RSS

Serce i układ krążenia


Serce i układ krążenia to jeden z najważniejszych organów układów w naszym organizmie. By serce mogło sprawnie pracować, nieustannie potrzebuje krwi i dostarczanych z nią tlenu i składników odżywczych. Zapewniają mu je tętnice wieńcowe. Oczywiście nie za wszystko ponosimy odpowiedzialność. Społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, a wiek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Na złe geny też nic nie poradzimy – wiadomo, że w niektórych rodzinach choroba niedokrwienna serca i zawały zdarzają się wyraźnie częściej niż w innych.

Wiadomo, że w zdecydowanej większości przypadków kłopoty z sercem to nasza własna zasługa – na którą często pracujemy przez całe życie. Palimy papierosy, nie dbamy o zdrową dietę ani o nawet minimalną aktywność fizyczną. Wszystko to odbija się na naszym sercu.Ale z czasem, na skutek postępującego wieku i niezdrowego stylu życia, w naczyniach tych zaczyna rozwijać się miażdżyca. Ściany tętnic grubieją, stają się mniej elastyczne, a ich światło ulega zwężeniu. Do serca dociera zbyt mało krwi i tlenu, pojawia się charakterystyczny objaw – ból w klatce piersiowej. Najczęściej odczuwany jest on za mostkiem, ale może także promieniować do barków, ramion, pleców, gardła i żuchwy. Typowy ból wieńcowy wywoływany jest początkowo przez wysiłek fizyczny i utrzymuje się przez kilka minut, ustępując po odpoczynku. Z czasem, jeśli zwężenie naczyń postępuje, bóle w klatce piersiowej pojawiają się również w spoczynku, a nawet w nocy. Gdy któraś z tętnic wieńcowych zatka się całkowicie, rozwija się zawał. Serce człowieka podobnie jak serce innych ssaków składa się z czterech części: (komora prawa i przedsionek prawy, przedsionek lewy i komora lewa).Serce leży w osierdziowym worku, który wypełniony jest płynem. Ściana serca składa się nasierdzia, błony na której znajdują się naczynia wieńcowe odpowiedzialne za odżywianie mięśnia sercowego i usuwanie substancji zbędnych (sercowy układ krążenia).Pod nasierdziem leży nasierdzie, które tworzy poprzecznie prążkowana tkanka mięśniowa. Od środka serce jest wysłane tkanką łączną .Ściany przedsionków charakteryzują się ścianami cieńszymi niż w komorach. Pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą jest zastawka trójdzielna, zaś pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą dwudzielna. Z prawej komory uchodzi pień płucny dając początek płucnemu układowi krążenia (obieg mały), z lewej ujście aorty przechodzący w duży obieg krwi. Do przedsionka prawego wchodzą żyły główne, do lewego żyły płucne. Funkcją serca jest ciągle tłoczenie krwi w organizmie. Aby mogło spełniać taka rolę musi istnieć system regulujący skurcze mięśnia sercowego- tkanka węzłowa, zbudowana z węzłów: zatokowo- przedsionkowego-u wejścia żyły głównej do przedsionka prawego (główny rozrusznik), przedsionkowo komorowego- na granicy komór i przedsionków oraz pęczek Hissa rozwidlający się we włókna Purkiniego, wchodzące w mięśniówkę komór. Praca serca jest cykliczna. Na zmianę występuje skurcz i rozkurcz serca. Węzeł zatokowo-przedsionkowy wysyła impuls, krew zostaje wciśnięta z przedsionków przy otwartych zastawkach przedsionkowo-komorowych do komór( skurcz przedsionków),następnie zostają zamknięte zastawki i krew wtłaczana jest z komór do pnia płucnego i aorty ( skurcz komór). Po tym okresie następuje pauza- odpoczynek mięśnia sercowego. Obrazem pracy serce jest EKG.

Jedną z najczęstszych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze. Uważa się, że dotyczy ono ponad 50% Polaków powyżej 65. r.ż. Drugie miejsce zajmuje choroba wieńcowa,czyli choroba niedokrwienna mięśnia sercowego. Jest ona jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w naszym kraju. W ubiegłym roku za jej przyczyną do szpitali trafiło ok. 17% Polaków. Szacuje się, że drugie tyle osób choruje i jest leczonych poza szpitalami.

Na trzecim miejscu plasuje się niewydolność krążenia (w tym niewydolność serca). Pozostałe choroby to wady zastawek, zapalenia mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia, kardiomiopatie – niezapalne schorzenia o niewyjaśnionej najczęściej przyczynie, zaburzenia rytmu pracy serca, miażdżyca naczyń obwodowych (tzw. miażdżyca zarostowa kończyn) oraz żylaki i zapalenia żył (powierzchownych i głębokich), co w efekcie daje zawały, udary.

Część mięśnia sercowego odżywianego przez tę właśnie tętnicę obumiera. Z reguły na kilka dni lub tygodni przed zawałem objawy choroby wieńcowej się nasilają – bóle są częstsze, przy coraz mniejszym wysiłku, może towarzyszyć im duszność. W typowym zawale chory odczuwa ból pośrodku klatki piersiowej, za mostkiem. W porównaniu ze zwykłym bólem wieńcowym ten zawałowy jest o wiele silniejszy – dławi, rozpiera, dłużej trwa i nie ustępuje (lub tylko na chwilę) po zażyciu leków. Może też promieniować do barków, pleców, żuchwy, ale też np. do nadbrzusza. Najczęściej towarzyszy mu lęk, niekiedy duszność, poty, nudności, wymioty. Czasami zdarza się, że zawał przebiega bez bólu, ale może powodować np. zasłabnięcie.

Krew która płynie w tętnicach jest utleniona i ma jasnoczerwony kolor. Tętnice pulsują tak samo jak serce się kurczy i rozkurcza (skurcze tętnic pomagają pompować krew). Ściany tętnic są grube, zawierają bardzo dużo włókien kolagenowych i mięśniowych (dlatego mogą się kurczyć).
Żyły (to te niebieskie) odprowadzją z tkanek odtlenowaną krew do serca. Są mniej elastyczne i sprężyste od tętnic i nie mogą się aktywnie kurczyć. Mają też cieńsze ściany. Posiadają zastawki czyli takie fałdki które uniemożliwiają cofanie się krwi żylnej. Zaburzenia w funkcjonowaniu zastawek powodują żylaki.
Naczynia włosowate czyli te najmniejsze naczynka. Łączą one zwykle tętnice z żyłami. Są bardzo cienkie i łatwo przepuszczalne.

Wyróżnia się 2 obiegi krwi w organizmie człowieka obieg mały i duży.
Obieg mały ma na celu utlenowanie krwi. Krew z prawej komory trafia do pnia płucnego a potem do tętnic płucnych. W płucach oddaje dwutlenek węgla i zabiera tlen. Do serca wraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka. Ponieważ a tym obiegu krew przepływa przez płuca to nazywamy go też obiegiem płucnym.
Obieg duży doprowadza krew do wszystkich tkanek. Utlenowana krew przepływa z lewej komory do aorty a potem tętnicami do wszystkich części ciała.Gdy już odda tlen i zabierze dwutlenek wraca tętnicami do prawego przedsionka.

Zakrzepica to choroba polegająca na tym, że na blaszkach miażdżycowych dochodzi do “zakrzepiania się” elementów krwi przepływających przez naczynie krwionośne. Tworzy się zakrzep. Jest to działanie niepożądane gdyż, naczynie nie jest przecięte, urwane, uszkodzone od zewnątrz, ani w żadnym takim stopniu, by musiało dojść do wykrzepiania jak np. w przypadku rany skóry.
Bardzo częstym i niepokojącym zjawiskiem, obserwowanym w ostatnim czasie przez pulmunologów jest zakrzepica tętnic płucnych. Jeżeli zakrzep zamyka duże naczynie tętnicze płuca to do zgonu może dojść nawet w czasie 3 minut.

Serce przecież nigdy nie śpi i nie odpoczywa. Jego nieustanne, niezakłócone działanie jest warunkiem sprawności całego organizmu. Wyliczono kiedyś, że w ciągu ludzkiego życia wykonuje pracę pozwalającą na wniesienie lokomotywy na Mount Blanc. Ale serce to nie perpetuum mobile i stale potrzebuje krwi, a właściwie dostarczanych z nią tlenu i składników odżywczych. Te dostawy zapewnia sieć tętnic wieńcowych. Tyle że z czasem ich sprawne funkcjonowanie może ulec zakłóceniu – najczęściej na skutek miażdżycy.

Miażdżyca to grupa schorzeń, w których dochodzi do pogrubienia ścian tętnic i utraty ich elastyczności. Na ściankach naczyń od wewnątrz tworzą się tzw. blaszki miażdżycowe – to one zwężają światło naczyń. Miażdżyca wyjątkowo chętnie atakuje właśnie odżywiające serce naczynia wieńcowe, wywołując chorobę wieńcową, zwaną inaczej chorobą niedokrwienną serca. Jak się szacuje, cierpi na nią około miliona Polaków.

Sama nazwa schorzenia wskazuje na jej istotę: do mięśnia sercowego dociera zbyt mało krwi i zawartego w niej tlenu. Pojawia się wtedy charakterystyczny objaw choroby – ból w klatce piersiowej.

Najczęściej odczuwany jest on za mostkiem, ale może także promieniować do lewego barku i ramienia, do pleców, gardła i żuchwy. Typowo ból wieńcowy wywoływany jest przez wysiłek fizyczny i utrzymuje się przez kilka minut, ustępując po odpoczynku.

Najgroźniejszym powikłaniem choroby wieńcowej jest zawał mięśnia sercowego. Dochodzi do niego wówczas, gdy któraś z tętnic wieńcowych (lub jej odgałęzień) ulegnie całkowitemu zatkaniu (najczęściej powodem tego jest powstanie zakrzepu z równoczesnym pęknięciem blaszki miażdżycowej). Fragment mięśnia sercowego, który był odżywiany za pomocą właśnie tego naczynia, szybko ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu i traci zdolność do pracy.

U około dwóch trzecich chorych kilka dni lub tygodni przed zawałem objawy choroby wieńcowej mogą się nasilać – są częstsze, bólowi towarzyszy duszność i bardzo łatwe męczenie się przy jakiejkolwiek czynności. Czasami jednak zawał jest pierwszym objawem choroby niedokrwiennej serca.

W typowym zawale chory odczuwa ból pośrodku klatki piersiowej, za mostkiem. W porównaniu ze zwykłym bólem wieńcowym ten zawałowy jest o wiele silniejszy – dławi, rozpiera, dłużej trwa i nie ustępuje (lub tylko na chwilę) po zażyciu leków. Może też promieniować do lewego barku, pleców czy żuchwy. Często towarzyszą mu: silna duszność, poty, nudności, wymioty i uczucie silnego niepokoju (chory może mieć wrażenie zbliżającej się śmierci).

To oczywiście podręcznikowy przykład zawału – czasami kogoś serce poboli trochę dłużej, ale po nocy przejdzie, i tyle. Zdarzają się też sytuacje (według niektórych źródeł nawet u co piątego zawałowca), w których zawał w ogóle nie wywołuje żadnych objawów. Wtedy człowiek dowiaduje się o przebytym zawale przypadkowo, np. podczas rutynowego badania EKG.

Objawy zawału przebiegają w sposób nietypowy częściej u kobiet niż u mężczyzn – zamiast bólu dominują poczucie duszności czy zawroty głowy. Nieprawdą jest natomiast to, że mężczyźni są bardziej narażeni na choroby układu krążenia i częściej przechodzą zawały. Jedyna różnica polega na tym, że u panów kłopoty z sercem zaczynają się o blisko dekadę wcześniej.

CYKL PRACY SERCA
1.skurcz przedsionków.Krew wpychana jesyt do komór bo zastawki trójdzielna i dwudzielna są otwarte. Zamkniete są natomiast zastawki półksiężycowate.
2.Zaczyna się skurcz komór zamykają się zastawki przedsionkowo komorowe i dlatego mamy I ton serca.
3.ciśnienie wzrasta i otwierają się zastawki księżycowate-krew tłoczona jest do aorty i pnia płucnego.
4. rozkurcz komór, zamykają się zastawki półksięzycowate. II ton serca
5.krew wypływa z żył do przedsionków bo ciśnienie spada
6. zastawki dwudzielna i trójdzielna się otwierają krew wpływa do komór.

Tkanka sercowa potrzebuje impulsów aby się kurczyć. Impulsy te wytwarza i przewodzi tzw. układ przewodzący albo elektryczny serca. Impulsy wytwarza węzeł zatokowo-przedsionkowy (Keith-Flacka). Impuls rozchodzi się na przedsionki a kiedy dojdzie do węzła przedsionkowo-komorowego (Aschoff-Tavary) przewodzony jest do komór przy pomocy włókien Purkinjego. Najczęściej rozpoznawanym dziś zaburzeniem rytmu jest migotanie przedsionków. Ryzyko pojawienia się tej arytmii wzrasta wraz z wiekiem. – Jak się szacuje, problem dotyczy ok. 8 proc. ludzi po 70.-75. roku życia. A biorąc pod uwagę, że nasze społeczeństwo starzeje się, przypadków tych na pewno będzie coraz więcej – tłumaczy prof. Stępińska. Oczywiście, migotanie przedsionków to nie tylko problem ludzi starszych – czasami pojawia się u ludzi w nawet bardzo młodym wieku. Migotanie przedsionków jest objawem, który towarzyszy wielu chorobom układu krążenia, np.: nadciśnieniu tętniczemu, chorobie wieńcowej, wadom serca. Może być związane z innymi schorzeniami: nadczynnością tarczycy, niedokrwistością, kamicą pęcherzyka żółciowego. Niekiedy leczenie choroby podstawowej powoduje również wyleczenie z arytmii – mówi prof. Stępińska. Migotanie przedsionków może też pojawić się w sposób całkowicie samoistny; tak często się zdarza u bardzo młodych ludzi. Jak objawia się migotanie przedsionków? Uczuciem kołatania, nierównego, częstego bicia serca, ale też zawrotami głowy, dusznością, spadkiem kondycji fizycznej, łatwym męczeniem się czy nawet zasłabnięciami.

Czym grozi migotanie przedsionków? – Zdrowe serce pracuje w stałym rytmie: jeden do jednego – skurcz przedsionków, potem skurcz komór. Gdy jednak przedsionki kurczą się niemiarowo i bardzo szybko – z częstością 240-360 na minutę – co któryś skurcz zostaje przewiedziony do komór serca i one również zaczynają bić nieregularnie, czasem szybko. Wyniki badań pokazują, że jeśli czynność komór jest dobrze kontrolowana, to chorzy żyją tak samo długo jak przy rytmie miarowym, zatokowym. Jednak komfort życia jest gorszy. Migotanie przedsionków u osób starszych i ze współistniejącymi innymi chorobami: nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, może stanowić poważne zagrożenie dla chorego – mówi prof. Stępińska. – To zagrożenie wynika ze zwiększonego ryzyka udaru mózgu. Jak leczy się migotanie przedsionków? To zależy od wielu czynników, m.in. wieku pacjenta, jego stanu zdrowia i oczywiście przyczyny powstania arytmii. Stosuje się zarówno metody farmakologiczne, jak i tzw. ablację, czyli zniszczenie za pomocą prądu ogniska, w którym wytwarzane są dodatkowe impulsy pobudzające serce do skurczu. W przypadku migotania przedsionków u osób starszych bardzo ważne jest podawanie leków przeciwzakrzepowych, by nie dopuścić do udaru mózgu.

Nikotyna jest substancją, która zwęża naczynia krwionośne, przez co zwiększa się ryzyko zakrzepicy, a co za tym idzie również zawału serca. W czasie palenia tytoniu dochodzi do zwiększonego uwalniania dwutlenku węgla, który również sprzyja krzepnięciu krwi oraz wypiera tlen z komórek, tkanek i mięśni, a wolne rodniki powstałe w czasie zaciągania się dymem tytoniowym przyspieszają proces miażdżycowy. Regularne palenie papierosów zwiększa ryzyko choroby wieńcowej o 100%! Szansą, by uchronić się przed ryzykiem jest radykalna zmiana stylu życiu oraz nastawienie na profilaktykę.

Kolejną chorobą związaną z zaburzeniami serca jest tzw. dusznica bolesna czyli niestabilna choroba wieńcowa. Jest to choroba naczyń wieńcowych serca objawiająca się bólem i dusznością przy jakimkolwiek wysiłku, stresie, infekcji. Pacjenci z dusznością bolesną najczęściej izolują się w domu, ponieważ ruch sprawia im cierpienie, a jedzenie staje się problemem. Choroba wieńcowa w połączeniu z miażdżycą prowadzić może do zawału mięśnia sercowego, czyli do obumarcia jego części co w sporej części przypadków może zakonczyć się dla pacjenta śmiercią. Osoby, które przeżyły pierwszy czy drugi zawał serca mają ogromne szczęście. Jest to bowiem szansa i znak by zmienić diametralnie swoje życie. Zdrowe jedzenie, wyzbycie się nałogów, włączanie się w aktywność społeczną i rodzinną, jak najwięcej ruchu i relaksu to nawyki, które należy koniecznie wdrożyć w codzienność. Większość z nas słyszała o wrodzonych wadach serca – co jakiś czas media obiega wiadomość o tym, że na świat przyszło dziecko z jakąś skomplikowaną wadą, którą chirurdzy starają się naprawić. Znacznie rzadziej słyszymy o nabytych wadach serca – tych, które pojawiają się już w trakcie życia. Dawniej wady zastawkowe były powikłaniem choroby reumatycznej. Teraz na szczęście choroby reumatycznej w Polsce prawie nie ma. Najczęstszą wadą nabytą serca jest obecnie zwężenie zastawki aortalnej, które utrudnia odpływ krwi z lewej komory do całego ciała. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju tej wady jest postępujący wiek i co się z tym wiąże – pojawiające się w sercu zmiany zwyrodnieniowe i wapnienie płatków zastawek. Zwężenie zastawki aortalnej powoduje m.in., że łatwiej się męczymy, mamy zawroty głowy, mroczki przed oczami, czujemy duszność, bóle w klatce piersiowej; może też dochodzić do omdleń, a nawet do pełnej utraty przytomności spowodowanej groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu. Zawał serca jest zawsze bezpośrednim zagrożeniem życia i wymaga bezzwłocznej pomocy lekarskiej. Gdy do niego dochodzi, o życiu decydują pierwsze dwie godziny. Podstawową metodą leczenia pacjentów z zawałem jest obecnie tzw. angioplastyka wieńcowa. Polega ona na udrożnieniu zamkniętej tętnicy wieńcowej za pomocą specjalnie skonstruowanego balonika, który jest wprowadzany do naczyń serca poprzez układ tętniczy. Angioplastykę wykonuje się w znieczuleniu miejscowym; nie wymaga operacyjnego otwierania klatki piersiowej, zaś instrumenty wprowadza się do serca poprzez drobne nakłucie tętnicy promieniowej (w okolicy nadgarstka) lub tętnicy udowej (w okolicy pachwiny). Ściany tętnic i żył są zbudowane z takich samych warstw( tkanka łączna , mięśnie gładkie, śródbłonek).Ściany żył są cienkie i wiotkie gdyż posiadają mało włókien mięśniowych i sprężystych. Zawierają natomiast zawierają zastawki , które zapobiegają cofaniu się krwi. W żyłach krew płynie do serca. Tętnice posiadają grube ściany, elastyczne. Płynie w nich krew pod dużym ciśnieniem. Tętnice wyprowadzają krew z serca na obiegi. Typowym ukrwieniem dla narządów jest sieć zwykłą -tętnice rozdzielają się w drobne naczynia tętnicze włosowate, które oplatają narząd, przechodzą w naczynia żylna włosowate , a te z kolei łączą się w żyły. U ssaków występuje również tzw. sieć dziwna-do i z narządu wychodzą tętnice ( nerki, przysadka mózgowa), lub tez sieć wrotna gdy do narządu i z narządu wychodzą żyły (wątroba).

Serce pracuje w sposób cykliczny a moment rozpoczęcia cyklu wywoływany jest przez impuls pochodzący z węzła zatokowo-przedsionkowego.

Dzięki niemu dochodzi do skurczu przedsionków i pobudzenia węzła przedsionkowo-komorowego.

Krew z przedsionków dostaje się do komór. Komory kurczą się pod wpływem impulsu z węzła przedsionkowo-komorowego.

Zastawki półksiężycowate, które znajdują się w aorcie i pni płucnym otwierają się, dzięki czemu krew może być wyrzucona do tętnic. Po rozkurczu komór dochodzi do okresu spoczynku w pracy serca

( tzw. pauza). Komory kurczą się w czasie 0,3 sekundy, przedsionki w czasie 0,15 sekundy a pauza trwa najdłużej. Bo około 0,4 sekundy. Cały cykl pracy serca trwa 0,85 sekundy.

Badaniem, które umożliwia zobrazowanie elektrycznej pracy serca jest EKG ( elektrokardiogram).

Wykres badania EKG charakteryzuje się pewnymi wartościami takimi jak:

– załamek P, jest to skurcz przedsionków, będący wynikiem depolaryzacji w obrębie włókien mięśniowych w przedsionkach przed skurczem,

-załamek QRS, jest to efekt depolaryzacji mięśni w komorach,

-załamek T, rozkurczenie komór.

Kluczowy dla powodzenia zabiegu jest czas, jaki mija od momentu wystąpienia objawów do chwili, gdy pacjent trafia do szpitalnej pracowni hemodynamicznej na zabieg. Obowiązuje tu zasada „czas to mięsień serca”, czyli im krótszy czas do zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej, tym mniejszy fragment mięśnia sercowego ulegnie martwicy. Generalna zasada brzmi: im szybciej, tym lepiej. W języku angielskim czas ten określa się jako door-to-baloon, czyli „od drzwi (chorego) do balonika”.

Podczas angioplastyki może zostać wszczepiony również stent, czyli rodzaj sprężyny rozprężającej tętnicę i utrzymującej jej właściwy przekrój.

Możliwe jest również częściowe przywrócenie sprawności uszkodzonym miażdżycowo naczyniom krwionośnym, gdyż polepszają elastyczność ściany naczyniowej, co dodatkowo zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi. Osiągnięta w ten sposób poprawa krążenia i wymiana gazowa, szczególnie w przypadku naczyń odżywczych serca (tętnice wieńcowe) przyczynia się do zmniejszenia typowych dolegliwości ze strony układu krążenia, takich jak ból zamostkowy czy duszność.

Ogólne polepszenie stanu zdrowia można uzyskać w najbardziej naturalny i nieinwazyjny sposób poprawę funkcji serca i układu krążenia. Na zakończenie należy stwierdzić, że pełna skuteczność zastosowań będzie osiągnięta przy równoczesnym kontrolowanym leczeniu farmakologicznym, właściwemu odżywianiu, aktywności ruchowej oraz eliminacji czynników ryzyka.

„Choroby układu krążenia przybierają dzisiaj rozmiary epidemii, l chociaż nikt nie zaprzecza, że stanowią one szalone zagrożenie życia, większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka. Za przykład może posłużyć nam nadciśnienie tętnicze – choroba, która tylko w naszym kraju dotyczy około jednej trzeciej dorosłej populacji.
Oczywiście tyle osób nie chodzi do lekarza, większość z nich nie ma pojęcia, że ich ciśnienie przekracza wartości przyjęte za prawidłowe. Dlatego tak bardzo ważna jest profilaktyka – tzn. musimy nauczyć się, jak dbać o swoje zdrowie, jak poznać objawy sygnalizujące niebezpieczeństwo i kiedy zgłaszać się po fachową pomoc.

Co to znaczy „ciśnienie krwi” i kiedy możemy mówić o nadciśnieniu? Krążenie krwi, tak jak przepływ wszystkich cieczy w naczyniach, jest możliwy dzięki panującej tam różnicy ciśnień. Jej wielkość zależy od pracy serca i stanu naczyń. Aby zrozumieć, jak działa ten złożony system, należy wyobrazić sobie przepływ wody przez gumowy wąż podłączony do pompy. Sami możemy regulować ciśnienie cieczy w wężu – albo odkręcając na cały regulator zawór kranu (pompa będzie pompować wodę z większym ciśnieniem), albo jeżeli zmniejszymy średnicę węża, to ta sama iloœć płynu będzie przepychała się przez niego z dużo większą siłą, czyli ciśnienie bardzo wzrośnie.

Zwykle ciśnienie krwi wzrasta proporcjonalnie do zwiększenia siły skurczu serca, może też podnieść się w wyniku zwężenia lub utraty elastyczności tętnic (np. w czasie miażdżycy). Człowiek potrafi w sposób prawie doskonały zaadaptować się do różnych sytuacji. Ma inne ciśnienie, gdy jest narażony na stresy codziennego życia, a inne, kiedy leży zrelaksowany w łóżku. Jeżeli zmierzymy sobie ciśnienie i wynik nie będzie mieścił się w granicach normy, nie martwmy się na zapas.

Jednorazowy wynik pomiaru ciśnienia o niczym jeszcze nie świadczy, może być jedynie pierwszym sygnałem wymagającym dalszych obserwacji. Rozpoznanie nadciśnienia powinno być oparte na wynikach kilkakrotnych pomiarów.

nadmiar soli może powodować wzrost ciśnienia, trzeba więc unikać słonych produktów (przetworów, koncentratów, chrupek) i nie nadużywać solniczki przy przyrządzaniu potraw.
trzeba ograniczyć spożycie kawy, alkoholu, cukrów prostych, tłuszczów zwierzęcych i produktów bogatych w cholesterol
w zamian można objadać się warzywami, owocami rybami i drobiem.

Potężną bronią w walce z chorobami cywilizacyjnymi są odżywki, które pospieszą sercu „na ratunek”.
Zawał wymaga natychmiastowej pomocy – obowiązuje tu zasada „czas to mięsień serca”, czyli im krótszy czas do zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej, tym mniejszy fragment mięśnia sercowego ulegnie martwicy. Mówi się o tak zwanej „złotej godzinie”, czyli pierwszej godzinie bólu wieńcowego. Jeśli wtedy tętnicę uda się udrożnić, skutki zawału na ogół są niewielkie.

Podstawową metodą leczenia jest angioplastyka wieńcowa, czyli udrożnienie zamkniętej tętnicy za pomocą specjalnego cewnika z balonikiem. Angioplastykę wykonuje się w znieczuleniu miejscowym; nie wymaga otwierania klatki piersiowej, instrumenty zaś wprowadza się do serca przez tętnicę udową (w okolicy pachwiny) lub tętnicy promieniowej (w okolicy nadgarstka). Podczas angioplastyki często wszczepiany jest stent, czyli rodzaj sprężyny rozprężającej tętnicę i utrzymującej jej właściwy przekrój. – Mamy najnowocześniejsze urządzenia i świetnie wyszkolonych specjalistów. Liczba ośrodków posiadających pracownię hemodynamiczną czynną przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, w której można pomóc choremu z zawałem, jest również wystarczająca – mówi prof. Janina Stępińska, kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie–Aninie. Problemem wciąż pozostaje to, że pacjent jest dowożony do takiej pracowni dość późno. – Opóźnienie nie wynika ze złej pracy pogotowia ratunkowego – karetki przyjeżdżają naprawdę szybko i równie szybko dowożą chorych. Nie wynika ono również ze złej organizacji sieci szpitali – na ogół pacjenci trafiają prosto do ośrodka mającego pracownię hemodynamiczną i prosto do tej pracowni z ominięciem innych klinik. Niestety, czas, jaki choremu czy jego rodzinie zabiera podjęcie decyzji o wezwaniu pomocy, jest zbyt długi – mówi prof. Stępińska. – Nie ma to związku z wykształceniem chorych.

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

55 responses »

 1. Słyszałem że to prawda. Serce i wymyślmy coś Nawet najbardziej odżywczy produkt nie zawiera wszystkich niezbędnych składników. Urozmaicona dieta jest podstawą prawidłowego odżywiania. Dzięki niej możemy zapewnić organizmowi podstawowe składniki odżywcze – zarówno te znane, jak i te które nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane. Dobrze rozwinięta klatka piersiowa nie tylko świadczy o tężyźnie fizycznej, ale także spełnia bardzo istotną rolę dla naszego zdrowia-chroni dwa najważniejsze organy: serce i płuca.
  Dobrze rozwinięta klatka piersiowa nie tylko świadczy o tężyźnie fizycznej, ale także spełnia bardzo istotną rolę dla naszego zdrowia-chroni dwa najważniejsze organy: serce i płuca.
  Aby w pełni wszechstronnie rozwinąć muskulaturę klatki piersiowej należy atakować ja pod różnymi kątami-jakie konkretnie ćwiczenia służą rozwojowi mięśni piersiowych i które części klatki rozwijają znajdziesz poniżej.
  Zalecane jest wykonywanie w pierwszej kolejności,(kiedy dysponujemy największym zasobem energii) ćwiczeń podstawowych-typowo siłowych wyciskań ( w zależności od osobistych priorytetów-płasko, bądź w skosie),a dopiero w dalszej fazie treningu włączanie ćwiczeń izolowanych, jak np. rozpiętki, przenoszenia (nie wymagają one tak dużych ciężarów-ważniejsza jest technika ich wykonywania).
  Czas potrzebny do pełnej regeneracji mięśni klatki piersiowej: przy intensywności niskiej-2-3 dni, przy intensywności średniej-4-5 dni, przy intensywności wysokiej-6-7 dni.
  W treningu klatki piersiowej(podobnie, jak pozostałych grup)bardzo istotne znaczenie ma odpowiednia rozgrzewka-szczególną uwagę powinno się zwrócić na stawy barkowe, łokciowe oraz nadgarstki, gdyż właśnie one będą zaangażowane najbardziej podczas treningu tej grupy mięśniowej. Dlatego to się kupy nie trzyma .

  Odpowiedz
 2. Serce – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie. Siedzący tryb życia, ciągła pogoń za “lepszym” życiem sprawiają, że zapominamy o tym co powinno być dla nas najważniejsze – o naszym zdrowiu! Nie zdajemy sobie sprawy, że niebezpieczeństwo choroby jest bardzo blisko.
  Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Niezaprzeczalnym stwierdzeniem jest fakt, iż wysokie stężenie cholesterolu sprzyja rozwojowi miażdżycy, oraz zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i rozwój choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol to organiczny związek organiczny należący do steroidów, pochodnych cyklopentanofenantrenu. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Potocznie „cholesterolem” nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol. Według Waltera Hartenbacha (Prof.dr hab.med ) normy zawartości cholesterolu we krwi były w okresie ostatnich kilkunastu lat stopniowo obniżane do poziomu 200 mg/dl i mniej bez naukowego uzasadnienia medycznego. Serce a tak w ogóle – nie warto o tym dłużej gadać.

  Odpowiedz
 3. Dodajmy jeszcze kilka słów o Serce albo dajmy sobie spokój Rozpowszechnienie się miażdżycy na skalę epidemii wynika z faktu, iż do tej pory przyczyny jej powstawania nie zostały wystarczająco zrozumiane.
  Miażdżyca układu krążenia jest podłożem licznych schorzeń w obrębie naczyń krwionośnych, szczególnie tętniczych, zarówno obwodowych, jak i wieńcowych serca. Występowanie zmian miażdżycowych wywołane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnątrzustrojowymi. Wśród nich duże znaczenie ma tryb życia, odżywianie, warunki pracy i jej rodzaj, wpływy środowiskowe. Miażdżyca tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to „arterioskleroza”) – przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. arteriosclerosis). Miażdżyca związana jest z zaburzeniem przemiany materii w ustroju, szczególnie z zaburzeniem metabolizmu lipidów. Przejawia się między innymi podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Och… i po za tym dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 4. Serce warto coś powiedzieć.
  Miażdżyca układu krążenia jest podłożem licznych schorzeń w obrębie naczyń krwionośnych, szczególnie tętniczych, zarówno obwodowych, jak i wieńcowych serca. Występowanie zmian miażdżycowych wywołane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnątrzustrojowymi. Wśród nich duże znaczenie ma tryb życia, odżywianie, warunki pracy i jej rodzaj, wpływy środowiskowe. Miażdżyca tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to „arterioskleroza”) – przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to „arterioskleroza”) – przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. arteriosclerosis). Miażdżyca związana jest z zaburzeniem przemiany materii w ustroju, szczególnie z zaburzeniem metabolizmu lipidów. Przejawia się między innymi podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Miażdżyca jest chorobą, która atakuje podstępnie. Co chyba może jest pozbawione sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 5. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites Zatem więc. Dzięki niej możemy zapewnić organizmowi podstawowe składniki odżywcze – zarówno te znane, jak i te które nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane. Dobrze rozwinięta klatka piersiowa nie tylko świadczy o tężyźnie fizycznej, ale także spełnia bardzo istotną rolę dla naszego zdrowia-chroni dwa najważniejsze organy: serce i płuca.
  Aby w pełni wszechstronnie rozwinąć muskulaturę klatki piersiowej należy atakować ja pod różnymi kątami-jakie konkretnie ćwiczenia służą rozwojowi mięśni piersiowych i które części klatki rozwijają znajdziesz poniżej.
  Zalecane jest wykonywanie w pierwszej kolejności,(kiedy dysponujemy największym zasobem energii) ćwiczeń podstawowych-typowo siłowych wyciskań ( w zależności od osobistych priorytetów-płasko, bądź w skosie),a dopiero w dalszej fazie treningu włączanie ćwiczeń izolowanych, jak np. rozpiętki, przenoszenia (nie wymagają one tak dużych ciężarów-ważniejsza jest technika ich wykonywania).
  Czas potrzebny do pełnej regeneracji mięśni klatki piersiowej: przy intensywności niskiej-2-3 dni, przy intensywności średniej-4-5 dni, przy intensywności wysokiej-6-7 dni.

  Czas potrzebny do pełnej regeneracji mięśni klatki piersiowej: przy intensywności niskiej-2-3 dni, przy intensywności średniej-4-5 dni, przy intensywności wysokiej-6-7 dni.
  W treningu klatki piersiowej(podobnie, jak pozostałych grup)bardzo istotne znaczenie ma odpowiednia rozgrzewka-szczególną uwagę powinno się zwrócić na stawy barkowe, łokciowe oraz nadgarstki, gdyż właśnie one będą zaangażowane najbardziej podczas treningu tej grupy mięśniowej. Przynajmniej kilka minut krążenia ramion, nadgarstków, wymachów, czy ponadto wykonanie kilkunastu pompek(w jednej lub kilku seriach) oraz ćwiczeń rozciągających, powinno stanowić wstęp do każdego treningu klatki piersiowej. Wskazane jest również stopniowanie obciążeń-nie należy przechodzić od razu do ćwiczeń na dużych ciężarach, a wykonanie 1-2 serii z mniejszym ciężarem(40-50% ciężaru maksymalnego)i większą liczbą powtórzeń(12-15) właściwie przygotuje mięśnie i stawy na duże przeciążenia. W przeciwieństwie do innych grup mięśniowych w treningu klatki piersiowej nie ma wyraźnego podziału na ćwiczenia ze względu na staż treningowy ćwiczącego. W zasadzie każde opisane poniżej ćwiczenie nadaje się do wykonania zarówno dla początkującego, jak i zaawansowanego kulturysty. Serce a tak w ogóle to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 6. Serce – i co tu jeszcze komentować? Lepiej nie.
  Jak wiadomo powietrze przechodząc przez drogi oddechowe zostaje oczyszczone, nawilżone oraz ogrzane. Klatka piersiowa stanowi górną połowę tułowia. Jej ściany tworzy zrąb kostno-chrzęstny (szkielet), mięśnie, błony i skóra. Szkielet klatki piersiowej tworzą: z tyłu – kręgosłup piersiowy (12 kręgów), z przodu – mostek, z obu boków – żebra (12 par). Szkielet jest tak skonstruowany i połączony, że jego ruchy powodują zwiększenie (wdech) lub zmniejszenie (wydech) pojemności jamy klatki piersiowej. Żebra ułożone równolegle są połączone od przodu z mostkiem chrząstkami. Przedzielone są przestrzeniami międzyżebrowymi, w każdej znajdują się mięśnie międzyżebrowe, tętnica, żyła i nerw międzyżebrowy. Otwór górny klatki piersiowej, ograniczony mostkiem, pierwszymi żebrami i trzonem I kręgu piersiowego łączy ją z szyją. I to także jest taczej bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 7. Serce – nie warto o tym gadać.sam
  Onet
  Zobacz profil

  hmmm

  notesData[‚note-55563258’] = „entry_id” : „55563258”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  ~l:

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  czad

  notesData[‚note-55563240’] = „entry_id” : „55563240”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ~ciekawe:

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ciekawe

  notesData[‚note-55563160’] = „entry_id” : „55563160”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:15

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  ~precz z komuną:

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  Artykuły spożywcze to sama chemia , wladza PEŁ-O pozwala produkować zatrutą zywnosc .POLACY padają jak muchy , a kler kase trzepie na pogrzebach .INTERES kwitnie.

  notesData[‚note-44124049’] = „entry_id” : „44124049”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 20:13

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  ~hgf:

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  kurcze w zasadzie wszystko to właśnie lubię :P)

  notesData[‚note-43554502’] = „entry_id” : „43554502”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 18:09
  | ocena:
  66%

  Liczba głosów:3

  66%

  33%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  ~MS:

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  Lobby marchewkowe w natarciu !

  notesData[‚note-42849464’] = „entry_id” : „42849464”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 16:06

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  ~anty GMO:

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  Nie ma już zdrowej soi, tylko zmodyfikowany produkt sojopodobny!!

  notesData[‚note-42805705’] = „entry_id” : „42805705”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 15:57
  | ocena:
  100%

  Liczba głosów:4

  100%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  ~Energetyk:

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  Podaruj sobie serce – ja tam wole isc na jakies badania, niestety wielu z nas nie jest w stanie przewidziec problemow zdrowotnych…t..trzeba isc sie przebadac i tyle, lepiej raz sobie zafundowac kompleksowe badania i miec pewnosc… Serce a tak ogólnie to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 8. Słyszałem że to prawda. Serce i dodajmy kilka słów Głównym źródłem witaminy A są produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbogatszym źródłem witaminy A jest olej z wątroby ryb i zwierząt morskich, zwany popularnie tranem. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Witamina A występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jako tzw. retinol, oraz jako prowitamina – b-karoten, która znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Bierze ona udział praktycznie we wszystkich istotnych funkcjach życiowych organizmu. Ech.. i po za tym i już.

  Odpowiedz
 9. Myślę, że to jest bez sensu . Należy do grupy, która ma właściwości magazynowania się w organizmie człowieka, dlatego nie musi być dostarczana codziennie. Głównym źródłem witaminy A są produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbogatszym źródłem witaminy A jest olej z wątroby ryb i zwierząt morskich, zwany popularnie tranem. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. O! bajde łej jak mówią angole dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 10. Dodajmy jeszcze kilka słów o Serce albo dajmy sobie spokój Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Witamina A występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jako tzw. retinol, oraz jako prowitamina – b-karoten, która znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Bierze ona udział praktycznie we wszystkich istotnych funkcjach życiowych organizmu. Już teraz wiesz, dlaczego znajduje się ona na samym początku alfabetu wśród wszystkich witamin. I to jest interesujące… Tak uważam.

  Odpowiedz
 11. Serce warto coś powiedzieć. Okazało się, że można.
  Naukowcy przyjrzeli się wynikom siedmiu badań, obejmujących 114 tysięcy uczestników. Odkryli, że ludzie, którzy jedli najwięcej czekolady, o 37 proc. rzadziej zapadali na choroby serca i o 29 proc. rzadziej dostawali zawału od tych, którzy jedli jej najmniej.
  Autorzy badań nie wprowadzali podziału na ciemną czekoladę i słodsze produkty, takie jak batony lub ciastka czekoladowe. rzadziej zapadali na choroby serca i o 29 proc. rzadziej dostawali zawału od tych, którzy jedli jej najmniej.
  Autorzy badań nie wprowadzali podziału na ciemną czekoladę i słodsze produkty, takie jak batony lub ciastka czekoladowe.
  Podczas telefonicznego wywiadu Franco zaznaczył, że ludzie nie powinni traktować wyników badań jako wymówki, aby opychać się słodyczami. A własnie to chyba nie ma sensu… .

  Odpowiedz
 12. Pomówmy teraz o… Serce i wymyślmy coś Głównym źródłem witaminy A są produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbogatszym źródłem witaminy A jest olej z wątroby ryb i zwierząt morskich, zwany popularnie tranem. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Witamina A występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jako tzw. retinol, oraz jako prowitamina – b-karoten, która znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Bierze ona udział praktycznie we wszystkich istotnych funkcjach życiowych organizmu. Serce a tak po prostu to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 13. Serce – nie warto o tym pisać. rzadziej zapadali na choroby serca i o 29 proc. rzadziej dostawali zawału od tych, którzy jedli jej najmniej.
  Autorzy badań nie wprowadzali podziału na ciemną czekoladę i słodsze produkty, takie jak batony lub ciastka czekoladowe.
  Podczas telefonicznego wywiadu Franco zaznaczył, że ludzie nie powinni traktować wyników badań jako wymówki, aby opychać się słodyczami. Ostrzegł, że większość czekolad na sklepowych półkach zawiera dużo cukru i tłuszczu, więc zbyt duże spożycie może prowadzić do nadwagi, która obciąża serce i zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy.
  – Powinniśmy spożywać regularnie umiarkowane ilości czekolady – powiedział Franco, dodając, że należy też przyjrzeć się inicjatywom prowadzącym w kierunku ograniczenia zawartości cukru i tłuszczu w czekoladzie.
  Podczas telefonicznego wywiadu Franco zaznaczył, że ludzie nie powinni traktować wyników badań jako wymówki, aby opychać się słodyczami. Ostrzegł, że większość czekolad na sklepowych półkach zawiera dużo cukru i tłuszczu, więc zbyt duże spożycie może prowadzić do nadwagi, która obciąża serce i zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy.
  – Powinniśmy spożywać regularnie umiarkowane ilości czekolady – powiedział Franco, dodając, że należy też przyjrzeć się inicjatywom prowadzącym w kierunku ograniczenia zawartości cukru i tłuszczu w czekoladzie.
  Czekolada okazuje się zdrowa prawdopodobnie za sprawą wysokiej zawartości polifenoli, związków o właściwościach przeciwutleniających wzmagających wytwarzanie w organizmie tlenku azotu, który z kolei zmniejsza ciśnienie krwi. A własnie to chyba nie ma sensu… Tak uważam.

  Odpowiedz
 14. To ciekawe Tak myślę. Klasyfikacja niewydolności serca Na podstawie natężenia objawów Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne [New York Heart Association (NYHA)] przedstawia następującą klasyfikację dekompensacji serca: 1) klasa I: całkowity brak objawów, oznaki osłabienia ścian serca widoczne w echokardiografii; 2) klasa II: dobre samopoczucie w fazie spoczynku; zmęczenie, kołatanie serca oraz duszności podczas większego wysiłku fizycznego; 3) klasa III: dobre samopoczucie w fazie spoczynku, pojawianie się objawów przy najmniejszym wysiłku (codzienne czynności, takie jak mycie czy ubieranie się); 4) klasa IV: pojawianie się objawów nawet w czasie spoczynku. Symptomatologia Na podstawie sposobów powstawania objawów wyróżnia się ostrą oraz przewlekłą niewydolność serca. Ponadto w zależności od dominującej symptomatologii (odzwierciedlającej najbardziej dotkniętą część serca) wyróżnia się dekompensację czynności lewej komory, prawej komory i ogólną. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. W początkowych fazach choroby trudności w oddychaniu pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, w fazach kolejnych – także przy nieznacznym wysiłku, a ostatecznie w fazie spoczynku. Charakterystycznym objawem choroby jest duszność, która zmusza pacjenta do przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej (orthopnoe). Duszność jest głównie efektem podwyższenia ciśnienia żylnego wewnątrz płuc, które następnie powoduje wysięk płynów do narządu (obrzęk), utrudniając wymianę tlenu. Orthopnoe wynika z napływu płynów od dolnych kończyn w kierunku serca, który zachodzi u pacjenta w pozycji leżącej. Prowadzi do wzrostu ciśnienia w naczyniach włosowatych płuc i wzmaga niewydolność oddechową. No i po za tym – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 15. Pomówmy teraz o… Serce i dodajmy kilka słów Wartość wskaźnika w granicach 18,5 do 25, oznacza prawidłową wagę ciała. Nadwaga, mieści się w granicach 25 do 30. Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. bananowa, ryżowa czy kapuściana) rzadko dają trwały efekt, utrata kilogramów to głównie krótkotrwały wynik pozbycia się z organizmu wody. I to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam Tak uważam.

  Odpowiedz
 16. Słyszałem że to prawda. Serce i dodajmy kilka słów Wartość wskaźnika w granicach 18,5 do 25, oznacza prawidłową wagę ciała. Nadwaga, mieści się w granicach 25 do 30. Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. Co chyba może jest pozbawione sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 17. Serce warto coś powiedzieć.
  Nasze małe grzeszki Nie lubimy się ruszać, a dieta niektórych z nas woła o pomstę do nieba! Zamiast porządnego śniadania (powinno dostarczyć białka, minerałów, węglowodanów i witamin) często pałaszujemy rogalika, a podczas pracy zapychamy żołądek bezwartościowymi przekąskami. A nasze serce potrzebuje warzyw, owoców, oliwy, orzechów i… ziaren. . ziaren. A oprócz tego tylko nieco ruchu i trochę spokoju. Naprawdę niewiele trzeba, by serce biło mocnym, miarowym rytmem. Serce a tak po prostu i to było na tyle.

  Odpowiedz
 18. Serce – nie warto o tym gadać.
  Gdy wykształcają się odmienne u chłopca i dziewczyny cechy budowy ciała a także własności, umożliwiające współżycie seksualne. Z biologicznego punktu widzenia, najlepszym okresem na macierzyństwo jest wiek pomiędzy dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem życia. Wtedy płodność kobiety jest największa. Wraz z upływem czasu – maleje. Po czterdziestce każdy cykl jest na wagę złota, po czterdziestym piątym roku życia płodność praktycznie zanika. Im kobieta starsza, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią u niej choroby, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające jej zajście w ciążę. Należą do nich: endometrioza, mięśniaki oraz infekcje, będące często bezpośrednią przyczyną niedrożności jajowodów.
  Płodność mężczyzny zależy od prawidłowego przebiegu wytwarzania plemników, drożności dróg wyprowadzających nasienie oraz zdolności podjęcia współżycia płciowego. Przy zachowaniu tych warunków mężczyzna staje się potencjalne płodny. Serce a tak w ogóle to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 19. Powiedzmy kilka słów o tym Serce albo o czymkolwiek Nadwaga, mieści się w granicach 25 do 30. Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. Ech.. i po za tym – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 20. Dodajmy jeszcze kilka słów o Serce albo o czymkolwiek
  Jak wiadomo powietrze przechodząc przez drogi oddechowe zostaje oczyszczone, nawilżone oraz ogrzane. Klatka piersiowa stanowi górną połowę tułowia. Jej ściany tworzy zrąb kostno-chrzęstny (szkielet), mięśnie, błony i skóra. Szkielet klatki piersiowej tworzą: z tyłu – kręgosłup piersiowy (12 kręgów), z przodu – mostek, z obu boków – żebra (12 par). Ściany obejmują przestrzeń zwaną jamą klatki piersiowej, zawierającą narządy: serce, wielkie naczynia (np. aorta), tchawicę, płuca, przełyk i inne. Szkielet jest tak skonstruowany i połączony, że jego ruchy powodują zwiększenie (wdech) lub zmniejszenie (wydech) pojemności jamy klatki piersiowej. Żebra ułożone równolegle są połączone od przodu z mostkiem chrząstkami. Przedzielone są przestrzeniami międzyżebrowymi, w każdej znajdują się mięśnie międzyżebrowe, tętnica, żyła i nerw międzyżebrowy. Otwór górny klatki piersiowej, ograniczony mostkiem, pierwszymi żebrami i trzonem I kręgu piersiowego łączy ją z szyją. Otwór dolny klatki piersiowej, znacznie większy, ogranicza: od tyłu XII kręg piersiowy, z boków – XII, XI żebro, łuki żebrowe (łączące się ze sobą chrząstki żeber od X do VII), z przodu – wyrostek mieczykowaty mostka. I to właśnie jest ciekawe .

  Odpowiedz
 21. Powiedzmy kilka słów o tym Serce albo o czym innym Pozwalają one na podział półkul mózgowych na płaty: czołowy, ciemieniowy , skroniowy i potyliczny. .W mózgu jest 100 miliardów neuronów. Mózg z móżdżkiem i rdzeniem kręgowym tworzą centralny układ nerwowy. Z kolei nerwy kręgowe i czaszkowe , dochodzące do mięśni i receptorów , a kończące się w rdzeniu , to obwodowy układ nerwowy. Mózg z móżdżkiem i rdzeniem kręgowym tworzą centralny układ nerwowy. Z kolei nerwy kręgowe i czaszkowe , dochodzące do mięśni i receptorów , a kończące się w rdzeniu , to obwodowy układ nerwowy. Wyróżniamy też autonomiczny układ nerwowy , który kontroluje te części organizmu , nad którymi nie panujemy .Półkule mózgowe stanowią ok. 80 % wagi całego mózgowia. Powierzchnię półkul mózgowych tworzy warstwa istoty szarej – kora mózgowa stanowiąca część obwodową a pod nią leży warstwa istoty białej. O! a tak po przy okazji – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 22. Dodajmy jeszcze kilka słów o Serce albo dajmy sobie spokój Obraz kliniczny niewydolności serca obejmuje liczne objawy, nabierające znaczenia diagnostycznego wyłącznie, gdy są badane łącznie. Klasyfikacja niewydolności serca Na podstawie natężenia objawów Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne [New York Heart Association (NYHA)] przedstawia następującą klasyfikację dekompensacji serca: 1) klasa I: całkowity brak objawów, oznaki osłabienia ścian serca widoczne w echokardiografii; 2) klasa II: dobre samopoczucie w fazie spoczynku; zmęczenie, kołatanie serca oraz duszności podczas większego wysiłku fizycznego; 3) klasa III: dobre samopoczucie w fazie spoczynku, pojawianie się objawów przy najmniejszym wysiłku (codzienne czynności, takie jak mycie czy ubieranie się); 4) klasa IV: pojawianie się objawów nawet w czasie spoczynku. Symptomatologia Na podstawie sposobów powstawania objawów wyróżnia się ostrą oraz przewlekłą niewydolność serca. Ponadto w zależności od dominującej symptomatologii (odzwierciedlającej najbardziej dotkniętą część serca) wyróżnia się dekompensację czynności lewej komory, prawej komory i ogólną. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. W początkowych fazach choroby trudności w oddychaniu pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, w fazach kolejnych – także przy nieznacznym wysiłku, a ostatecznie w fazie spoczynku. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. W początkowych fazach choroby trudności w oddychaniu pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, w fazach kolejnych – także przy nieznacznym wysiłku, a ostatecznie w fazie spoczynku. Charakterystycznym objawem choroby jest duszność, która zmusza pacjenta do przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej (orthopnoe). Duszność jest głównie efektem podwyższenia ciśnienia żylnego wewnątrz płuc, które następnie powoduje wysięk płynów do narządu (obrzęk), utrudniając wymianę tlenu. Orthopnoe wynika z napływu płynów od dolnych kończyn w kierunku serca, który zachodzi u pacjenta w pozycji leżącej. No bajde łej jak mówią angole może już na tyle by było.

  Odpowiedz
 23. Dodajmy kilka słów o Serce albo o czymkolwiek
  Gdy wykształcają się odmienne u chłopca i dziewczyny cechy budowy ciała a także własności, umożliwiające współżycie seksualne. Z biologicznego punktu widzenia, najlepszym okresem na macierzyństwo jest wiek pomiędzy dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem życia. Wtedy płodność kobiety jest największa. Wraz z upływem czasu – maleje. Po ukończeniu trzydziestego roku życia płodność gwałtownie spada – może się okazać, że na dwie kreski na teście ciążowym trzeba trochę poczekać. Po ukończeniu trzydziestego roku życia płodność gwałtownie spada – może się okazać, że na dwie kreski na teście ciążowym trzeba trochę poczekać. Po czterdziestce każdy cykl jest na wagę złota, po czterdziestym piątym roku życia płodność praktycznie zanika. Im kobieta starsza, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią u niej choroby, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające jej zajście w ciążę. Należą do nich: endometrioza, mięśniaki oraz infekcje, będące często bezpośrednią przyczyną niedrożności jajowodów.
  O! bo tak ogólnie -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 24. Słyszałem że to prawda. Serce i dodajmy kilka słówI to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam Zatem….

  Odpowiedz
 25. Pogadajmy o tym. Serce i wymyślmy coś – A przecież jeszcze nie tak dawno wszyscy sądzili, że jest dokładnie odwrotnie! – mówi dr Thomas Hemmen, szef centrum leczenia udarów przy University of California w San Diego. – Picie kawy jest przyjemne, kawa jest smaczna, to i przez całe lata ludzie myśleli, że po prostu musi być szkodliwa.
  Badania z lat 70. i 80. ani nie potwierdzały tego założenia, ani go nie obalały. Niektóre sugerowały, że kawosze częściej doznają zawałów serca, podczas gdy inne przeciwnie – dowodziły, że osoby pijące kawę rzadziej doświadczają zawałów i udarów. Było też wiele badań, które nie wykazywały żadnego związku pomiędzy kawą a chorobami układu naczyniowego… Wiele z tych badań spotykało się zresztą z krytyką środowisk naukowych, bo trwały zbyt krótko albo były prowadzone na zbyt małej grupie osób. Dlatego naukowcy z Harvard School of Public Health postanowili dokładniej przyjrzeć się kwestii picia kawy, chorób serca i ryzyka udaru mózgu.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Badanie objęło ponad 45 tys. dorosłych mężczyzn. Wyniki – opublikowane w 1990 roku w "New England Journal of Medicine" – nie wykazały żadnego związku pomiędzy piciem kawy a ryzykiem zawału czy apopleksji. Serce a tak po prostu -nie warto o tym więcej pisać.

  Odpowiedz
 26. Pomówmy teraz o… Serce i wymyślmy cośof.sam:

  son.of.sam
  Onet
  Zobacz profil

  hmmm

  notesData[‚note-55563258’] = „entry_id” : „55563258”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  ~l:

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  czad

  notesData[‚note-55563240’] = „entry_id” : „55563240”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ~ciekawe:

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ciekawe

  notesData[‚note-55563160’] = „entry_id” : „55563160”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:15

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  ~precz z komuną:

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  Artykuły spożywcze to sama chemia , wladza PEŁ-O pozwala produkować zatrutą zywnosc .POLACY padają jak muchy , a kler kase trzepie na pogrzebach .Isam
  Onet
  Zobacz profil

  hmmm

  notesData[‚note-55563258’] = „entry_id” : „55563258”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  ~l:

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  czad

  notesData[‚note-55563240’] = „entry_id” : „55563240”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ~ciekawe:

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ciekawe

  notesData[‚note-55563160’] = „entry_id” : „55563160”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:15

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  ~precz z komuną:

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  Artykuły spożywcze to sama chemia , wladza PEŁ-O pozwala produkować zatrutą zywnosc .POLACY padają jak muchy , a kler kase trzepie na pogrzebach .INTERES kwitnie.

  notesData[‚note-44124049’] = „entry_id” : „44124049”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 20:13

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  ~hgf:

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  kurcze w zasadzie wszystko to właśnie lubię :P)

  notesData[‚note-43554502’] = „entry_id” : „43554502”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 18:09
  | ocena:
  66%

  Liczba głosów:3

  66%

  33%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  ~MS:

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  Lobby marchewkowe w natarciu !

  notesData[‚note-42849464’] = „entry_id” : „42849464”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 16:06

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  ~anty GMO:

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  Nie ma już zdrowej soi, tylko zmodyfikowany produkt sojopodobny!!

  notesData[‚note-42805705’] = „entry_id” : „42805705”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 15:57
  | ocena:
  100%

  Liczba głosów:4

  100%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  ~Energetyk:

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  Podaruj sobie serce – ja tam wole isc na jakies badania, niestety wielu z nas nie jest w stanie przewidziec problemow zdrowotnych..A własnie to chyba nie ma sensu… .

  Odpowiedz
 27. Serce – nie warto o tym gadać. Dekompensacja ogólna obejmuje wszystkie jamy serca, a częściowa dotyczy jednej komory. Obraz kliniczny niewydolności serca obejmuje liczne objawy, nabierające znaczenia diagnostycznego wyłącznie, gdy są badane łącznie. Klasyfikacja niewydolności serca Na podstawie natężenia objawów Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne [New York Heart Association (NYHA)] przedstawia następującą klasyfikację dekompensacji serca: 1) klasa I: całkowity brak objawów, oznaki osłabienia ścian serca widoczne w echokardiografii; 2) klasa II: dobre samopoczucie w fazie spoczynku; zmęczenie, kołatanie serca oraz duszności podczas większego wysiłku fizycznego; 3) klasa III: dobre samopoczucie w fazie spoczynku, pojawianie się objawów przy najmniejszym wysiłku (codzienne czynności, takie jak mycie czy ubieranie się); 4) klasa IV: pojawianie się objawów nawet w czasie spoczynku. Symptomatologia Na podstawie sposobów powstawania objawów wyróżnia się ostrą oraz przewlekłą niewydolność serca. Ponadto w zależności od dominującej symptomatologii (odzwierciedlającej najbardziej dotkniętą część serca) wyróżnia się dekompensację czynności lewej komory, prawej komory i ogólną. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. Ponadto w zależności od dominującej symptomatologii (odzwierciedlającej najbardziej dotkniętą część serca) wyróżnia się dekompensację czynności lewej komory, prawej komory i ogólną. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. W początkowych fazach choroby trudności w oddychaniu pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, w fazach kolejnych – także przy nieznacznym wysiłku, a ostatecznie w fazie spoczynku. Charakterystycznym objawem choroby jest duszność, która zmusza pacjenta do przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej (orthopnoe). Duszność jest głównie efektem podwyższenia ciśnienia żylnego wewnątrz płuc, które następnie powoduje wysięk płynów do narządu (obrzęk), utrudniając wymianę tlenu. I to także jest taczej bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 28. Słyszałem że to prawda. Serce i dodajmy kilka słówof.sam:

  son.of.sam
  Onet
  Zobacz profil

  hmmm

  notesData[‚note-55563258’] = „entry_id” : „55563258”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  ~l:

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  czad

  notesData[‚note-55563240’] = „entry_id” : „55563240”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ~ciekawe:

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ciekawe

  notesData[‚note-55563160’] = „entry_id” : „55563160”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:15

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  ~precz z komuną:

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  Artykuły spożywcze to sama chemia , wladza PEŁ-O pozwala produkować zatrutą zywnosc .POLACY padają jak muchy , a kler kase trzepie na pogrzebach .INTERES kwitnie. sam
  Onet
  Zobacz profil

  hmmm

  notesData[‚note-55563258’] = „entry_id” : „55563258”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  ~l:

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  czad

  notesData[‚note-55563240’] = „entry_id” : „55563240”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ~ciekawe:

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ciekawe

  notesData[‚note-55563160’] = „entry_id” : „55563160”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:15

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  ~precz z komuną:

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  Artykuły spożywcze to sama chemia , wladza PEŁ-O pozwala produkować zatrutą zywnosc .POLACY padają jak muchy , a kler kase trzepie na pogrzebach .INTERES kwitnie.

  notesData[‚note-44124049’] = „entry_id” : „44124049”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 20:13

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  ~hgf:

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  kurcze w zasadzie wszystko to właśnie lubię :P)

  notesData[‚note-43554502’] = „entry_id” : „43554502”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 18:09
  | ocena:
  66%

  Liczba głosów:3

  66%

  33%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  ~MS:

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  Lobby marchewkowe w natarciu !

  notesData[‚note-42849464’] = „entry_id” : „42849464”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 16:06

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  ~anty GMO:

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  Nie ma już zdrowej soi, tylko zmodyfikowany produkt sojopodobny!!

  notesData[‚note-42805705’] = „entry_id” : „42805705”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 15:57
  | ocena:
  100%

  Liczba głosów:4

  100%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  ~Energetyk:

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  Podaruj sobie serce – ja tam wole isc na jakies badania, niestety wielu z nas nie jest w stanie przewidziec problemow zdrowotnych.. O! bajde łej jak mówią angole i już.

  Odpowiedz
 29. Dodajmy jeszcze kilka słów o Serce albo dajmy sobie spokój Według następującego wzoru: BMI = masa ciała w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu. Wartość wskaźnika w granicach 18,5 do 25, oznacza prawidłową wagę ciała. Nadwaga, mieści się w granicach 25 do 30. Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. bananowa, ryżowa czy kapuściana) rzadko dają trwały efekt, utrata kilogramów to głównie krótkotrwały wynik pozbycia się z organizmu wody. O! bajde łej jak mówią angole – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 30. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites Zatem więc. Wartość wskaźnika w granicach 18,5 do 25, oznacza prawidłową wagę ciała. Nadwaga, mieści się w granicach 25 do 30. Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. Może właśnie to pozbawione sensu jest Zatem….

  Odpowiedz
 31. Serce – i co tu jeszcze komentować? Lepiej nie.of.sam
  Onet
  Zobacz profil

  hmmm

  notesData[‚note-55563258’] = „entry_id” : „55563258”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  ~l:

  ~l
  Użytkownik anonimowy

  czad

  notesData[‚note-55563240’] = „entry_id” : „55563240”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ~ciekawe:

  ~ciekawe
  Użytkownik anonimowy

  ciekawe

  notesData[‚note-55563160’] = „entry_id” : „55563160”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:15

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  ~precz z komuną:

  ~precz z komuną
  Użytkownik anonimowy

  Artykuły spożywcze to sama chemia , wladza PEŁ-O pozwala produkować zatrutą zywnosc .POLACY padają jak muchy , a kler kase trzepie na pogrzebach .INTERES kwitnie.

  notesData[‚note-44124049’] = „entry_id” : „44124049”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 20:13

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  ~hgf:

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  kurcze w zasadzie wszystko to właśnie lubię :P)

  notesData[‚note-43554502’] = „entry_id” : „43554502”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 18:09
  | ocena:
  66%

  Liczba głosów:3

  66%

  33%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  ~MS:

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  Lobby marchewkowe w natarciu !

  notesData[‚note-42849464’] = „entry_id” : „42849464”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 16:06

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  ~anty GMO:

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  Nie ma już zdrowej soi, tylko zmodyfikowany produkt sojopodobny!!

  notesData[‚note-42805705’] = „entry_id” : „42805705”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 15:57
  | ocena:
  100%

  Liczba głosów:4

  100%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  ~Energetyk:

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  Podaruj sobie serce – ja tam wole isc na jakies badania, niestety wielu z nas nie jest w stanie przewidziec problemow zdrowotnych..

  notesData[‚note-44124049’] = „entry_id” : „44124049”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 20:13

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  ~hgf:

  ~hgf
  Użytkownik anonimowy

  kurcze w zasadzie wszystko to właśnie lubię :P)

  notesData[‚note-43554502’] = „entry_id” : „43554502”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 18:09
  | ocena:
  66%

  Liczba głosów:3

  66%

  33%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  ~MS:

  ~MS
  Użytkownik anonimowy

  Lobby marchewkowe w natarciu !

  notesData[‚note-42849464’] = „entry_id” : „42849464”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 16:06

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  ~anty GMO:

  ~anty GMO
  Użytkownik anonimowy

  Nie ma już zdrowej soi, tylko zmodyfikowany produkt sojopodobny!!

  notesData[‚note-42805705’] = „entry_id” : „42805705”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  29 wrz, 15:57
  | ocena:
  100%

  Liczba głosów:4

  100%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

   Facebook
   Wykop
   Twitter
  Więcej

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  ~Energetyk:

  ~Energetyk
  Użytkownik anonimowy

  Podaruj sobie serce – ja tam wole isc na jakies badania, niestety wielu z nas nie jest w stanie przewidziec problemow zdrowotnych…trzeba isc sie przebadac i tyle, lepiej raz sobie zafundowac kompleksowe badania i miec pewnosc…
  Może właśnie to pozbawione sensu jest Tak sądzę.

  Odpowiedz
 32. Pomówmy teraz o… Serce i dajmy sobie trochę czasu Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. bananowa, ryżowa czy kapuściana) rzadko dają trwały efekt, utrata kilogramów to głównie krótkotrwały wynik pozbycia się z organizmu wody. Po wznowieniu normalnych posiłków często zdarza się zaś efekt jo-jo (czyli powrót do wagi sprzed odchudzania, a nawet wyższej). Słuszne się wydaje, opracowanie indywidualnej diety, która powinna powstać w oparciu o większą liczbę informacji. Zmiana stylu życia, wiąże się również, ze zmianami w proporcjach składu ciała. Najlepszym sposobem na powrót do dobrej formy lub uzyskanie pożądanej masy ciała, jest wprowadzenie zmian w aktywności fizycznej, zwłaszcza stosowanie większej liczby ćwiczeń ruchowych. A własnie to chyba nie ma sensu… Zatem….

  Odpowiedz
 33. To bardzo interesujące… Tak myślę. Pofałdowania powierzchni mózgu tworzy zakręty, porozdzielane bruzdami – największa z nich to bruzda Rolanda. Pozwalają one na podział półkul mózgowych na płaty: czołowy, ciemieniowy , skroniowy i potyliczny. .W mózgu jest 100 miliardów neuronów. W mózgu jest 100 miliardów neuronów. Mózg z móżdżkiem i rdzeniem kręgowym tworzą centralny układ nerwowy. Z kolei nerwy kręgowe i czaszkowe , dochodzące do mięśni i receptorów , a kończące się w rdzeniu , to obwodowy układ nerwowy. Wyróżniamy też autonomiczny układ nerwowy , który kontroluje te części organizmu , nad którymi nie panujemy .Półkule mózgowe stanowią ok. A własnie to chyba nie ma sensu… Tak uważam.

  Odpowiedz
 34. Wymiękam… Chyba…. Głównym źródłem witaminy A są produkty pochodzenia zwierzęcego. Najbogatszym źródłem witaminy A jest olej z wątroby ryb i zwierząt morskich, zwany popularnie tranem. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Poza tym sądzę, że to jest bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 35. Serce – nie warto o tym pisać. Z biologicznego punktu widzenia, najlepszym okresem na macierzyństwo jest wiek pomiędzy dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem życia. Wtedy płodność kobiety jest największa. Wraz z upływem czasu – maleje. Po ukończeniu trzydziestego roku życia płodność gwałtownie spada – może się okazać, że na dwie kreski na teście ciążowym trzeba trochę poczekać. Im kobieta starsza, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią u niej choroby, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające jej zajście w ciążę. Należą do nich: endometrioza, mięśniaki oraz infekcje, będące często bezpośrednią przyczyną niedrożności jajowodów.
  Płodność mężczyzny zależy od prawidłowego przebiegu wytwarzania plemników, drożności dróg wyprowadzających nasienie oraz zdolności podjęcia współżycia płciowego. Przy zachowaniu tych warunków mężczyzna staje się potencjalne płodny. Serce a tak w ogóle to by było tak i hak wam w smak.

  Odpowiedz
 36. Serce – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie. No bajde łej jak mówią angole i starczy.

  Odpowiedz
 37. Pogadajmy o tym. Serce i dajmy sobie trochę czasu Do najczęściej dotkniętych chorobą narządów należą: serce (co prowadzi do zawału serca), kończyny dolne (miażdżyca naczyń kończyn dolnych), mózg (udary). Rozpowszechnienie się miażdżycy na skalę epidemii wynika z faktu, iż do tej pory przyczyny jej powstawania nie zostały wystarczająco zrozumiane.
  Miażdżyca układu krążenia jest podłożem licznych schorzeń w obrębie naczyń krwionośnych, szczególnie tętniczych, zarówno obwodowych, jak i wieńcowych serca. Występowanie zmian miażdżycowych wywołane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnątrzustrojowymi. Wśród nich duże znaczenie ma tryb życia, odżywianie, warunki pracy i jej rodzaj, wpływy środowiskowe. Miażdżyca tętnic (łac. Miażdżyca tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to „arterioskleroza”) – przewlekła choroba, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. arteriosclerosis). I to jest interesujące… Zatem….

  Odpowiedz
 38. Dodajmy kilka słów o Serce albo o czym innym
  Gdy wykształcają się odmienne u chłopca i dziewczyny cechy budowy ciała a także własności, umożliwiające współżycie seksualne. Z biologicznego punktu widzenia, najlepszym okresem na macierzyństwo jest wiek pomiędzy dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem życia. Wtedy płodność kobiety jest największa. Wraz z upływem czasu – maleje. Po ukończeniu trzydziestego roku życia płodność gwałtownie spada – może się okazać, że na dwie kreski na teście ciążowym trzeba trochę poczekać. Po czterdziestce każdy cykl jest na wagę złota, po czterdziestym piątym roku życia płodność praktycznie zanika. Im kobieta starsza, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią u niej choroby, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające jej zajście w ciążę. Należą do nich: endometrioza, mięśniaki oraz infekcje, będące często bezpośrednią przyczyną niedrożności jajowodów.
  Płodność mężczyzny zależy od prawidłowego przebiegu wytwarzania plemników, drożności dróg wyprowadzających nasienie oraz zdolności podjęcia współżycia płciowego. Przy zachowaniu tych warunków mężczyzna staje się potencjalne płodny. Ech.. i po za tym -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 39. Pomówmy teraz o… Serce i wymyślmy coś
  Gdy wykształcają się odmienne u chłopca i dziewczyny cechy budowy ciała a także własności, umożliwiające współżycie seksualne. Z biologicznego punktu widzenia, najlepszym okresem na macierzyństwo jest wiek pomiędzy dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem życia. Wtedy płodność kobiety jest największa. Wraz z upływem czasu – maleje. Po ukończeniu trzydziestego roku życia płodność gwałtownie spada – może się okazać, że na dwie kreski na teście ciążowym trzeba trochę poczekać. Po czterdziestce każdy cykl jest na wagę złota, po czterdziestym piątym roku życia płodność praktycznie zanika. Po czterdziestce każdy cykl jest na wagę złota, po czterdziestym piątym roku życia płodność praktycznie zanika. Im kobieta starsza, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią u niej choroby, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające jej zajście w ciążę. Należą do nich: endometrioza, mięśniaki oraz infekcje, będące często bezpośrednią przyczyną niedrożności jajowodów.
  Płodność mężczyzny zależy od prawidłowego przebiegu wytwarzania plemników, drożności dróg wyprowadzających nasienie oraz zdolności podjęcia współżycia płciowego. Przy zachowaniu tych warunków mężczyzna staje się potencjalne płodny. Ech.. i po za tym – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 40. Słyszałem że to prawda. Serce i dodajmy kilka słów rzadziej zapadali na choroby serca i o 29 proc. rzadziej dostawali zawału od tych, którzy jedli jej najmniej.
  Autorzy badań nie wprowadzali podziału na ciemną czekoladę i słodsze produkty, takie jak batony lub ciastka czekoladowe.
  Podczas telefonicznego wywiadu Franco zaznaczył, że ludzie nie powinni traktować wyników badań jako wymówki, aby opychać się słodyczami. Ostrzegł, że większość czekolad na sklepowych półkach zawiera dużo cukru i tłuszczu, więc zbyt duże spożycie może prowadzić do nadwagi, która obciąża serce i zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy. Ech.. bajde łej jak mówią angole i starczy.

  Odpowiedz
 41. Słyszałem że to prawda. Serce i dodajmy kilka słów Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. bananowa, ryżowa czy kapuściana) rzadko dają trwały efekt, utrata kilogramów to głównie krótkotrwały wynik pozbycia się z organizmu wody. Po wznowieniu normalnych posiłków często zdarza się zaś efekt jo-jo (czyli powrót do wagi sprzed odchudzania, a nawet wyższej). Słuszne się wydaje, opracowanie indywidualnej diety, która powinna powstać w oparciu o większą liczbę informacji. Zmiana stylu życia, wiąże się również, ze zmianami w proporcjach składu ciała. Najlepszym sposobem na powrót do dobrej formy lub uzyskanie pożądanej masy ciała, jest wprowadzenie zmian w aktywności fizycznej, zwłaszcza stosowanie większej liczby ćwiczeń ruchowych. Serce a tak ogólnie to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 42. Może to i ciekawe ale nic nie zrozumiałam Zatem więc.
  Jak wiadomo mózgiem nazywamy dwie półkule mózgowe z częścią wzrokową podwzgórza. Pofałdowania powierzchni mózgu tworzy zakręty, porozdzielane bruzdami – największa z nich to bruzda Rolanda. Pozwalają one na podział półkul mózgowych na płaty: czołowy, ciemieniowy , skroniowy i potyliczny. .W mózgu jest 100 miliardów neuronów. Mózg z móżdżkiem i rdzeniem kręgowym tworzą centralny układ nerwowy. .W mózgu jest 100 miliardów neuronów. Mózg z móżdżkiem i rdzeniem kręgowym tworzą centralny układ nerwowy. Z kolei nerwy kręgowe i czaszkowe , dochodzące do mięśni i receptorów , a kończące się w rdzeniu , to obwodowy układ nerwowy. Wyróżniamy też autonomiczny układ nerwowy , który kontroluje te części organizmu , nad którymi nie panujemy .P Serce a tak po prostu i to było na tyle.

  Odpowiedz
 43. Serce – co by tu jeszcze dodać… Chyba lepiej nie. Natomiast rekordowa dawka witaminy A znajduje się w wątrobie niedźwiedzia polarnego, w 125 g. zawiera ona dawkę 100 – krotnie przekraczającą dzienne zapotrzebowanie człowieka. chemiczną. Jeśli chodzi o prowitaminę A to bogatym źródłem beta-karotenu są owoce i warzywa o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu i ciemnozielone liście warzyw np. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. marchewka, dynia, szpinak, sałata, zielony groszek, pomidory, rzeżucha, brokuły, a z owoców: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze. Poza tym karoteny są również obecne w mleku krów żywionych na pastwiskach oraz w przetworach uzyskiwanych z takiego mleka. Witamina A występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jako tzw. retinol, oraz jako prowitamina – b-karoten, która znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Serce a tak po prostu -nie warto o tym więcej pisać.

  Odpowiedz
 44. Serce – nie warto o tym pisać.
  Naukowcy przyjrzeli się wynikom siedmiu badań, obejmujących 114 tysięcy uczestników. Odkryli, że ludzie, którzy jedli najwięcej czekolady, o 37 proc. rzadziej zapadali na choroby serca i o 29 proc. rzadziej dostawali zawału od tych, którzy jedli jej najmniej.
  Autorzy badań nie wprowadzali podziału na ciemną czekoladę i słodsze produkty, takie jak batony lub ciastka czekoladowe. Ech.. a tak po przy okazji i starczy.

  Odpowiedz
 45. Pogadajmy o tym. Serce i dodajmy kilka słów Pozwalają one na podział półkul mózgowych na płaty: czołowy, ciemieniowy , skroniowy i potyliczny. .W mózgu jest 100 miliardów neuronów. Mózg z móżdżkiem i rdzeniem kręgowym tworzą centralny układ nerwowy. Półkule mózgowe stanowią ok. 80 % wagi całego mózgowia. Powierzchnię półkul mózgowych tworzy warstwa istoty szarej – kora mózgowa stanowiąca część obwodową a pod nią leży warstwa istoty białej. Istota szara mózgu zbudowana jest z komórek nerwowych, istota biała z włókien nerwowych. Kora mózgowa spełnia nadrzędną rolę w stosunku do całego układu nerwowego. Co chyba może jest pozbawione sensu .

  Odpowiedz
 46. Serce – nie warto o tym gadać. Obraz kliniczny niewydolności serca obejmuje liczne objawy, nabierające znaczenia diagnostycznego wyłącznie, gdy są badane łącznie. Klasyfikacja niewydolności serca Na podstawie natężenia objawów Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne [New York Heart Association (NYHA)] przedstawia następującą klasyfikację dekompensacji serca: 1) klasa I: całkowity brak objawów, oznaki osłabienia ścian serca widoczne w echokardiografii; 2) klasa II: dobre samopoczucie w fazie spoczynku; zmęczenie, kołatanie serca oraz duszności podczas większego wysiłku fizycznego; 3) klasa III: dobre samopoczucie w fazie spoczynku, pojawianie się objawów przy najmniejszym wysiłku (codzienne czynności, takie jak mycie czy ubieranie się); 4) klasa IV: pojawianie się objawów nawet w czasie spoczynku. Symptomatologia Na podstawie sposobów powstawania objawów wyróżnia się ostrą oraz przewlekłą niewydolność serca. Ponadto w zależności od dominującej symptomatologii (odzwierciedlającej najbardziej dotkniętą część serca) wyróżnia się dekompensację czynności lewej komory, prawej komory i ogólną. Charakterystycznym objawem choroby jest duszność, która zmusza pacjenta do przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej (orthopnoe). Duszność jest głównie efektem podwyższenia ciśnienia żylnego wewnątrz płuc, które następnie powoduje wysięk płynów do narządu (obrzęk), utrudniając wymianę tlenu. Orthopnoe wynika z napływu płynów od dolnych kończyn w kierunku serca, który zachodzi u pacjenta w pozycji leżącej. Prowadzi do wzrostu ciśnienia w naczyniach włosowatych płuc i wzmaga niewydolność oddechową. Tłumaczy to uczucie braku powietrza budzące pacjenta w nocy, gdy nie śpi z klatką piersiową uniesioną względem kończyn dolnych. Orthopnoe maleje zazwyczaj po przyjęciu pozycji siedzącej (zmniejsza się wtedy dopływ krwi do płuc). No bajde łej jak mówią angole to tyle.

  Odpowiedz
 47. Serce – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie. Dekompensacja ogólna obejmuje wszystkie jamy serca, a częściowa dotyczy jednej komory. Obraz kliniczny niewydolności serca obejmuje liczne objawy, nabierające znaczenia diagnostycznego wyłącznie, gdy są badane łącznie. Klasyfikacja niewydolności serca Na podstawie natężenia objawów Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne [New York Heart Association (NYHA)] przedstawia następującą klasyfikację dekompensacji serca: 1) klasa I: całkowity brak objawów, oznaki osłabienia ścian serca widoczne w echokardiografii; 2) klasa II: dobre samopoczucie w fazie spoczynku; zmęczenie, kołatanie serca oraz duszności podczas większego wysiłku fizycznego; 3) klasa III: dobre samopoczucie w fazie spoczynku, pojawianie się objawów przy najmniejszym wysiłku (codzienne czynności, takie jak mycie czy ubieranie się); 4) klasa IV: pojawianie się objawów nawet w czasie spoczynku. Symptomatologia Na podstawie sposobów powstawania objawów wyróżnia się ostrą oraz przewlekłą niewydolność serca. Ponadto w zależności od dominującej symptomatologii (odzwierciedlającej najbardziej dotkniętą część serca) wyróżnia się dekompensację czynności lewej komory, prawej komory i ogólną. W początkowych fazach choroby trudności w oddychaniu pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, w fazach kolejnych – także przy nieznacznym wysiłku, a ostatecznie w fazie spoczynku. Charakterystycznym objawem choroby jest duszność, która zmusza pacjenta do przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej (orthopnoe). Duszność jest głównie efektem podwyższenia ciśnienia żylnego wewnątrz płuc, które następnie powoduje wysięk płynów do narządu (obrzęk), utrudniając wymianę tlenu. Orthopnoe wynika z napływu płynów od dolnych kończyn w kierunku serca, który zachodzi u pacjenta w pozycji leżącej. Prowadzi do wzrostu ciśnienia w naczyniach włosowatych płuc i wzmaga niewydolność oddechową. Och… a tak po przy okazji może już na tyle by było.

  Odpowiedz
 48. Serce – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie. Wartość wskaźnika w granicach 18,5 do 25, oznacza prawidłową wagę ciała. Nadwaga, mieści się w granicach 25 do 30. Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W tym miejscu, możemy zamieścić jedynie podstawowe zalecenia. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. bananowa, ryżowa czy kapuściana) rzadko dają trwały efekt, utrata kilogramów to głównie krótkotrwały wynik pozbycia się z organizmu wody. Och… bajde łej jak mówią angole – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 49. Myślę, że to jest bez sensu Chyba….pl/forum/11-smakolykow-na-mocne-serce,1,237568,61464043,czytaj.html

  odpowiedz

  oceń

  Oceń komentarz:

  Link do tego komentarza:

  Przejdź do komentarza

  son.of.sam
  Onet
  Zobacz profil

  son.osam
  Onet
  Zobacz profil

  son.of.sam:

  son.of.sam
  Onet
  Zobacz profil

  hmmm

  notesData[‚note-55563258’] = „entry_id” : „55563258”, „parent_id” : „”, „disc_id” : „237568”

  4 paź, 10:16

  Liczba głosów:0

  0%

  0%

  Zgłoś naruszenie

  Podziel się:

   Link

  http://zdrowie.o Serce a tak po prostu – nie ma to dla mnie znaczenia w tym kontekście.

  Odpowiedz
 50. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites Zatem więc. No a tak po przy okazji – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 51. Może to i ciekawe ale nic nie zrozumiałam Tak sądzę. Odkryli, że ludzie, którzy jedli najwięcej czekolady, o 37 proc. rzadziej zapadali na choroby serca i o 29 proc. rzadziej dostawali zawału od tych, którzy jedli jej najmniej.
  Autorzy badań nie wprowadzali podziału na ciemną czekoladę i słodsze produkty, takie jak batony lub ciastka czekoladowe.
  Podczas telefonicznego wywiadu Franco zaznaczył, że ludzie nie powinni traktować wyników badań jako wymówki, aby opychać się słodyczami. Ostrzegł, że większość czekolad na sklepowych półkach zawiera dużo cukru i tłuszczu, więc zbyt duże spożycie może prowadzić do nadwagi, która obciąża serce i zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy.
  Autorzy badań nie wprowadzali podziału na ciemną czekoladę i słodsze produkty, takie jak batony lub ciastka czekoladowe.
  Podczas telefonicznego wywiadu Franco zaznaczył, że ludzie nie powinni traktować wyników badań jako wymówki, aby opychać się słodyczami. Ostrzegł, że większość czekolad na sklepowych półkach zawiera dużo cukru i tłuszczu, więc zbyt duże spożycie może prowadzić do nadwagi, która obciąża serce i zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy.
  – Powinniśmy spożywać regularnie umiarkowane ilości czekolady – powiedział Franco, dodając, że należy też przyjrzeć się inicjatywom prowadzącym w kierunku ograniczenia zawartości cukru i tłuszczu w czekoladzie. Serce a tak w ogóle to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 52. Serce warto coś powiedzieć. Z biologicznego punktu widzenia, najlepszym okresem na macierzyństwo jest wiek pomiędzy dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem życia. Wtedy płodność kobiety jest największa. Wraz z upływem czasu – maleje. Po ukończeniu trzydziestego roku życia płodność gwałtownie spada – może się okazać, że na dwie kreski na teście ciążowym trzeba trochę poczekać. Po czterdziestce każdy cykl jest na wagę złota, po czterdziestym piątym roku życia płodność praktycznie zanika. Po czterdziestce każdy cykl jest na wagę złota, po czterdziestym piątym roku życia płodność praktycznie zanika. Im kobieta starsza, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią u niej choroby, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające jej zajście w ciążę. Należą do nich: endometrioza, mięśniaki oraz infekcje, będące często bezpośrednią przyczyną niedrożności jajowodów.
  Płodność mężczyzny zależy od prawidłowego przebiegu wytwarzania plemników, drożności dróg wyprowadzających nasienie oraz zdolności podjęcia współżycia płciowego. Serce a tak w ogóle to tyle badyle.

  Odpowiedz
 53. Serce – nie warto o tym gadać. Serce człowieka dorosłego waży niespełna pół kilograma i w warunkach prawidłowych w spoczynku wykonuje od 60 do 90 (średnio 72) uderzeń na minutę. W ciągu przeciętnego życia serce uderza 2,5 miliarda razy. W czasie jednego cyklu sercowego człowieka przez serce przetłaczana jest całkowita objętość krwi w krwiobiegu. Częstą chorobą serca jest choroba wieńcowa. Przyczyną jej jest odżywianie wymuszające na sercu konieczność spalania wolnych kwasów tłuszczowych w ogóle ,a w nadmiernych ilościach w szczególności. serce tym więcej musi spalać WKT, im mniej organizm może wytworezyć i dostrczyć dla serca związków wysokoenergetycznych.  Przyczyną jej jest odżywianie wymuszające na sercu konieczność spalania wolnych kwasów tłuszczowych w ogóle ,a w nadmiernych ilościach w szczególności. serce tym więcej musi spalać WKT, im mniej organizm może wytworezyć i dostrczyć dla serca związków wysokoenergetycznych. Przyczyną jest odżywianie, które zmusza serce do korzystania z energi przy zamianie kwasu pirogronowego na mlekowy. tylko w chorobie wieńcowej w mięśniu sercowym są enzymy (maszyny) potzrebne do tej przemainy. Im więcej WKT serce musi spalać, tym więcej musi pobierać tlenu, tym częściej pojawiają się zaburzenia jego rytmu, a w obrazie EKG pojawiają się obiawy niedotlenienia. Objawy te występują nie dlatego, że serce otrzymuje za mało tlenu, a dlatego, że zbyt dużo go zużywa. No bajde łej jak mówią angole może już wystarczy.

  Odpowiedz
 54. Wymiękam… Tak sądzę. Obraz kliniczny niewydolności serca obejmuje liczne objawy, nabierające znaczenia diagnostycznego wyłącznie, gdy są badane łącznie. Klasyfikacja niewydolności serca Na podstawie natężenia objawów Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne [New York Heart Association (NYHA)] przedstawia następującą klasyfikację dekompensacji serca: 1) klasa I: całkowity brak objawów, oznaki osłabienia ścian serca widoczne w echokardiografii; 2) klasa II: dobre samopoczucie w fazie spoczynku; zmęczenie, kołatanie serca oraz duszności podczas większego wysiłku fizycznego; 3) klasa III: dobre samopoczucie w fazie spoczynku, pojawianie się objawów przy najmniejszym wysiłku (codzienne czynności, takie jak mycie czy ubieranie się); 4) klasa IV: pojawianie się objawów nawet w czasie spoczynku. Symptomatologia Na podstawie sposobów powstawania objawów wyróżnia się ostrą oraz przewlekłą niewydolność serca. Ponadto w zależności od dominującej symptomatologii (odzwierciedlającej najbardziej dotkniętą część serca) wyróżnia się dekompensację czynności lewej komory, prawej komory i ogólną. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. W początkowych fazach choroby trudności w oddychaniu pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, w fazach kolejnych – także przy nieznacznym wysiłku, a ostatecznie w fazie spoczynku. Faza znacznej niewydolności serca odznacza się trudnościami w oddychaniu, zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca, obrzękami obwodowymi, powiększeniem wątroby. W początkowych fazach choroby trudności w oddychaniu pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, w fazach kolejnych – także przy nieznacznym wysiłku, a ostatecznie w fazie spoczynku. Charakterystycznym objawem choroby jest duszność, która zmusza pacjenta do przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej (orthopnoe). Duszność jest głównie efektem podwyższenia ciśnienia żylnego wewnątrz płuc, które następnie powoduje wysięk płynów do narządu (obrzęk), utrudniając wymianę tlenu. Serce a tak ogólnie -nie warto o tym więcej pisać.

  Odpowiedz
 55. Dodajmy kilka słów o Serce albo o czym innym Serce a tak w ogóle to tyle misiaczki.

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: