głównie na wchłanianiu z wody z mas pokarmowych i formowaniu mas kałowych. Pod wpływem znajdujących się w jelicie bakterii nie strawione resztki ulegają gniciu, wytwarza się wówczas szereg szkodliwych substancji o nieprzyjemnej woni. Bodźcem do wydalenia uformowanego kału staje się jego przesunięcie do odbytnicy. Chorego trzeba zmusić do połknięcia sporej dawki węgla aktywowanego, warto podać mu środki przeczyszczające. Im szybciej trafi w ręce lekarzy – tym większe są szanse na uratowanie mu życia. Wątroba to największy gruczoł ustroju o wadze ok. 1,5 kg. Położona jest w prawym podżebrzu i przechodzi nieco poza środkową linię ciała. Wątroba dzieli się na dwa płaty: prawy (większy) i lewy (mniejszy). Na prawym płacie odróżnia się płat ogoniasty i płat czworoboczny. Na dolnej powierzchni wątroby w części środkowej znajduje się wnęka wątroby. Wnikają przez nią naczynia krwionośne (tętnica wątrobowa, żyła wrotna) i nerwy. Z wnęki wątroby wychodzi również przewód odprowadzający żółć. W organizmie człowieka wątroba pełni funkcję odtruwającą. Dotyczy to szkodliwych resztek przemiany materii , a także trucizn wprowadzonych do organizmu. Bardzo poważna trucizną dla wątroby jest alkohol, nawet niewielkie jego ilości upośledzają pracę wątroby. Czynność wydzielnicza wątroby przejawia się w wydzielaniu żółci (ok. 1,5 litra dziennie).

Dwunastnica oddzielona jest od żołądka zastawką odźwiernika. Jelito cienkie liczy sobie 4-5 metrów. Oprócz dwunastnicy jego częściami są jelito kręte (2/5 górne) i jelito czcze (3/5 dolne). Rolą układu pokarmowego jest głównie trawienie i wchłanianie pokarmów. Te zasadnicze funkcje wiążą się z innymi: transportem treści pokarmowej (za co odpowiada czynność ruchowa, czyli motoryka przewodu pokarmowego) oraz usuwaniem niestrawionych resztek i wydzielaniem tzw. soków trawiennych. W jelicie cienkim następuje trawienie pokarmu, jego dalszy transport i wchłanianie składników pokarmowych. Do takiej roli przystosowana jest błona śluzowa z fałdami okrężnymi i kosmkami. Jelito cienkie oddzielone jest od grubego zastawką krętniczo-kątniczą, która nie przepuszcza nieprzydatnych już resztek pokarmu z powrotem. W jelicie grubym poprzez odciąganie wody i wydzielanie śluzu tworzy się kał. Jelito grube dzielimy na jelito ślepe wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę i odbytnicę razem z kanałem odbytowym. Okrężnica z kolei dzieli się na część wstępującą, poprzeczną, zstępującą i esowatą. W trawieniu pokarmów niezbędne są enzymy produkowane i wydzielane przez tzw. gruczoły trawienne. Najbardziej znanym jest chyba wątroba, położona w okolicy podżebrowej prawej i w znacznej części nadbrzusza. Ten duży narząd, ważący od 1300 do 1700 gramów, składa się z dwóch płatów: prawego i lewego. Płaty z kolei dzielą się na zraziki. Do tzw. wnęki wątroby wpływa krew z tętnicy wątrobowej oraz z żyły wrotnej (ta ostatnia zbiera krew z żołądka, jelit, śledziony i trzustki). Krew opuszcza wątrobę, kierując się do serca poprzez żyły wątrobowe. Innym gruczołem trawiennym jest trzustka. Wydzielane przez nią enzymy są niezbędne do prawidłowego trawienia pokarmów. Trzustka składa się z głowy (objętej pętlą dwunastnicy), szyjki i ogona. W przeciwieństwie do wątroby umiejscowiona jest głównie po lewej stronie (nadbrzusze i lewe podżebrze). Wydzielina (sok) trzustki zbiera się (analogicznie do żółci w wątrobie) w przewodach. Wyróżniamy dwa główne przewody: przewód trzustkowy (uchodzi wspólnie z przewodem żółciowym wspólnym w dwunastnicy) i przewód trzustkowy dodatkowy (uchodzi na brodawce mniejszej dwunastnicy). Podobnie jak wątroba, miąższ trzustki dzieli się na mniejsze jednostki – pęcherzyki, które wydzielają enzymy trawienne. Pomiędzy nimi rozproszone są tzw. wyspy trzustkowe, które zamiast do dwunastnicy wydzielają swoją zawartość (hormony) do krwi. Są więc gruczołem wydzielania wewnętrznego. Trzustka położona jest zewnątrzotrzewnowo za żołądkiem na tylniej ścianie jamy brzusznej. Składa się z trzonu, głowy (otoczonej przez dwunastnicę) i ogona sięgającego do lewej nerki i śledziony. Przewód wyprowadzający trzustki, poza gruczołem rozgałęzia się na dwa, kończące się ujściem do dwunastnicy. Czynnościowo trzustka pełni funkcję gruczołu zewnątrz i wewnątrz wydzielniczego. Trzustka wydziela do dwunastnicy ważne fermenty trawienne oraz zawiera specjalne komórki wytwarzające hormon – insulinę i regulujące przemianę węglowodanową ustroju. Śledziona kształtem przypomina ziarno kawy. Położona jest w podżebrzu lewym, między przeponą a dnem żołądka. Jest narządem limfatycznym włączonym bezpośrednio do krwiobiegu, wielkości ok. 12 cm x 6 cm x 2 cm. W śledzionie ulegają zniszczeniu zużyte czerwone ciałka krwi.

Można powiedzieć, że w trawieniu i przesuwaniu pokarmów niezbędne jest wydzielanie przez gruczoły trawienne enzymów i śluzu. Pierwszą taką wydzieliną jest ślina, tworzona w śliniankach. Oprócz funkcji trawiennej (zawiera w sobie enzym amylazę trawiącą skrobię) pełni również rolę ochronną, ma bowiem właściwości bakteriobójcze i nawilża jamę ustną, chroniąc ją przed twardymi składnikami pokarmu. Sok żołądkowy jest mieszaniną kwasu solnego, wody i czynnika wewnętrznego wydzielanego przez komórki okładzinowe oraz pepsynogenu (komórki główne) i śluzu (komórki śluzowe). Pepsynogen jest nieaktywnym enzymem ulegającym uczynnieniu do pepsyny w środowisku kwaśnym zapewnianym przez kwas solny. Pepsyna bierze udział w trawieniu białek. Wydzielany przez niektóre komórki śluz ma podstawowe znaczenie dla ochrony błony śluzowej żołądka przed „agresywnym” wpływem kwasu

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

62 responses »

 1. Układ pokarmowy – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie. Naukowcy wykazali też, że czynniki No bo tak ogólnie może już wystarczy.

  Odpowiedz
 2. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i dajmy sobie trochę czasu dorosłych Polaków, głównie kobiet. Ustalenie odpowiedniej diety odbywa się metodą prób i błędów. Sami musimy się przekonać, co nam szkodzi, a co sprawia, że układ pokarmowy pracuje wzorowo.
  Problem: zaparcia
  Aby przyspieszyć pracę jelit, trzeba pić co najmniej dwa litry płynów dziennie, najlepiej wody i ziołowych herbat. Rumianek czy mięta zmniejszają napięcie mięśni gładkich, dlatego łagodzą bolesne skurcze jelit i regulują ich perystaltykę. Rumianek czy mięta zmniejszają napięcie mięśni gładkich, dlatego łagodzą bolesne skurcze jelit i regulują ich perystaltykę. Odwrotnie działają napoje gazowane i słodzone, bo zawarte w nich cukry, np. fruktoza i sorbitol, utrudniają trawienie i sprzyjają zaleganiu resztek jedzenia w przewodzie pokarmowym.
  Najlepiej zrezygnować z tłustego mięsa i serów oraz fast foodów, bo wtedy jelita częściej się kurczą. Natomiast dobre jest chude mięso, np. filety z kurczaka, indyk i pieczone lub gotowane na parze ryby. Układ pokarmowy a tak w ogóle – nie warto o tym dłużej gadać.

  Odpowiedz
 3. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites . Cholesterol to organiczny związek organiczny należący do steroidów, pochodnych cyklopentanofenantrenu. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Potocznie „cholesterolem” nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Według Waltera Hartenbacha (Prof.dmed ) normy zawartości cholesterolu we krwi były w okresie ostatnich kilkunastu lat stopniowo obniżane do poziomu 200 mg/dl i mniej bez naukowego uzasadnienia medycznego. Średnie stężenie cholesterolu we krwi osoby dorosłej powinno wynosić ok.250 mg/dl. Poziom stężenia cholesterolu zmienia się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (obciążenie organizmu), sposobu odżywiania i poziomu stresu. W przypadku 20% ludności prawidłowa norma stężenia cholesterolu może wynosić między 300 a 350 mg/dl, co nie jest wcale oznaką choroby,ale zwiększonej witalności organizmu. Cholesterol bierze udział w syntezie kortyzolu,bardzo ważnego sterydowego hormonu stresu, który odpowiada za aktywację glukozy (główny związek energetyczny) i potasu – glukoza i potas sterują wszelką aktywnością fizyczną i umysłową organizmu. Och… a tak po przy okazji może już na tyle by było.

  Odpowiedz
 4. Ale to chyba pozbawione sensu jest Tak sądzę.
  Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Niezaprzeczalnym stwierdzeniem jest fakt, iż wysokie stężenie cholesterolu sprzyja rozwojowi miażdżycy, oraz zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i rozwój choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol to organiczny związek organiczny należący do steroidów, pochodnych cyklopentanofenantrenu. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Potocznie „cholesterolem” nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Potocznie „cholesterolem” nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Według Waltera Hartenbacha (Prof.dr hab.med ) normy zawartości cholesterolu we krwi były w okresie ostatnich kilkunastu lat stopniowo obniżane do poziomu 200 mg/dl i mniej bez naukowego uzasadnienia medycznego. Co chyba może jest pozbawione sensu Zatem….

  Odpowiedz
 5. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i także dodajmy Wrzody to częsta dolegliwość, lecz ich obecność w jamie ustnej może świadczyć też o czymś poważniejszym".
  Gładki i czerwony język – Pacjenci z anemią często chorują na zapalenie języka – zauważa doktor Nghiem. – Język staje się wtedy czerwony i gładki. Mogą temu towarzyszyć zajady – czerwone pęknięcia w kącikach ust.
  Starte zęby Ludzie o krótkich, jakby startych zębach mają skłonność do zgrzytania przez sen – a to może być oznaką emocjonalnego bądź psychologicznego napięcia. – Jeśli zgrzytanie jest spowodowane stresem, pacjent powinien w pierwszej kolejności rozwiązać ten problem, w czym może mu pomóc lekarz pierwszego kontaktu – radzi doktor Nghiem. Mogą temu towarzyszyć zajady – czerwone pęknięcia w kącikach ust.
  Starte zęby Ludzie o krótkich, jakby startych zębach mają skłonność do zgrzytania przez sen – a to może być oznaką emocjonalnego bądź psychologicznego napięcia. – Jeśli zgrzytanie jest spowodowane stresem, pacjent powinien w pierwszej kolejności rozwiązać ten problem, w czym może mu pomóc lekarz pierwszego kontaktu – radzi doktor Nghiem. – Ważne jest, by zakładać na noc specjalny aparat, który powstrzyma dalsze ścieranie szkliwa.
  Choroby dziąsełPrzyczyną chorób dziąseł bywa najczęściej kamień nazębny. W efekcie dziąsła stają się czerwone i krwawią podczas szczotkowania zębów. Ech.. bajde łej jak mówią angole -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 6. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i także dodajmy Ustalenie odpowiedniej diety odbywa się metodą prób i błędów. Sami musimy się przekonać, co nam szkodzi, a co sprawia, że układ pokarmowy pracuje wzorowo.
  Problem: zaparcia
  Aby przyspieszyć pracę jelit, trzeba pić co najmniej dwa litry płynów dziennie, najlepiej wody i ziołowych herbat. Rumianek czy mięta zmniejszają napięcie mięśni gładkich, dlatego łagodzą bolesne skurcze jelit i regulują ich perystaltykę. Odwrotnie działają napoje gazowane i słodzone, bo zawarte w nich cukry, np. fruktoza i sorbitol, utrudniają trawienie i sprzyjają zaleganiu resztek jedzenia w przewodzie pokarmowym.
  Najlepiej zrezygnować z tłustego mięsa i serów oraz fast foodów, bo wtedy jelita częściej się kurczą. Natomiast dobre jest chude mięso, np. filety z kurczaka, indyk i pieczone lub gotowane na parze ryby. I to właśnie jest ciekawe .

  Odpowiedz
 7. Słyszałem że to prawda. Układ pokarmowy i wymyślmy cośI to także jest taczej bez sensu .

  Odpowiedz
 8. Słyszałem że to prawda. Układ pokarmowy i także dodajmy Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia pozwala „zajrzeć” do dróg żółciowych (ECPW – endoskopowa cholangiografia wsteczna). Esicę, czyli końcowy odcinek jelita grubego można obejrzeć sigmoidoskopem a całe jelito grube kolonoskopem. Założenie zwykłej rurki tak zwanej sondy żołądkowej, pozwala na badanie treści pokarmowej. W wykrywaniu nowotworów jelita grubego pomocne jest badanie kału w poszukiwaniu krwi przy pomocy testu na krew utajoną.
  Ech.. bajde łej jak mówią angole -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 9. Pogadajmy o tym. Układ pokarmowy i także dodajmyCo chyba może jest pozbawione sensu Tak uważam.

  Odpowiedz
 10. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i wymyślmy coś Żuchwa jest jedyną kością w ustroju ludzkim, której ruchy odbywają się dzięki równocześnie działającym symetrycznym stawom.
  Ograniczenie nadbudowywania się płytki nazębnej możliwe jest dzięki właściwej higienie jamy ustnej, która pomaga zapobiegać próchnicy i chorobom dziąseł. Ważne jest zachowywanie pewnej rutyny – zęby należy szczotkować przez co najmniej dwie minuty, co najmniej dwa razy dziennie, a każdy kwadrant linii zębów powinien być oczyszczany z taką samą starannością przez około 30 sekund. Prawie 80 proc. wad zgryzu powstaje w pierwszych latach naszego życia. Niefrasobliwi rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, jak często sami przyczyniają się do tego. Prawie 80 proc. wad zgryzu powstaje w pierwszych latach naszego życia. Niefrasobliwi rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, jak często sami przyczyniają się do tego. Niepotrzebnie wpychają dzieciom smoczki do ust, traktując je jako uspokajającą zatyczkę, zbyt długo karmią maluchy butelką zamiast łyżeczką, dają niemowlętom jeść w pozycji leżącej lub półleżącej, co powoduje, że żuchwa ciąży ku tyłowi, a tego nie wytrzymują stawy skroniowo-żuchwowe i więzadła mięśniowe. Co chyba może jest pozbawione sensu Zatem….

  Odpowiedz
 11. Układ pokarmowy – nie warto o tym pisać.(Uwaga jeżeli zauważysz krew w swoim stolcu koniecznie zgłoś się do lekarza)
  Kandydoza ( Candida,) biegunka po-antybiotykowa, zespól jelita drażliwego wszystkie te chorzenia maja jedną przyczynę zaburzona flora jelita grubego, wystarczy przywrócić jej równowagę by znów czuć się zdrowym.
  W jelicie zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku enzymatycznego rozkładu pokarmów. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe. Ze względu na swój specyficzny charakter, wokół Zespołu Jelita Drażliwego powstało wiele różnych mitów oraz powszechnie powielanych (nawet przez lekarzy) informacji nieprawdziwych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różne wątpliwości związane z genezą, przebiegiem oraz samą istotą choroby. Przyczyny powstawania Zespołu Jelita Drażliwego nie są do końca znane. Obecnie mówi się często o kilku różnych grupach przyczyn, które w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć wpływ na pojawianie się typowych zaburzeń czynnościowych, określanych wspólnie, jako Zespół Jelita Drażliwego. Oprócz czynników takich jak dieta, dziedziczenie skłonności, niezdrowy tryb życia, bardzo często wymienia się stres, jako jedną z kluczowych przyczyn oraz czynnik wzmacniający objawy zaburzeń. Powodem dolegliwości są zaburzenia nerwowej regulacji czynności jelita grubego w następstwie przede wszystkim urazów psychicznych, stanów lękowych, depresji, czy różnych sytuacji konfliktowych. I to właśnie jest ciekawe .

  Odpowiedz
 12. Pogadajmy o tym. Układ pokarmowy i wymyślmy coś
  W jelicie zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku enzymatycznego rozkładu pokarmów. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe. Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różne wątpliwości związane z genezą, przebiegiem oraz samą istotą choroby. Przyczyny powstawania Zespołu Jelita Drażliwego nie są do końca znane. Obecnie mówi się często o kilku różnych grupach przyczyn, które w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć wpływ na pojawianie się typowych zaburzeń czynnościowych, określanych wspólnie, jako Zespół Jelita Drażliwego. Oprócz czynników takich jak dieta, dziedziczenie skłonności, niezdrowy tryb życia, bardzo często wymienia się stres, jako jedną z kluczowych przyczyn oraz czynnik wzmacniający objawy zaburzeń. Układ pokarmowy a tak w ogóle i to było na tyle.

  Odpowiedz
 13. Słyszałem że to prawda. Układ pokarmowy i dajmy sobie trochę czasu Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe. Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. Podstawowe objawy mogą być związane z biegunkami (wariant biegunkowy IBS) bądź też problemami z oddawaniem stolca (wariant zaparciowy). Ze względu na swój specyficzny charakter, wokół Zespołu Jelita Drażliwego powstało wiele różnych mitów oraz powszechnie powielanych (nawet przez lekarzy) informacji nieprawdziwych. Przyczyny powstawania Zespołu Jelita Drażliwego nie są do końca znane. Obecnie mówi się często o kilku różnych grupach przyczyn, które w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć wpływ na pojawianie się typowych zaburzeń czynnościowych, określanych wspólnie, jako Zespół Jelita Drażliwego. Oprócz czynników takich jak dieta, dziedziczenie skłonności, niezdrowy tryb życia, bardzo często wymienia się stres, jako jedną z kluczowych przyczyn oraz czynnik wzmacniający objawy zaburzeń. Powodem dolegliwości są zaburzenia nerwowej regulacji czynności jelita grubego w następstwie przede wszystkim urazów psychicznych, stanów lękowych, depresji, czy różnych sytuacji konfliktowych. W niektórych przypadkach wyżej wspomniane objawy mogą wystąpić przez choroby innych narządów, takich jak wątroby, żołądka, jajników, czy nerek. Schorzenie to, może być również efektem nadużywania leków farmakologicznych i środków przeczyszczających i tym samym ciągłego drażnienia błony śluzowej jelita, lub w wyniku reakcji alergicznej na niektóre pokarmy ze strony przewodu pokarmowego. No bo tak ogólnie to tyle.

  Odpowiedz
 14. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i wymyślmy coś
  W innej pracy naukowcy z New York University Langone Medical Center zaobserwowali, że już godzina łagodnych ćwiczeń tygodniowo zmniejsza ryzyko rozwoju polipów okrężnicy zwłaszcza u osób otyły Układ pokarmowy a tak po prostu i to tyle.

  Odpowiedz
 15. Pogadajmy o tym. Układ pokarmowy i także dodajmy(Uwaga jeżeli zauważysz krew w swoim stolcu koniecznie zgłoś się do lekarza)
  Kandydoza ( Candida,) biegunka po-antybiotykowa, zespól jelita drażliwego wszystkie te chorzenia maja jedną przyczynę zaburzona flora jelita grubego, wystarczy przywrócić jej równowagę by znów czuć się zdrowym.
  W jelicie zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku enzymatycznego rozkładu pokarmów. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe. Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. Podstawowe objawy mogą być związane z biegunkami (wariant biegunkowy IBS) bądź też problemami z oddawaniem stolca (wariant zaparciowy). Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. Podstawowe objawy mogą być związane z biegunkami (wariant biegunkowy IBS) bądź też problemami z oddawaniem stolca (wariant zaparciowy). Ze względu na swój specyficzny charakter, wokół Zespołu Jelita Drażliwego powstało wiele różnych mitów oraz powszechnie powielanych (nawet przez lekarzy) informacji nieprawdziwych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różne wątpliwości związane z genezą, przebiegiem oraz samą istotą choroby. Przyczyny powstawania Zespołu Jelita Drażliwego nie są do końca znane. Obecnie mówi się często o kilku różnych grupach przyczyn, które w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć wpływ na pojawianie się typowych zaburzeń czynnościowych, określanych wspólnie, jako Zespół Jelita Drażliwego. Układ pokarmowy a tak ogólnie to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 16. Wymiękam… Zatem więc. Układ pokarmowy a tak ogólnie – nie ma to dla mnie znaczenia w tym kontekście.

  Odpowiedz
 17. Układ pokarmowy – i co tu jeszcze komentować? Lepiej nie.
  Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Niezaprzeczalnym stwierdzeniem jest fakt, iż wysokie stężenie cholesterolu sprzyja rozwojowi miażdżycy, oraz zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i rozwój choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol to organiczny związek organiczny należący do steroidów, pochodnych cyklopentanofenantrenu. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Według Waltera Hartenbacha (Prof.dr hab.med ) normy zawartości cholesterolu we krwi były w okresie ostatnich kilkunastu lat stopniowo obniżane do poziomu 200 mg/dl i mniej bez naukowego uzasadnienia medycznego. Średnie stężenie cholesterolu we krwi osoby dorosłej powinno wynosić ok.250 mg/dl. Układ pokarmowy a tak w ogóle to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 18. Układ pokarmowy – nie mam zdania na ten temat. Gdy w jamie opłucnej pojawia się większa ilość płynu >300 ml – wystąpi przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego i osłabienie szmerów pęcherzykow. Ropień płuca jest to stan bakteryjnego, ropnego, zazwyczaj organicznego zapalenia tkanki płucnej, połączony ze zgorzelą, czyli martwicą w jego części centralnej. Może się on wytworzyć w następstwie niepomyślnego leczenia zapalenia płuc (najczęściej płatowego) lub wskutek powikłania procesem zapalnym niedodmy lub zawału płuca. Inna choroba to zawał płuca. Przyczyną choroby są zakrzepy tworzące się w żyłach dolnej połowy ciała. Zakrzep pojedynczy lub mnogie fragmenty mogą zostać przeniesione z prądem krwi do płuc, gdzie częściowo lub całkowicie zaczopowują pojedyncze lub jednocześnie kilka naczyń płucnych. Przyczyną choroby są zakrzepy tworzące się w żyłach dolnej połowy ciała. Zakrzep pojedynczy lub mnogie fragmenty mogą zostać przeniesione z prądem krwi do płuc, gdzie częściowo lub całkowicie zaczopowują pojedyncze lub jednocześnie kilka naczyń płucnych. Bardzo rzadko dochodzi do rozwoju zawału płuca – w takim przypadku odcięciu ulega dopływ krwi do wydzielonego obszaru płuca, co powoduje powstanie martwicy w tym miejscu. Jeszcze inna choroba. Twardzina układowa (uogólniona) (systemic scleroderma) cechuje się uogólnionym, postępującym stwardnieniem skóry, tkanki podskórnej, mięśni i narządów wewnętrznych. Skóra staje się sucha, wygładzona, błyszcząca, napięta i nie daje się ująć w fałd. Może właśnie to pozbawione sensu jest Zatem….

  Odpowiedz
 19. Układ pokarmowy – nie warto o tym pisać. Siedzący tryb życia, ciągła pogoń za “lepszym” życiem sprawiają, że zapominamy o tym co powinno być dla nas najważniejsze – o naszym zdrowiu! Nie zdajemy sobie sprawy, że niebezpieczeństwo choroby jest bardzo blisko.
  Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Niezaprzeczalnym stwierdzeniem jest fakt, iż wysokie stężenie cholesterolu sprzyja rozwojowi miażdżycy, oraz zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i rozwój choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol to organiczny związek organiczny należący do steroidów, pochodnych cyklopentanofenantrenu. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Potocznie „cholesterolem” nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Według Waltera Hartenbacha (Prof.dr hab.med ) normy zawartości cholesterolu we krwi były w okresie ostatnich kilkunastu lat stopniowo obniżane do poziomu 200 mg/dl i mniej bez naukowego uzasadnienia medycznego. I to właśnie jest ciekawe Tak sądzę.

  Odpowiedz
 20. Układ pokarmowy – nie warto o tym gadać.
  W jelicie zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku enzymatycznego rozkładu pokarmów. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe. Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. Podstawowe objawy mogą być związane z biegunkami (wariant biegunkowy IBS) bądź też problemami z oddawaniem stolca (wariant zaparciowy). Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. Podstawowe objawy mogą być związane z biegunkami (wariant biegunkowy IBS) bądź też problemami z oddawaniem stolca (wariant zaparciowy). Ze względu na swój specyficzny charakter, wokół Zespołu Jelita Drażliwego powstało wiele różnych mitów oraz powszechnie powielanych (nawet przez lekarzy) informacji nieprawdziwych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różne wątpliwości związane z genezą, przebiegiem oraz samą istotą choroby. Przyczyny powstawania Zespołu Jelita Drażliwego nie są do końca znane. Układ pokarmowy a tak po prostu to by było tak i hak wam w smak.

  Odpowiedz
 21. Pogadajmy o tym. Układ pokarmowy i wymyślmy coś Pojawiają się problemy na poziomie energetycznym, emocjonalnym i fizycznym.
  I wreszcie dochodzi do spadku wydolności organizmu, depresji, nadmiernej senności, apatii, zmniejszonej koncentracji i przewlekłego zmęczenia. W późniejszym okresie dołączają się zmiany w układzie krążenia, pokarmowym, nerwowym oraz zaburzenia hormonalne. Niekorzystne zmiany w samopoczuciu, nerwowość, zmęczenie, wciąż pojawiające się nowe dolegliwości, odbijają się negatywnie na kontaktach z otoczeniem, w pracy zawodowej, relacjach z partnerem i w życiu seksualnym. Wiele osób nie uświadamia sobie, jak potężnym źródłem stresu jest brak zadowolenia seksualnego. Jego skutki przenoszą się na życie rodzinne, więź z partnerem, wpływają niekorzystnie na wydajność w pracy oraz kontakty z otoczeniem, są przyczyną frustracji i problemów emocjonalnych. Wiele osób nie uświadamia sobie, jak potężnym źródłem stresu jest brak zadowolenia seksualnego. Jego skutki przenoszą się na życie rodzinne, więź z partnerem, wpływają niekorzystnie na wydajność w pracy oraz kontakty z otoczeniem, są przyczyną frustracji i problemów emocjonalnych. Powstaje bardzo trudny do przerwania samonapędzający się cykl zmian spowodowanych stresem. Preparaty VitalWoman i VitalMan zostały przygotowane specjalnie, aby zwiększyć potencjał obronny organizmu przed skutkami stresu, usprawnić procesy adaptacyjne, a przede wszystkim po to, aby wesprzeć sferę życia seksualnego kobiet i mężczyzn.

  ZIOŁA W PREPARATACH VITALWOMAN I VITALMAN

  DZIAŁANIE

  Liść Damiana (Turnera diffusa)

  Znany środek wzmacniający układ nerwowy, reguluje wydzielanie hormonów. No bo tak ogólnie i już.

  Odpowiedz
 22. Układ pokarmowy – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Głównym źródłem witaminy A są produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbogatszym źródłem witaminy A jest olej z wątroby ryb i zwierząt morskich, zwany popularnie tranem. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Witamina A występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jako tzw. retinol, oraz jako prowitamina – b-karoten, która znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Układ pokarmowy a tak po prostu to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 23. Układ pokarmowy – nie mam zdania na ten temat. Jest to tak zwany wlew doodbytniczy. Wnętrze przewodu pokarmowego można obejrzeć dzięki fiberoskopom czyli giętkim rurom zakończonym kamerą. W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia pozwala „zajrzeć” do dróg żółciowych (ECPW – endoskopowa cholangiografia wsteczna). I to właśnie jest ciekawe Tak uważam.

  Odpowiedz
 24. Pogadajmy o tym. Układ pokarmowy i wymyślmy coś Układ pokarmowy a tak po prostu i to było na tyle.

  Odpowiedz
 25. Układ pokarmowy – nie warto o tym gadać. Tarcie opłucnowe może być słyszalne w pierwszych dniach choroby. Gdy w jamie opłucnej pojawia się większa ilość płynu >300 ml – wystąpi przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego i osłabienie szmerów pęcherzykow. Ropień płuca jest to stan bakteryjnego, ropnego, zazwyczaj organicznego zapalenia tkanki płucnej, połączony ze zgorzelą, czyli martwicą w jego części centralnej. Może się on wytworzyć w następstwie niepomyślnego leczenia zapalenia płuc (najczęściej płatowego) lub wskutek powikłania procesem zapalnym niedodmy lub zawału płuca. Inna choroba to zawał płuca. Przyczyną choroby są zakrzepy tworzące się w żyłach dolnej połowy ciała. Zakrzep pojedynczy lub mnogie fragmenty mogą zostać przeniesione z prądem krwi do płuc, gdzie częściowo lub całkowicie zaczopowują pojedyncze lub jednocześnie kilka naczyń płucnych. Bardzo rzadko dochodzi do rozwoju zawału płuca – w takim przypadku odcięciu ulega dopływ krwi do wydzielonego obszaru płuca, co powoduje powstanie martwicy w tym miejscu. Jeszcze inna choroba. Twardzina układowa (uogólniona) (systemic scleroderma) cechuje się uogólnionym, postępującym stwardnieniem skóry, tkanki podskórnej, mięśni i narządów wewnętrznych. Skóra staje się sucha, wygładzona, błyszcząca, napięta i nie daje się ująć w fałd. Postać zaawansowana twardziny układowej cechuje się napięciem skóry całego ciała, szponowatym zesztywnieniem palców dłoni, twarz chorego jest maskowata. O! bo tak ogólnie – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 26. Układ pokarmowy – nie mam zdania na ten temat. Do kości części twarzowej głowy, w tym do narządu żucia, należą dwie największe kości: parzysta – szczęka i nieparzysta – żuchwa. Żuchwa jest jedyną kością w ustroju ludzkim, której ruchy odbywają się dzięki równocześnie działającym symetrycznym stawom.
  Ograniczenie nadbudowywania się płytki nazębnej możliwe jest dzięki właściwej higienie jamy ustnej, która pomaga zapobiegać próchnicy i chorobom dziąseł. Ważne jest zachowywanie pewnej rutyny – zęby należy szczotkować przez co najmniej dwie minuty, co najmniej dwa razy dziennie, a każdy kwadrant linii zębów powinien być oczyszczany z taką samą starannością przez około 30 sekund. Prawie 80 proc. wad zgryzu powstaje w pierwszych latach naszego życia. Prawie 80 proc. wad zgryzu powstaje w pierwszych latach naszego życia. Niefrasobliwi rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, jak często sami przyczyniają się do tego. Niepotrzebnie wpychają dzieciom smoczki do ust, traktując je jako uspokajającą zatyczkę, zbyt długo karmią maluchy butelką zamiast łyżeczką, dają niemowlętom jeść w pozycji leżącej lub półleżącej, co powoduje, że żuchwa ciąży ku tyłowi, a tego nie wytrzymują stawy skroniowo-żuchwowe i więzadła mięśniowe. Dlatego to się kupy nie trzyma Tak uważam.

  Odpowiedz
 27. Układ pokarmowy – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie. Początkowo we wczesnej fazie choroby występują trzeszczenia, a kolejnym objawem jest rzężenia drobno i średniobańkowe, dźwięczne świsty, furczenia. Stwierdza się stłumiony odgłos opukowy a także wzmożenie drżenia piersiowego. Tarcie opłucnowe może być słyszalne w pierwszych dniach choroby. Gdy w jamie opłucnej pojawia się większa ilość płynu >300 ml – wystąpi przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego i osłabienie szmerów pęcherzykow. Ropień płuca jest to stan bakteryjnego, ropnego, zazwyczaj organicznego zapalenia tkanki płucnej, połączony ze zgorzelą, czyli martwicą w jego części centralnej. Może się on wytworzyć w następstwie niepomyślnego leczenia zapalenia płuc (najczęściej płatowego) lub wskutek powikłania procesem zapalnym niedodmy lub zawału płuca. Gdy w jamie opłucnej pojawia się większa ilość płynu >300 ml – wystąpi przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego i osłabienie szmerów pęcherzykow. Ropień płuca jest to stan bakteryjnego, ropnego, zazwyczaj organicznego zapalenia tkanki płucnej, połączony ze zgorzelą, czyli martwicą w jego części centralnej. Może się on wytworzyć w następstwie niepomyślnego leczenia zapalenia płuc (najczęściej płatowego) lub wskutek powikłania procesem zapalnym niedodmy lub zawału płuca. Inna choroba to zawał płuca. Przyczyną choroby są zakrzepy tworzące się w żyłach dolnej połowy ciała. I to jest interesujące… Zatem….

  Odpowiedz
 28. Słyszałem że to prawda. Układ pokarmowy i dodajmy kilka słów Wnętrze przewodu pokarmowego można obejrzeć dzięki fiberoskopom czyli giętkim rurom zakończonym kamerą. W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia pozwala „zajrzeć” do dróg żółciowych (ECPW – endoskopowa cholangiografia wsteczna). Esicę, czyli końcowy odcinek jelita grubego można obejrzeć sigmoidoskopem a całe jelito grube kolonoskopem. Założenie zwykłej rurki tak zwanej sondy żołądkowej, pozwala na badanie treści pokarmowej. W wykrywaniu nowotworów jelita grubego pomocne jest badanie kału w poszukiwaniu krwi przy pomocy testu na krew utajoną.
  Układ pokarmowy a tak po prostu to by było tak i hak wam w smak.

  Odpowiedz
 29. Słyszałem że to prawda. Układ pokarmowy i wymyślmy coś Ustalenie odpowiedniej diety odbywa się metodą prób i błędów. Sami musimy się przekonać, co nam szkodzi, a co sprawia, że układ pokarmowy pracuje wzorowo.
  Problem: zaparcia
  Aby przyspieszyć pracę jelit, trzeba pić co najmniej dwa litry płynów dziennie, najlepiej wody i ziołowych herbat. Rumianek czy mięta zmniejszają napięcie mięśni gładkich, dlatego łagodzą bolesne skurcze jelit i regulują ich perystaltykę. Odwrotnie działają napoje gazowane i słodzone, bo zawarte w nich cukry, np. fruktoza i sorbitol, utrudniają trawienie i sprzyjają zaleganiu resztek jedzenia w przewodzie pokarmowym.
  Odwrotnie działają napoje gazowane i słodzone, bo zawarte w nich cukry, np. fruktoza i sorbitol, utrudniają trawienie i sprzyjają zaleganiu resztek jedzenia w przewodzie pokarmowym.
  Najlepiej zrezygnować z tłustego mięsa i serów oraz fast foodów, bo wtedy jelita częściej się kurczą. Natomiast dobre jest chude mięso, np. filety z kurczaka, indyk i pieczone lub gotowane na parze ryby. Dlatego to się kupy nie trzyma .

  Odpowiedz
 30. Układ pokarmowy – nie mam zdania na ten temat. Stwierdza się stłumiony odgłos opukowy a także wzmożenie drżenia piersiowego. Tarcie opłucnowe może być słyszalne w pierwszych dniach choroby. Gdy w jamie opłucnej pojawia się większa ilość płynu >300 ml – wystąpi przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego i osłabienie szmerów pęcherzykow. Ropień płuca jest to stan bakteryjnego, ropnego, zazwyczaj organicznego zapalenia tkanki płucnej, połączony ze zgorzelą, czyli martwicą w jego części centralnej. Może się on wytworzyć w następstwie niepomyślnego leczenia zapalenia płuc (najczęściej płatowego) lub wskutek powikłania procesem zapalnym niedodmy lub zawału płuca. Inna choroba to zawał płuca. Przyczyną choroby są zakrzepy tworzące się w żyłach dolnej połowy ciała. Zakrzep pojedynczy lub mnogie fragmenty mogą zostać przeniesione z prądem krwi do płuc, gdzie częściowo lub całkowicie zaczopowują pojedyncze lub jednocześnie kilka naczyń płucnych. Bardzo rzadko dochodzi do rozwoju zawału płuca – w takim przypadku odcięciu ulega dopływ krwi do wydzielonego obszaru płuca, co powoduje powstanie martwicy w tym miejscu. Jeszcze inna choroba. O! bo tak ogólnie może już wystarczy.

  Odpowiedz
 31. To chyba nie ma sensu… Chyba…. Wrzody to częsta dolegliwość, lecz ich obecność w jamie ustnej może świadczyć też o czymś poważniejszym".
  Gładki i czerwony język – Pacjenci z anemią często chorują na zapalenie języka – zauważa doktor Nghiem. – Język staje się wtedy czerwony i gładki. Mogą temu towarzyszyć zajady – czerwone pęknięcia w kącikach ust.
  Starte zęby Ludzie o krótkich, jakby startych zębach mają skłonność do zgrzytania przez sen – a to może być oznaką emocjonalnego bądź psychologicznego napięcia. – Ważne jest, by zakładać na noc specjalny aparat, który powstrzyma dalsze ścieranie szkliwa.
  Choroby dziąsełPrzyczyną chorób dziąseł bywa najczęściej kamień nazębny. W efekcie dziąsła stają się czerwone i krwawią podczas szczotkowania zębów. – Najnowsze badania wykazały, że tego typu dolegliwości mogą być powiązane z innymi schorzeniami, zwłaszcza z chorobami serca, zawałami i udarami – mówi doktor Nghiem. No bo tak ogólnie – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 32. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i dajmy sobie trochę czasu Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Witamina A występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jako tzw. retinol, oraz jako prowitamina – b-karoten, która znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Bierze ona udział praktycznie we wszystkich istotnych funkcjach życiowych organizmu. Już teraz wiesz, dlaczego znajduje się ona na samym początku alfabetu wśród wszystkich witamin. O! i po za tym -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 33. Pogadajmy o tym. Układ pokarmowy i dajmy sobie trochę czasu Do kości części twarzowej głowy, w tym do narządu żucia, należą dwie największe kości: parzysta – szczęka i nieparzysta – żuchwa. Żuchwa jest jedyną kością w ustroju ludzkim, której ruchy odbywają się dzięki równocześnie działającym symetrycznym stawom.
  Ograniczenie nadbudowywania się płytki nazębnej możliwe jest dzięki właściwej higienie jamy ustnej, która pomaga zapobiegać próchnicy i chorobom dziąseł. Ważne jest zachowywanie pewnej rutyny – zęby należy szczotkować przez co najmniej dwie minuty, co najmniej dwa razy dziennie, a każdy kwadrant linii zębów powinien być oczyszczany z taką samą starannością przez około 30 sekund. Prawie 80 proc. Niefrasobliwi rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, jak często sami przyczyniają się do tego. Niepotrzebnie wpychają dzieciom smoczki do ust, traktując je jako uspokajającą zatyczkę, zbyt długo karmią maluchy butelką zamiast łyżeczką, dają niemowlętom jeść w pozycji leżącej lub półleżącej, co powoduje, że żuchwa ciąży ku tyłowi, a tego nie wytrzymują stawy skroniowo-żuchwowe i więzadła mięśniowe. Z wiekiem wada zgryzu pogłębia się i jako dorośli cierpimy na bóle głowy spowodowane nieprawidłowym ustawieniem szczęki w stosunku do żuchwy i przeciążeniem stawu skroniowo-żuchwowego. By tego uniknąć, trzeba dbać o dobry zgryz.
  Dla podniesienia skuteczności zabiegów należy stosować szczoteczki i nici dentystyczne oraz pasty blend-a-med. Och… a tak po przy okazji i już.

  Odpowiedz
 34. Układ pokarmowy – nie warto o tym pisać.
  Typowymi chorobami związanymi z przewlekłą biegunką, niestety często lekceważone prze lekarzy, są schorzenia takie jak:
  · Kandydoza ( Candida)
  · Biegunka po-antybiotykowa
  · Zespół jelita drażliwego
  Do symptomów należą głównie : zaparcia lub biegunki, bóle brzucha, zapalenia jelita grubego, alergie pokarmowe nadwrażliwość i nietolerancja mleka lub glutenu, wiatry, nalot na języku, nieprzyjemny zapach z ust.(Uwaga jeżeli zauważysz krew w swoim stolcu koniecznie zgłoś się do lekarza)
  Kandydoza ( Candida,) biegunka po-antybiotykowa, zespól jelita drażliwego wszystkie te chorzenia maja jedną przyczynę zaburzona flora jelita grubego, wystarczy przywrócić jej równowagę by znów czuć się zdrowym.
  W jelicie zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku enzymatycznego rozkładu pokarmów. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe. Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. Podstawowe objawy mogą być związane z biegunkami (wariant biegunkowy IBS) bądź też problemami z oddawaniem stolca (wariant zaparciowy). Ze względu na swój specyficzny charakter, wokół Zespołu Jelita Drażliwego powstało wiele różnych mitów oraz powszechnie powielanych (nawet przez lekarzy) informacji nieprawdziwych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różne wątpliwości związane z genezą, przebiegiem oraz samą istotą choroby. Przyczyny powstawania Zespołu Jelita Drażliwego nie są do końca znane. Obecnie mówi się często o kilku różnych grupach przyczyn, które w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć wpływ na pojawianie się typowych zaburzeń czynnościowych, określanych wspólnie, jako Zespół Jelita Drażliwego. Oprócz czynników takich jak dieta, dziedziczenie skłonności, niezdrowy tryb życia, bardzo często wymienia się stres, jako jedną z kluczowych przyczyn oraz czynnik wzmacniający objawy zaburzeń. Och… bajde łej jak mówią angole i starczy.

  Odpowiedz
 35. Układ pokarmowy – co by tu jeszcze dodać… Chyba lepiej nie. Po 8 tygodniach od wprowadzenia tej techniki zaobserwowano aż czterokrotny spadek nasilenia dokuczliwych objawów. Naukowcy wykazali też, że czynniki psychiczne, a zwłaszcza obniżenie nastroju i depresja nasilają bóle brzucha u dzieci i nastolatków z chorobą Crohn’a.
  W innej pracy naukowcy z New York University Langone Medical Center zaobserwowali, że już godzina łagodnych ćwiczeń tygodniowo O! i po za tym może już na tyle by było.

  Odpowiedz
 36. Dodajmy kilka słów o Układ pokarmowy albo i o czym innym Wrzody to częsta dolegliwość, lecz ich obecność w jamie ustnej może świadczyć też o czymś poważniejszym".
  Gładki i czerwony język – Pacjenci z anemią często chorują na zapalenie języka – zauważa doktor Nghiem. – Język staje się wtedy czerwony i gładki. Mogą temu towarzyszyć zajady – czerwone pęknięcia w kącikach ust.
  Starte zęby Ludzie o krótkich, jakby startych zębach mają skłonność do zgrzytania przez sen – a to może być oznaką emocjonalnego bądź psychologicznego napięcia. – Jeśli zgrzytanie jest spowodowane stresem, pacjent powinien w pierwszej kolejności rozwiązać ten problem, w czym może mu pomóc lekarz pierwszego kontaktu – radzi doktor Nghiem. – Ważne jest, by zakładać na noc specjalny aparat, który powstrzyma dalsze ścieranie szkliwa.
  Choroby dziąsełPrzyczyną chorób dziąseł bywa najczęściej kamień nazębny. W efekcie dziąsła stają się czerwone i krwawią podczas szczotkowania zębów. – Najnowsze badania wykazały, że tego typu dolegliwości mogą być powiązane z innymi schorzeniami, zwłaszcza z chorobami serca, zawałami i udarami – mówi doktor Nghiem. – Dzieje się tak dlatego, że bakterie, które wywołują choroby dziąseł, aktywują białe krwinki, co z kolei przyczynia się do chorób układu krążenia. Ech.. i po za tym może już wystarczy.

  Odpowiedz
 37. Układ pokarmowy – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe. Zespół Jelita Drażliwego posiada w swojej puli cały szereg objawów, które mogą wystąpić u osoby cierpiącej z powodu tej choroby. Podstawowe objawy mogą być związane z biegunkami (wariant biegunkowy IBS) bądź też problemami z oddawaniem stolca (wariant zaparciowy). Ze względu na swój specyficzny charakter, wokół Zespołu Jelita Drażliwego powstało wiele różnych mitów oraz powszechnie powielanych (nawet przez lekarzy) informacji nieprawdziwych. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różne wątpliwości związane z genezą, przebiegiem oraz samą istotą choroby. Przyczyny powstawania Zespołu Jelita Drażliwego nie są do końca znane. Obecnie mówi się często o kilku różnych grupach przyczyn, które w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć wpływ na pojawianie się typowych zaburzeń czynnościowych, określanych wspólnie, jako Zespół Jelita Drażliwego. Oprócz czynników takich jak dieta, dziedziczenie skłonności, niezdrowy tryb życia, bardzo często wymienia się stres, jako jedną z kluczowych przyczyn oraz czynnik wzmacniający objawy zaburzeń. Powodem dolegliwości są zaburzenia nerwowej regulacji czynności jelita grubego w następstwie przede wszystkim urazów psychicznych, stanów lękowych, depresji, czy różnych sytuacji konfliktowych. Poza tym sądzę, że to jest bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 38. Słyszałem że to prawda. Układ pokarmowy i dodajmy kilka słów – Jako stomatolog mogę uzupełnić ubytki spowodowane przez kwas żołądkowy i często kontrolować stan zębów, aby upewnić się, czy sytuacja się nie pogarsza.
  Wrzody Doktor Nghiem twierdzi, że nawracające afty mogą świadczyć o wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego lub chorobie Crohna. Jak wyjaśnia, "choroba Crohna może atakować układ pokarmowy, w tym jamę ustną. Wrzody to częsta dolegliwość, lecz ich obecność w jamie ustnej może świadczyć też o czymś poważniejszym".
  Gładki i czerwony język – Pacjenci z anemią często chorują na zapalenie języka – zauważa doktor Nghiem. – Język staje się wtedy czerwony i gładki. Mogą temu towarzyszyć zajady – czerwone pęknięcia w kącikach ust.
  Starte zęby Ludzie o krótkich, jakby startych zębach mają skłonność do zgrzytania przez sen – a to może być oznaką emocjonalnego bądź psychologicznego napięcia. – Jeśli zgrzytanie jest spowodowane stresem, pacjent powinien w pierwszej kolejności rozwiązać ten problem, w czym może mu pomóc lekarz pierwszego kontaktu – radzi doktor Nghiem. – Ważne jest, by zakładać na noc specjalny aparat, który powstrzyma dalsze ścieranie szkliwa.
  Choroby dziąsełPrzyczyną chorób dziąseł bywa najczęściej kamień nazębny. No bajde łej jak mówią angole – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 39. Układ pokarmowy – co by tu jeszcze dodać… Chyba lepiej nie.
  W innej pracy naukowcy z New York University Langone Medical Center zaobserwowali, że już godzina łagodnych ćwiczeń tygodniowo zmniejsza ryzyko rozwoju polipów okrężnicy zwłaszcza u osób otyły Układ pokarmowy a tak po prostu – nie warto o tym dłużej gadać.

  Odpowiedz
 40. Układ pokarmowy warto coś powiedzieć.
  I wreszcie dochodzi do spadku wydolności organizmu, depresji, nadmiernej senności, apatii, zmniejszonej koncentracji i przewlekłego zmęczenia. W późniejszym okresie dołączają się zmiany w układzie krążenia, pokarmowym, nerwowym oraz zaburzenia hormonalne. Niekorzystne zmiany w samopoczuciu, nerwowość, zmęczenie, wciąż pojawiające się nowe dolegliwości, odbijają się negatywnie na kontaktach z otoczeniem, w pracy zawodowej, relacjach z partnerem i w życiu seksualnym. Wiele osób nie uświadamia sobie, jak potężnym źródłem stresu jest brak zadowolenia seksualnego. Jego skutki przenoszą się na życie rodzinne, więź z partnerem, wpływają niekorzystnie na wydajność w pracy oraz kontakty z otoczeniem, są przyczyną frustracji i problemów emocjonalnych. Preparaty VitalWoman i VitalMan zostały przygotowane specjalnie, aby zwiększyć potencjał obronny organizmu przed skutkami stresu, usprawnić procesy adaptacyjne, a przede wszystkim po to, aby wesprzeć sferę życia seksualnego kobiet i mężczyzn.

  ZIOŁA W PREPARATACH VITALWOMAN I VITALMAN

  DZIAŁANIE

  Liść Damiana (Turnera diffusa)

  Znany środek wzmacniający układ nerwowy, reguluje wydzielanie hormonów. Jest bardzo przydatny w zwalczaniu łagodnych stanów depresyjnych i lękowych, polecany zarówno kobietom, jak i mężczyznom jako środek wzmagający aktywność seksualną.

  Korzeń Suma (Pfaffia paniculata)

  Pffafia paniculata, bogata w aminokwasy, witaminy i sole mineralne, jest uważana za jedno z najważniejszych ziół Amazonii. Och… a tak po przy okazji – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 41. Układ pokarmowy – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Ponieważ nie podnoszą poziomu cukru we krwi, mogą być bezpieczne spożywane przez osoby z cukrzycą. Brak glutenu oznacza, że są także nieszkodliwe dla osób, które nie tolerują tego obecnego w wielu zbożach związku. Jednocześnie wafelki mogą przyczynić się do poprawy zdrowia. Zawierają bowiem dużą ilość przeciwutleniaczy. Co chyba może jest pozbawione sensu .

  Odpowiedz
 42. Dodajmy jeszcze kilka słów o Układ pokarmowy albo o czym innym
  I wreszcie dochodzi do spadku wydolności organizmu, depresji, nadmiernej senności, apatii, zmniejszonej koncentracji i przewlekłego zmęczenia. W późniejszym okresie dołączają się zmiany w układzie krążenia, pokarmowym, nerwowym oraz zaburzenia hormonalne. Niekorzystne zmiany w samopoczuciu, nerwowość, zmęczenie, wciąż pojawiające się nowe dolegliwości, odbijają się negatywnie na kontaktach z otoczeniem, w pracy zawodowej, relacjach z partnerem i w życiu seksualnym. Wiele osób nie uświadamia sobie, jak potężnym źródłem stresu jest brak zadowolenia seksualnego. Jego skutki przenoszą się na życie rodzinne, więź z partnerem, wpływają niekorzystnie na wydajność w pracy oraz kontakty z otoczeniem, są przyczyną frustracji i problemów emocjonalnych. Powstaje bardzo trudny do przerwania samonapędzający się cykl zmian spowodowanych stresem. Preparaty VitalWoman i VitalMan zostały przygotowane specjalnie, aby zwiększyć potencjał obronny organizmu przed skutkami stresu, usprawnić procesy adaptacyjne, a przede wszystkim po to, aby wesprzeć sferę życia seksualnego kobiet i mężczyzn.

  ZIOŁA W PREPARATACH VITALWOMAN I VITALMAN

  DZIAŁANIE

  Liść Damiana (Turnera diffusa)

  Znany środek wzmacniający układ nerwowy, reguluje wydzielanie hormonów. Jest bardzo przydatny w zwalczaniu łagodnych stanów depresyjnych i lękowych, polecany zarówno kobietom, jak i mężczyznom jako środek wzmagający aktywność seksualną.

  Korzeń Suma (Pfaffia paniculata)

  Pffafia paniculata, bogata w aminokwasy, witaminy i sole mineralne, jest uważana za jedno z najważniejszych ziół Amazonii. Układ pokarmowy a tak w ogóle – nie warto o tym dłużej gadać.

  Odpowiedz
 43. Powiedzmy kilka słów o tym Układ pokarmowy albo o czymkolwiek W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Przełyk, żołądek i dPoza tym sądzę, że to jest bez sensu .

  Odpowiedz
 44. Wymiękam… Tak sądzę. Naukowcy wykazali też, że czynniki psychiczne, a zwłaszcza obniżenie nastroju i depresja nasilają bóle brzucha u dzieci i nastolatków z chorobą Crohn’a.
  W innej pracy nA własnie to chyba nie ma sensu… .

  Odpowiedz
 45. Dodajmy kilka słów o Układ pokarmowy albo i o czym innym Stwierdza się stłumiony odgłos opukowy a także wzmożenie drżenia piersiowego. Tarcie opłucnowe może być słyszalne w pierwszych dniach choroby. Gdy w jamie opłucnej pojawia się większa ilość płynu >300 ml – wystąpi przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego i osłabienie szmerów pęcherzykow. Ropień płuca jest to stan bakteryjnego, ropnego, zazwyczaj organicznego zapalenia tkanki płucnej, połączony ze zgorzelą, czyli martwicą w jego części centralnej. Może się on wytworzyć w następstwie niepomyślnego leczenia zapalenia płuc (najczęściej płatowego) lub wskutek powikłania procesem zapalnym niedodmy lub zawału płuca. Przyczyną choroby są zakrzepy tworzące się w żyłach dolnej połowy ciała. Zakrzep pojedynczy lub mnogie fragmenty mogą zostać przeniesione z prądem krwi do płuc, gdzie częściowo lub całkowicie zaczopowują pojedyncze lub jednocześnie kilka naczyń płucnych. Bardzo rzadko dochodzi do rozwoju zawału płuca – w takim przypadku odcięciu ulega dopływ krwi do wydzielonego obszaru płuca, co powoduje powstanie martwicy w tym miejscu. Jeszcze inna choroba. Ech.. i po za tym dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 46. Układ pokarmowy warto coś powiedzieć. Jest to tak zwany wlew doodbytniczy. Wnętrze przewodu pokarmowego można obejrzeć dzięki fiberoskopom czyli giętkim rurom zakończonym kamerą. W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia pozwala „zajrzeć” do dróg żółciowych (ECPW – endoskopowa cholangiografia wsteczna). Esicę, czyli końcowy odcinek jelita grubego można obejrzeć sigmoidoskopem a całe jelito grube kolonoskopem. Założenie zwykłej rurki tak zwanej sondy żołądkowej, pozwala na badanie treści pokarmowej. Och… bajde łej jak mówią angole to tyle.

  Odpowiedz
 47. Dodajmy kilka słów o Układ pokarmowy albo o czymkolwiek Ech.. a tak po przy okazji może już wystarczy.

  Odpowiedz
 48. To chyba jest pozbawione sensu Tak myślę.

  przejdź do komentarza »

  Zafunduj sobie ruch. Ja wcinam batona i inne pyszności, biore audiobooka i lece pobiegac czy co tam innego (teraz wlaczam serial i na rower stacjonarny). Wazne zeby sie ruszac co najmniej 30 minut. Na poczatku podziel sobie 30 minut na 5-minutowe przedzialy i w każdym przedziale zacznij 0,5 min trucht, a potem spacer 4,5 min. Za tydzien, albo dwa powieksz bieg o pół minuty i o tyle samo zmniejsz spacer. Az osiagniesz 4,5 minuty biegu i 30 sek spaceru, a potem to juz sam bieg masz. Aha i uwaga, po tych 30 minutach nie wcinaj nic, tylko woda. Tłuszczyk sam sie bedzie spalał z rozpedu jeszcze z godzine 🙂 Aha i endorfiny skacza po wysiłku, bedziesz sie cieszyc jak dziecko 🙂 pozdrawiam

  notesData[‚note-71571148’] = „entry_id” : „71571148”, „parent_id” : „71570800”, „disc_id” : „501289”

  21 lis, 14:04

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  , odpowiedzi: 1

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

  http://zdrowie.onet.pl/forum/10-rzeczy-lepszych-od-diety,1,501289,71571148,czytaj.html

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~odchudzona
  Użytkownik anonimowy

  ~odchudzona:

  ~odchudzona
  Użytkownik anonimowy

  po co rezygnować ze słodyczy? i stosować te różne wymyślne rzeczy, bzdura totalna, ja schudłam jedząc wszystko tyle, że standardowe połowe mniej plus do tego fitess 3 razy w tygodniu, żadne diety i inne. Metabolizm ma być rozpędzony i to cała filozofia, jedz normalnie pare posiłków dziennie, nie jedz w nocy i ćwicz, masz ochotę na czekoladę? czemu nie, zjedz od razu 1 tabliczkę, żeby potem nie zbierała się w Tobie wielka chęć zjedzenia, im dłużej sobie odmawiasz to potem pochłoniesz ze 3 całe czekolady, organizm zawsze woła co mu potrzeba, wszystko z umiarem i się uda, powodzenia

  notesData[‚note-71570037’] = „entry_id” : „71570037”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „501289”

  21 lis, 11:53
  | ocena:
  100%

  Liczba głosów:3

  100%

  0%

  , odpowiedzi: 1

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

  http://zdrowie.o Układ pokarmowy a tak ogólnie i to było na tyle.

  Odpowiedz
 49. Słyszałem że to prawda. Układ pokarmowy i dodajmy kilka słów Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia poz Układ pokarmowy a tak po prostu i to tyle.

  Odpowiedz
 50. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i dodajmy kilka słów
  Jak wiadomo witamina B7 należy do rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B. Inne nazwy tej witaminy to biotyna, witamina H, koenzym R, czynnik ochronny X. Dzięki zawartości cząsteczek siarki biotyna ma wpływ na zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci. Reguluje aktywność gruczołów łojowych i potowych. Jest stosowana we wspomaganiu leczenia łysienia i chorób skóry (trądzik, łojotok, łupież). Biotyna wchłania się lepiej w towarzystwie kompleksu witamin z grupy B, magnezu i manganu. Reguluje aktywność gruczołów łojowych i potowych. Jest stosowana we wspomaganiu leczenia łysienia i chorób skóry (trądzik, łojotok, łupież). Biotyna wchłania się lepiej w towarzystwie kompleksu witamin z grupy B, magnezu i manganu. Współdziała z witaminami B5, B9 oraz B12. I to także jest taczej bez sensu Zatem….

  Odpowiedz
 51. Dodajmy jeszcze kilka słów o Układ pokarmowy albo o czym innym Wnętrze przewodu pokarmowego można obejrzeć dzięki fiberoskopom czyli giętkim rurom zakończonym kamerą. W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia pozwala „zajrzeć” do dróg żółciowych (ECPW – endoskopowa cholangiografia wsteczna). Esicę, czyli końcowy odcinek jelita grubego można obejrzeć sigmoidoskopem a całe jelito grube kolonoskopem. I to także jest taczej bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 52. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i dodajmy kilka słów Należy do grupy, która ma właściwości magazynowania się w organizmie człowieka, dlatego nie musi być dostarczana codziennie. Głównym źródłem witaminy A są produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbogatszym źródłem witaminy A jest olej z wątroby ryb i zwierząt morskich, zwany popularnie tranem. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Układ pokarmowy a tak ogólnie to by było tak i hak wam w smak.

  Odpowiedz
 53. Układ pokarmowy – nie warto o tym gadać. Wnętrze przewodu pokarmowego można obejrzeć dzięki fiberoskopom czyli giętkim rurom zakończonym kamerą. W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia pozwala „zajrzeć” do dróg żółciowych (ECPW – endoskopowa cholangiografia wsteczna). Esicę, czyli końcowy odcinek jelita grubego można obejrzeć sigmoidoskopem a całe jelito grube kolonoskopem. Układ pokarmowy a tak ogólnie i to tyle.

  Odpowiedz
 54. Układ pokarmowy – i co tu jeszcze komentować? Chyba lepiej nie. W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Przełyk, żołądek i dwunastnicę można ocenić gastroskopem który wyposażony o dodatkowe urządzenia pozwala „zajrzeć” do dróg żółciowych (ECPW – endoskopowa cholangiografia wsteczna). Esicę, czyli końcowy odcinek jelita grubego można obejrzeć sigmoidoskopem a całe jelito grube kolonoskopem. Założenie zwykłej rurki tak zwanej sondy żołądkowej, pozwala na badanie treści pokarmowej. Podstawowym badaniem układu pokarmowego, pozwalającym obejrzeć narządy miąższowe jamy brzusznej (wątroba, nerki, trzustka) jest USG – ultrasonografia. Obecność ciał obcych, kamieni lub objawy niedrożności jelita można zobaczyć w prześwietleniu jamy brzusznej promieniami RTG. Badanie to pozwala też po wcześniejszym podaniu środka kontrastowego na ocenę jelita (głównie grubego). Jest to tak zwany wlew doodbytniczy. Wnętrze przewodu pokarmowego można obejrzeć dzięki fiberoskopom czyli giętkim rurom zakończonym kamerą. W zależności od budowy pozwalają oglądać różne odcinki przewodu pokarmowego. Układ pokarmowy a tak po prostu to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 55. Układ pokarmowy – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie.
  kofeinę – wprawdzie zielona herbata nie zawiera jej zbyt wiele, ale wystarczająco dużo by nasilić termogenezę, co może sprzyjać przyspieszeniu metabolizmu.

  Tajemnice ukryte w herbacie
  (zdjęcia: 8)

  Herbaciane odchudzanieO odchudzającym działaniu zielonego naparu słyszał chyba każdy. Okazuje się, że zawarte w niej substancje aktywne mogą hamować apetyt, przyspieszać metabolizm, zwiększać termogenezę, hamować odkładanie tkanki tłuszczowej, a jednocześnie przyspieszać przemianę materii. Niedawno naukowcy odkryli również, że zielona herbata hamuje wchłanianie tłuszczu!
  Warto również podkreślić, że zielona herbata, nawet w dużych ilościach nie powoduje skutków ubocznych, jak pobudzenie czy drażliwość, nie podnosi również ciśnienia, jest więc bezpieczna dla osób z problemami sercowymi.
  Napar pełen zdrowiaSpalanie tłuszczu to nie wszystko. Zielona herbata ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne. Co chyba może jest pozbawione sensu Zatem….

  Odpowiedz
 56. Powiedzmy kilka słów o tym Układ pokarmowy albo o czymkolwiek
  onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);Wyniki badań wykazały, że medytacja łagodzi objawy u chorych na zespół jelita drażliwego. Po 8 tygodniach od wprowadzenia tej techniki zaobserwowano aż czterokrotny spadek nasilenia dokuczliwych objawów. Naukowcy wykazali też, że czynniki psychiczne, a zwłaszcza obniżenie nastroju i depresja nasilają bóle brzucha u dzieci i nastolatków z chorobą Crohn’a.
  W innej pracy naukowcy z New York University Langone Medical Center zaobserwowali, że już godzina łagodnych ćwiczeń tygodniowo zmniejsza ryzyko rozwoju polipów okrężnicy zwłaszcza u osób otyłych. Podobnie aktywność fizyczna pomaga zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego. No bo tak ogólnie – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 57. Układ pokarmowy – nie warto o tym gadać.I to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam Tak uważam.

  Odpowiedz
 58. Pomówmy teraz o… Układ pokarmowy i dajmy sobie trochę czasu dorosłych Polaków, głównie kobiet. Ustalenie odpowiedniej diety odbywa się metodą prób i błędów. Sami musimy się przekonać, co nam szkodzi, a co sprawia, że układ pokarmowy pracuje wzorowo.
  Problem: zaparcia
  Aby przyspieszyć pracę jelit, trzeba pić co najmniej dwa litry płynów dziennie, najlepiej wody i ziołowych herbat. Rumianek czy mięta zmniejszają napięcie mięśni gładkich, dlatego łagodzą bolesne skurcze jelit i regulują ich perystaltykę. Odwrotnie działają napoje gazowane i słodzone, bo zawarte w nich cukry, np.
  Problem: zaparcia
  Aby przyspieszyć pracę jelit, trzeba pić co najmniej dwa litry płynów dziennie, najlepiej wody i ziołowych herbat. Rumianek czy mięta zmniejszają napięcie mięśni gładkich, dlatego łagodzą bolesne skurcze jelit i regulują ich perystaltykę. Odwrotnie działają napoje gazowane i słodzone, bo zawarte w nich cukry, np. fruktoza i sorbitol, utrudniają trawienie i sprzyjają zaleganiu resztek jedzenia w przewodzie pokarmowym.
  Najlepiej zrezygnować z tłustego mięsa i serów oraz fast foodów, bo wtedy jelita częściej się kurczą. Układ pokarmowy a tak ogólnie i to tyle.

  Odpowiedz
 59. co ty kurwa piszesz

  Odpowiedz
 60. Karol HARMON, Łódź

  ZATRUCIA POKARMOWE. (BIOLOGICZNA POMOC !!). *****

  CHLEB NA OTYŁOŚĆ-IRL, JEST W CHWILI OBECNEJ NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWYM PRODUKTEM ŻYWIENIOWYM DLA CZŁOWIEKA NA PLANECIE ZIEMIA:
  75% ENERGII (niskie węglowodany), antyotyłościowy (bardzo syci), antycukrzycowy (poziom cukru do 22% wzrostu). W całych swoich dziejach LUDZKOŚĆ (7 MLD), nie stworzyła dotąd tak wartościowego i biologicznie wzorcowego PRODUKTU ŻYWIENIOWEGO.

  CHLEB NA OTYŁOŚĆ-IRL, MOŻNA PAKOWAĆ PRÓŻNIOWO:
  Np. po 3 szt. jest on wówczas przydatny do spożycia przez PONAD 1 ROK. Energia biologiczna tj. 75% ENERGII (niskie węglowodany), na tzw. TRASY, wycieczki, dalekie wyjazdy czyli: LOGICZNA, ZDROWOTNA KONIECZNOŚĆ. Również AKCJE POMOCY HUMANITARNEJ !!

  OKRUSZKI !! DLA DZIECI, DLA SPORTOWCÓW, CHORYCH (SZPITAL), OSÓB STARSZYCH (DODAJEMY DO WSZELKICH POSIŁKÓW):
  Każdy CHLEB wg opracowań IRL KRAKÓW tj. upieczone MINI CHLEBKI, mielimy (mikser) uzyskując tzw. OKRUSZKI czyli produkt biologicznie wzorcowy w praktycznej do spożycia formie. Rozdrobniony chleb jest naturalnym źródłem ENERGII dla człowieka i powinien stanowić podstawowy składnik każdego posiłku/24h. Nasz organizm pozyskuje o 30% więcej energii, niż po spożyciu ugotowanego ryżu, co stanowi zwiększenie energetycznych możliwości życiowych dla wszystkich komórek organizmu, a w szczególności komórek nerwowych naszego mózgu. Układ immunologiczny otrzymuje dodatkową energię do walki z bakteriami, wirusami, także z komórkami nowotworowymi wzmacniając szanse obronne organizmu (dużo większa energia dla białych krwinek układu odpornościowego !!).

  PRZEPIS ten, jest zamieszczony na stronie internetowej; *****
  Skrót adresu strony w Internecie_______: INSTYTUTIRL

  Biologia, medycyna.

  Odpowiedz
 61. Polecam przede wszystkim mleko odtłuszczone, które stosuje się tylko przy zatruciach substancjami żrącymi, natomiast przeciwskazaniem są zatrucia substancjami zwykle rozpuszczalnymi w tłuszczach. Jedz 5 małych posiłków dziennie. Przez dwa tygodnie unikaj potraw pikantnych, tłustych, kawy, mocnej herbaty i bezwzględnie alkoholu.

  Odpowiedz
 62. Nikomu nie zazdroszczę zatrucia pokarmowego. Bardzo nieciekawa sytuacja i nie należy jej bagatelizować. Najlepiej udać się do lekarza.

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: