RSS

Samoleczenie – fakty i mity z tym związane, o czym warto wiedzieć

Posted on

Wokół tematu samoleczenia narosło wiele mitów. Często samoleczenie kojarzone jest z jakimiś czarami marami i medycyną alternatywną. Tymczasem chodzi po prostu o korzystanie z dostępnych bez recepty środków dopuszczonych do sprzedaży w aptekach.

Nie zawsze samoleczenie jest bezpieczne. Ofiary grypy, chcąc zbić wysoką gorączkę, zażywały na przemian leki o różnych nazwach. Chorzy nie zauważyli, że wszystkie specyfiki zawierają niebezpieczny w nadmiarze paracetamol. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. Główne problemy to przedawkowanie oraz interakcje zachodzące między różnymi specyfikami. Najczęściej problem ten dotyka starszych, schorowanych osób, które lecząc się u różnych specjalistów zażywają jednocześnie kilka, kilkanaście specyfików. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy wśród pacjentów rosnącą tendencję do podejmowania decyzji o wyborze terapii lekami dostępnymi bez recepty. Preparaty te, potocznie zwane również lekami OTC, są stosowane przede wszystkim w przypadkach lżejszych chorób i dolegliwości, ale ostatnio pacjenci sięgają po nie coraz częściej w przypadkach chronicznych problemów ze zdrowiem. W niektórych krajach Europy i świata samoleczenie jest już bardzo rozwinięte, w Polsce nadal jest niesłusznie postrzegane jako moda, spowodowana większą niż niegdyś dostępnością leków i ich reklamą w mediach, a nie jako proces naturalny, w wielu przypadkach związany z ogólną dbałością o własne zdrowie (self-care). Tymczasem świadome i odpowiedzialnie praktykowane samoleczenie wywiera pozytywny wpływ na poziom zdrowotny społeczeństwa, zwiększa komfort życia i zachęca do stosowania aktywnej profilaktyki. Pośrednio, samoleczenie niesie za sobą większą ogólną świadomość w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury prozdrowotnej, a poprzez odciążenie służb medycznych i uwolnienie związanych z tym środków finansowych zwiększa zakres i poziom opieki profesjonalnej nad osobami poważnie chorymi. Szczególnie przy chorobach przewlekłych, gdy trudno upilnować pacjenta, żeby brał leki. Tymczasem często leki trzeba brać przez całe życie. Brak współpracy z lekarzami powoduje, że leczenie jest nieefektywne i często pacjenci lądują w szpitalu w dużo gorszym stadium choroby. Lekarze twierdzą np., że jedną z przyczyn odrzucenia przeszczepu nerki jest właśnie niebranie leków podtrzymujących transplantację. Nauczyciele i humaniści uważają, że choroby mają podłoże psychosomatyczne i często nie wierzą w zalecenia lekarzy. Dlatego ich leczyć najtrudniej. Inaczej niż wojskowych i rolników – ci pacjenci słuchają zaleceń lekarzy. Samodzielne korzystanie przez chorych z leków dostępnych bez recepty uważane jest w naszym kraju za zło konieczne. Nie jest – na szczęście – tematem zakazanym, tylko niemile widzianym, pozostającym trochę na uboczu publikacji medycznych, jakby niechcący spychanym na margines. W procesie zaakceptowania świadomego samoleczenia jako normalnego elementu codziennego życia, jesteśmy w Polsce na początku drogi. Dziś jedni ekstremiści zaliczają samoleczenie do „medycyny niskiej” (jeśli można użyć takiej nazwy przez analogię do kultury niskiej i wysokiej), drudzy wpadają winną skrajność, wypisując recepty na leki dostępne bez ograniczeń. Aby nastąpiły postępy w rozumieniu funkcji ogólnodostepnych leków i dodatków uzupełniających naszą dietę w korzystne dla zdrowia składniki, musimy zwiększyć dostępność do informacji o produktach, stworzyć odpowiednie rozwiązania prawne, głośno mówić o tym, co oznacza i jakie korzyści może przynieść odpowiedzialne samoleczenie. Antyhistaminiki zawarte w preparatach złożonych, szczególnie należące do pierwszej generacji, oprócz działania przeciwhistaminowego wykazują efekt cholinolityczny, który mogą potęgować inne równocześnie stosowane leki o podobnym działaniu farmakologicznym.
Penetracja do OUN leków pierwszej generacji może powodować sedację, senność oraz pogorszenie sprawności psychofizycznej, co ma szczególne znaczenie podczas stosowania tych leków przez pacjentów prowadzących pojazdy mechaniczne. Może także wystąpić synergiczny wpływ depresyjny na OUN w przypadku łącznego ich stosowania z lekami nasennymi, przeciwlękowymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz neuroleptykami o działaniu sedatywnym.
Daleko idącą ostrożność należy zachować także podczas stosowania alfa1-mimetyków (ksylometazolina, oksymetazolina, nafazolina) w postaci kropli oraz żelu do nosa. Ta droga podania powoduje, że miejscowo leki te osiągają wysokie stężenia, co w przypadku stosowania ich dłużej niż kilka dni może doprowadzić do wystąpienia polekowego nieżytu nosa. Dostępne na polskim rynku bez recepty krople Sulfarinol mogą być podawane osobom powyżej 12. roku życia i przed ich podaniem należy wykluczyć istnienie u pacjenta alergii na sulfonamidy. Samoleczenie jest zjawiskiem starym jak ludzkość. Z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie metody zwalczania gorączki, bólu lub łagodzenia skutków ukąszeń. Kiedyś zbierano zioła i sporządzano z nich preparaty, dziś wystarczy pójść do apteki. Samoleczenie jest pojęciem niejednoznacznym. Mianem tym określa się kategorie zawarte w języku angielskim w dwóch słowach: self-medication i self-care.

Warto dodać, że sam wzrost zainteresowania pacjentów lekami bez recepty jest wynikiem dłuższego procesu. W latach 50. i 60. pacjenci przybierali postawę bierną, oczekując diagnozy i recepty od lekarza. Postawa ta wynikała z wiary w szybki postęp medycyny i farmacji. Od lat 70. mamy do czynienia ze zwiększoną świadomością czynników ryzyka (papierosy, alkohol itp.). W tym czasie pacjenci zaczęli się koncentrować na unikaniu tego, co mogłoby zaszkodzić ich zdrowiu. Postawa bierna została zastąpiona przez postawę ostrożną. Na większą skalę zaczęły się pojawiać leki dostępne bez recepty. Na konferencji WHO w Ałma Acie (1978 r.) stwierdzono, że ludzie mają prawo i obowiązek do zbiorowego i indywidualnego uczestniczenia w procesie planowania i realizowania zasad opieki zdrowotnej. Słowa te stały się fundamentem zwiększonego zaangażowania pacjentów w terapię i dbałości o własne zdrowie. Należy zdecydowanie podkreślić, że wbrew potocznym opiniom, samoleczenie nie prowadzi do pominięcia roli lekarzy, a zwłaszcza aptekarzy, od których pacjent będzie oczekiwać rzetelnej i zrozumiałej informacji na temat terapii lekami bez recepty. Trzeba pamiętać, że apteka w żadnym przypadku nie jest wyłącznie miejscem, w którym zwyczajnie nabywa się leki. Pracownicy apteki przejmują rolę doradców farmaceutycznych w ramach szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Są oni dla wielu pacjentów podstawowym autorytetem, do którego można się zwrócić w sprawie swoich dolegliwości bądź porady, jaki lek należy zastosować. Dostępność leków bez recepty nie może oznaczać pozostawienia pacjentów samym sobie. W Polsce prowadzi się działania w kierunku wprowadzenia opieki farmaceutycznej do programów specjalizacji i kursów w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów. Jest niezmiernie istotne, by rzetelnej informacji o lekach OTC i ich zastosowaniu w samoleczeniu udzielał pacjentowi wykształcony, przygotowany do tej roli aptekarz. Zwiększenie zainteresowania pacjentów lekami bez recepty jest wynikiem dłuższego procesu. W latach 50. i60. pacjenci przybierali postawę bierną, oczekując na poradę i receptę od lekarza. Postawa ta wynikała z wiary w postęp medycyny i farmacji. Od lat 70. mamy do czynienia ze zwiększoną świadomością czynników ryzyka. Pacjenci zaczęli się koncentrować na unikaniu tego, co mogłoby zaszkodzić ich zdrowiu. Postawa bierna została zastąpiona przez postawę ostrożną. Kolejna dekada to dekada pacjenta aktywnego. Zapoczątkowana została moda na zdrowy styl życia; jogging, odpowiednia dieta, fitness kluby stały się niezwykle popularne. Wreszcie lata 90. to okres, w którym pacjenci zaczęli świadomie kierować swoim zdrowiem. Pojawiło się duże zainteresowanie preparatami o działaniu profilaktycznym, jak również lekami bez recepty, coraz powszechniej stosowanymi w przypadkach lżejszych chorób bądź dolegliwości. W latach 1994-2001 sprzedaż leków bez recepty wzrosła na polskim rynku prawie 4-krotnie. Sam ten fakt dowodzi ogromnego zainteresowania samoleczeniem w Polsce. Polacy bardzo szybko dogonili Zachód pod względem konsumpcji leków, zaczynają też interesować się wiadomościami o zdrowiu.

Jeszcze raz przestrzegamy. Leki stosowane w objawowym leczeniu przeziębienia i grypy zawierają w swoim składzie lek przeciwgorączkowy (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, paracetamol) w skojarzeniu z agonistami receptorów alfa1, które obkurczają naczynia błony śluzowej nosa (pseudoefedryna, fenylefryna) oraz lekami przeciwhistaminowymi zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji (maleinian feniraminy, maleinian chlorfeniraminy, maleinian deksbromfeniraminy, chlorowodorek triprolidyny, cetyryzyna). Niektóre z preparatów, np. Gripex mają dodatkowo w swoim składzie lek przeciwkaszlowy – dekstrometorfan.
Pseudoefedryny i fenylefryny nie należy stosować u pacjentów przyjmujących równocześnie antagonistów receptorów alfa1. Obydwa leki nasilają działanie sympatykomimetyków, a działanie pseudoefedryny i fenylefryny nasilają trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i beta-sympatykolityki. Alfa1-mimetyki mogą osłabiać efekt działania leków hipotensyjnych oraz zwiększać częstość występowania zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych digoksyną.
Najczęściej występujące działania niepożądane u pacjentów stosujących pseudoefedrynę i fenylefrynę to: bóle głowy, wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardia; podane na noc mogą spowodować u pacjenta bezsenność. Nie należy jednocześnie łączyć kilku preparatów zawierających alfa1-agonistów, gdyż potęguje to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Kluczowymi elementami opieki farmaceutycznej są doradztwo farmaceutyczne w ramach szeroko rozumianej opieki zdrowotnej oraz monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii. To od farmaceuty pacjent powinien uzyskać informacje na temat stosowanego w ramach samoleczenia preparatu, jego działań niepożądanych i przeciwwskazań. Farmaceuta jest wówczas najodpowiedniejszą osobą do udzielania informacji pacjentowi na temat jego dolegliwości, wyboru optymalnego preparatu, zważywszy na choroby towarzyszące, wiek lub przyjmowane jednocześnie inne lekarstwa (w tym oczywiście również na receptę). Kolejnym elementem opieki farmaceutycznej jest monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii. Działania niepożądane związane z zastosowaniem leków są w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Około połowy tych zgonów można było zapobiec. Te druzgocące dane powinny nam uświadomić konieczność zgłaszania działań niepożądanych. Często kierujemy się przeświadczeniem, że skoro preparat jest dopuszczony do obrotu, przebadany i w załączonej ulotce opisano działania niepożądane i zagrożenia niewłaściwej ordynacji, to proces jego badań został zakończony. Tymczasem warto pamiętać o porejestracyjnej fazie badań oraz przypomnieć sobie leki, które zostały wycofane z rynku po dość długim okresie sprzedaży. Wycofania te miały miejsce właśnie na podstawie zgłaszania niepożądanych działań leków (NDL). W momencie rejestracji leku wiedza na temat odległych skutków terapii, interakcji lekowych, bezpieczeństwa stosowania ich u różnych chorych, a także wielu innych czynników jest niepełna. W rozmowach podczas szkoleń z tematyki bezpieczeństwa samoleczenia farmaceuci podkreślają często, że obowiązek zgłaszania NDL leży raczej po stronie lekarza, który ma wgląd w historię choroby pacjenta. Oczywiście, farmaceuta widzi tylko kilka faktów związanych z dolegliwościami i leczeniem pacjenta stojącego przed jego okienkiem, jednak w przypadku leków bez recepty pacjent nie zawsze informuje lekarza o swoich reakcjach na leczenie nimi. Nie możemy też oczekiwać, że pacjent jasno zakomunikuje nam o zaobserwowanym u siebie działaniu niepożądanym. To farmaceuta powinien w rozmowie z pacjentem wychwycić, czy pacjent doświadczył działania niepożądanego leku i zebrać szczegółowe informacje na ten temat.

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

50 responses »

 1. To bardzo interesujące… Tak sądzę.I to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam .

  Odpowiedz
 2. Powiedzmy kilka słów o tym samoleczenie albo i o czym innym
  Nie zawsze samoleczenie jest bezpieczne. Ofiary grypy, chcąc zbić wysoką gorączkę, zażywały na przemian leki o różnych nazwach. Chorzy nie zauważyli, że wszystkie specyfiki zawierają niebezpieczny w nadmiarze paracetamol. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.P Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. samoleczenie a tak ogólnie -nie warto o tym więcej pisać.

  Odpowiedz
 3. Dodajmy kilka słów o samoleczenie albo o czymkolwiekonet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Och… a tak po przy okazji i starczy.

  Odpowiedz
 4. Dodajmy kilka słów o samoleczenie albo dajmy sobie spokójonet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Szczególnie istotny jest kanał pierwszy, biegnący od kciuka, ponieważ w nim znajdują się punkty odpowiedzialne za wiele ważnych organów i części ciała: nos, usta, kręgosłup, narządy płciowe. Co chyba może jest pozbawione sensu Zatem….

  Odpowiedz
 5. samoleczenie – nie warto o tym pisać. A jednak to zdumiewające, jak wielu pacjentów, którzy kurowali się bezskutecznie przez wiele lat, po kilku zaledwie zabiegach refleksoterapii czuje ogromną ulgę.
  – Osoby cierpiące na chroniczne migreny mogą uzyskać poprawę średnio po pięciu sesjach, a efekt w postaci odprężenia odczuwalny jest natychmiast – mówi dyrektorka hiszpańskiego salonu piękności w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Arsenal Femenino, Lola Martínez.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Szczególnie istotny jest kanał pierwszy, biegnący od kciuka, ponieważ w nim znajdują się punkty odpowiedzialne za wiele ważnych organów i części ciała: nos, usta, kręgosłup, narządy płciowe. Uciskając na stopach punkty refleksyjne odpowiadające kręgosłupowi można uśmierzyć różnego rodzaju bóle, ponieważ odchodzące od kręgosłupa nerwy stymulują pracę całego organizmu.
  Refleksoterapia ma działanie holistyczne: korzystne efekty, jakie daje pobudzanie konkretnych punktów, dotyczą całego organizmu, gdyż wszystkie nasze narządy i gruczoły są ze sobą powiązane. No a tak po przy okazji -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 6. Pomówmy teraz o… samoleczenie i wymyślmy coś Ofiary grypy, chcąc zbić wysoką gorączkę, zażywały na przemian leki o różnych nazwach. Chorzy nie zauważyli, że wszystkie specyfiki zawierają niebezpieczny w nadmiarze paracetamol. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.P Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. Dlatego to się kupy nie trzyma Tak sądzę.

  Odpowiedz
 7. samoleczenie – nie warto o tym pisać. A jednak to zdumiewające, jak wielu pacjentów, którzy kurowali się bezskutecznie przez wiele lat, po kilku zaledwie zabiegach refleksoterapii czuje ogromną ulgę.
  – Osoby cierpiące na chroniczne migreny mogą uzyskać poprawę średnio po pięciu sesjach, a efekt w postaci odprężenia odczuwalny jest natychmiast – mówi dyrektorka hiszpańskiego salonu piękności w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Arsenal Femenino, Lola Martínez.
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Ech.. a tak po przy okazji -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 8. Powiedzmy kilka słów o tym samoleczenie albo o czymkolwiek
  Na początek trochę statystyk. Z badań CBOS wynika, że najczęściej samodzielnie aplikujemy sobie środki przeciwbólowe -w ciągu ostatniego roku robiło to aż 65 proc. Polaków. Na drugim miejscu są leki na przeziębienie, ból gardła, gorączkę (używało ich 55 proc. badanych). Prawie połowa z nas brała witaminy i preparaty mające zwiększać odporność. Na drugim miejscu są leki na przeziębienie, ból gardła, gorączkę (używało ich 55 proc. badanych). Prawie połowa z nas brała witaminy i preparaty mające zwiększać odporność. Co czwarty korzystał bez konsultacji z lekarzem ze środków na dolegliwości przewodu pokarmowego. Aż 14 proc. samoleczenie a tak ogólnie – nie ma to dla mnie znaczenia w tym kontekście.

  Odpowiedz
 9. Dodajmy jeszcze kilka słów o samoleczenie albo o czym innym samoleczenie a tak w ogóle to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 10. Dodajmy jeszcze kilka słów o samoleczenie albo dajmy sobie spokój Chorzy nie zauważyli, że wszystkie specyfiki zawierają niebezpieczny w nadmiarze paracetamol. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. Główne problemy to przedawkowanie oraz interakcje zachodzące między różnymi specyfikami. O! a tak po przy okazji – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 11. samoleczenie – i co tu jeszcze komentować? Lepiej nie.
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Szczególnie istotny jest kanał pierwszy, biegnący od kciuka, ponieważ w nim znajdują się punkty odpowiedzialne za wiele ważnych organów i części ciała: nos, usta, kręgosłup, narządy płciowe. O! a tak po przy okazji – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 12. Słyszałem że to prawda. samoleczenie i wymyślmy coś
  Efekty pracy Szwedów można w p Och… a tak po przy okazji to tyle.

  Odpowiedz
 13. Powiedzmy kilka słów o tym samoleczenie albo dajmy sobie spokójMoże właśnie to pozbawione sensu jest Tak sądzę.

  Odpowiedz
 14. Słyszałem że to prawda. samoleczenie i dodajmy kilka słów08.11, 11:14
  A wystraczy wprowadzic odplatnosc za wizyty i polowa pacjentow natychmiast wyzdrowieje.Nie musi to byc duza kwota. Wystarczy 5 zl i od razu kolejki sie zmniejsza.D08.11, 17:40
  W szpitalu lekarz prowadzący nie przedstawił się. Potem przyszła pielęgniarka i zapytała, kto jest moim lekarzem prowadzącym. Powiedziałem, że nie wiem. samoleczenie a tak w ogóle i to tyle.

  Odpowiedz
 15. Dodajmy jeszcze kilka słów o samoleczenie albo dajmy sobie spokój Wystarczy 5 zl i od razu kolejki sie zmniejsza.Druga sprawa to dostep do »

  Lekarze są też nieuprzejmi.
  frozentime
  01.08.111, 17:40
  W szpitalu lekarz prowadzący nie przedstawił się. Potem przyszła pielęgniarka i zapytała, kto jest moim lekarzem prowadzącym. Powiedziałem, że nie wiem. A ona: „jak to nie wiem?”. Ja na to: »

  Ma pan aktualne szczepienie przeciw WZWB?
  sunday
  03.08.1 samoleczenie a tak w ogóle to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 16. samoleczenie – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie.08.11, 11:02
  > Ma pan aktualne szczepienie przeciw WZWB?Ciekawe, czy tylko to pytanie jest wymyślone przez autora, czy całość? »

  Re: 7 grzechów głównych pacjenta
  tygrysiatko1
  07.11.11, 23:07
  sam sobie popracuj na ostrym dyżurze 24h to po jednym razie CI się odechce, jak np o 3 rodzice przyjdą z dzieckiem w ramach ostrego dyżuru kles samoleczenie a tak w ogóle -nie warto o tym więcej pisać.

  Odpowiedz
 17. Dodajmy jeszcze kilka słów o samoleczenie albo o czymkolwiek No a tak po przy okazji i już.

  Odpowiedz
 18. samoleczenie – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Szczególnie istotny jest kanał pierwszy, biegnący od kciuka, ponieważ w nim znajdują się punkty odpowiedzialne za wiele ważnych organów i części ciała: nos, usta, kręgosłup, narządy płciowe. Uciskając na stopach punkty refleksyjne odpowiadające kręgosłupowi można uśmierzyć różnego rodzaju bóle, ponieważ odchodzące od kręgosłupa nerwy stymulują pracę całego organizmu.
  Refleksoterapia ma działanie holistyczne: korzystne efekty, jakie daje pobudzanie konkretnych punktów, dotyczą całego organizmu, gdyż wszystkie nasze narządy i gruczoły są ze sobą powiązane. O! bo tak ogólnie – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 19. Pomówmy teraz o… samoleczenie i dajmy sobie trochę czasu0Poza tym sądzę, że to jest bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 20. samoleczenie – co by tu jeszcze dodać… Chyba lepiej nie.08.11, 14:16
  To można nie znać nazwy leku, który się X czasu bierze? »

  Lekarze są też nieuprzejmi.
  frozentime
  01.08.11, 17:40
  W szpitalu lekarz prowadzący nie przedstawił się. 08.11, 17:40
  W szpitalu lekarz prowadzący nie przedstawił się. Potem przyszła pielęgniarka i zapytała, kto jest moim lekarzem prowadzącym. Powiedziałem, że nie wiem. A ona: „jak to nie wiem?”. Ja na to: »

  Ma pan aktualne szczepienie przeciw WZWB?
  sunday
  03.0 No i po za tym i już.

  Odpowiedz
 21. Dodajmy jeszcze kilka słów o samoleczenie albo o czymkolwiek08.11, 17:37
  pacjent mówi. Gdy byłem u ortopedy z kolanem, nie wysłuchał do końca tego, co miałem do powiedzenia. A postawiłby inną diagnozę. Inny dostaje teraz pieniądze za leczenie z mojego dodatkowego»

  7 grzechów głównych pacjenta
  artur737
  02.08.11, 09:46
  Ilosc pieniedzy na sluzbe zdrowia w Polsce jest zadziwiajaco mala w porownaniu z innymi panstwami. Wiec zmusza sie lekarzy aby objeli swoja opieka POZetowska znacznie wieksza liczbe ludzi »

  Ma pan aktualne szczepienie przeciw WZWB?
  sunday
  03.0 samoleczenie a tak ogólnie to by było tak i hak wam w smak.

  Odpowiedz
 22. samoleczenie – nie mam zdania na ten temat. samoleczenie a tak po prostu to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 23. To bardzo interesujące… Tak myślę..” , niby fakt, ale jeśli pacjent ma 3 lata, a gronkowiec objawia »

  Re: 7 grzechów głównych pacjenta
  szczepionkipowodujaraka
  01.08.11, 16:08
  lekarze zachodniej medycyny to aroganci i ignoranci ale zarazem pierdoly, nic nie wiedza co sie pacjentowi dzieje a przyczyna chorob sa zawsze pasozyty, metale ciezkie, chemia, »

  7 grzechów głównych pacjenta
  frostyman
  10.11.1 Och… i po za tym – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 24. samoleczenie – nie mam zdania na ten temat. samoleczenie a tak po prostu i to było na tyle.

  Odpowiedz
 25. samoleczenie – nie warto o tym gadać. samoleczenie a tak ogólnie to tyle badyle.

  Odpowiedz
 26. Pogadajmy o tym. samoleczenie i wymyślmy coś spośród innych 20 osób, które potraktowano placebo.
  Efekty pracy Szwedów można w przyszłości wykorzystać do celów innych niż samo lec samoleczenie a tak w ogóle i to było na tyle.

  Odpowiedz
 27. Ale to chyba pozbawione sensu jest .11, 10:54
  wszystkie te „nieracjonalne” zachowania pacjentów to efekt niemocy intelektualnej lekarzy.brak zrozumienia podstawowych praw fizjologii i psychologii człowieka powoduje, że debile w białych »

  Re: 7 grzechów głównych pacjenta
  zawsze-soffie
  01.08.11, 14:16
  To można nie znać nazwy leku, który się X czasu bierze? »

  Re: 7 grzechów głównych pacjenta
  szczepionkipowodujaraka
  01.0 No bo tak ogólnie dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 28. To się kupy nie trzyma Tak sądzę. Dzieje się tak np. w nowotworowych stanach terminalnych. Pomocą dla chorego może być wtedy zastosowanie paliatywne leków homeopatycznych poprzez zmniejszenie lęku, uspokojenie lub złagodzenie dolegliwości.
  Hahnemann przywiązywał wielką wagę do stylu życia, prawidłowego odżywiania, unikania stresów działających na człowieka i zachowania proporcji pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Było to zbieżne z innymi systemami leczniczymi jak ayurweda czy medycyna chińska. Wszystkie te systemy traktują człowieka całościowo. Było to zbieżne z innymi systemami leczniczymi jak ayurweda czy medycyna chińska. Wszystkie te systemy traktują człowieka całościowo. Naruszenie równowagi powoduje chorobę, która jest zewnętrznym wyrazem zaburzenia siły życiowej.
  Hahnemann napisał dzieło swojego życia – „Organon sztuki leczenia”. Zebrał tam opracowane na przestrzeni lat reguły postępowania homeopatycznego. Może właśnie to pozbawione sensu jest .

  Odpowiedz
 29. Ale to chyba pozbawione sensu jest Tak myślę.08.11, 12:11
  Polacy to hipochondrycy. Faktem jest to, że moi rodzice i znajomi z marszu wyskakują z nazwami leków na prawie wszystko. A ja lubię sobie poczytać ulotki i opisy leków. Dużo się można »

  Największy grzech lekarzy: nie słuchają, co
  frozentime
  01.08.1 A ja lubię sobie poczytać ulotki i opisy leków. Dużo się można »

  Największy grzech lekarzy: nie słuchają, co
  frozentime
  01.08.11, 17:37
  pacjent mówi. Gdy byłem u ortopedy z kolanem, nie wysłuchał do końca tego, co miałem do powiedzenia. Może właśnie to pozbawione sensu jest .

  Odpowiedz
 30. samoleczenie warto coś powiedzieć. A jednak to zdumiewające, jak wielu pacjentów, którzy kurowali się bezskutecznie przez wiele lat, po kilku zaledwie zabiegach refleksoterapii czuje ogromną ulgę.
  – Osoby cierpiące na chroniczne migreny mogą uzyskać poprawę średnio po pięciu sesjach, a efekt w postaci odprężenia odczuwalny jest natychmiast – mówi dyrektorka hiszpańskiego salonu piękności w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Arsenal Femenino, Lola Martínez.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Szczególnie istotny jest kanał pierwszy, biegnący od kciuka, ponieważ w nim znajdują się punkty odpowiedzialne za wiele ważnych organów i części ciała: nos, usta, kręgosłup, narządy płciowe. Dlatego to się kupy nie trzyma .

  Odpowiedz
 31. samoleczenie warto coś powiedzieć. Podwyższone stężenie markerów może być wynikiem innej choroby, np. nerek czy wątroby.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Trzeba też wiedzieć, że stężenie markerów w normie nie zawsze oznacza: "Jestem zdrowa". Po prostu niektóre komórki rakowe nie produkują markerów, tak więc ich brak we krwi, niestety, nie wyklucza raka na sto procent.
  Oznaczenie markerów jest też niezwykle pomocne w leczeniu raka, np. wykonuje się je po operacji, by upewnić się, czy usunięto cały guz. (Jeśli tak, to w ciągu kilku tygodni poziom markerów powinien spaść). Gdy nadal jest on podwyższony, wiadomo, że proces chorobowy nie został zatrzymany i mogą pojawić się przerzuty. W porę więc można zastosować odpowiednią metodę leczenia. Testy kontrolne wykonuje się wielokrotnie w czasie całej kuracji.
  I to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam Tak sądzę.

  Odpowiedz
 32. Słyszałem że to prawda. samoleczenie i także dodajmyDlatego to się kupy nie trzyma Tak sądzę.

  Odpowiedz
 33. samoleczenie – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie.08.11, 12:11
  Polacy to hipochondrycy. Faktem jest to, że moi rodzice i znajomi z marszu wyskakują z nazwami leków na prawie wszystko. A ja lubię sobie poczytać ulotki i opisy leków. Dużo się można »

  Największy grzech lekarzy: nie słuchają, co
  frozentime
  01.08.1 Och… i po za tym – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 34. samoleczenie – co by tu jeszcze dodać… Chyba lepiej nie.11, 10:54
  wszystkie te „nieracjonalne” zachowania pacjentów to efekt niemocy intelektualnej lekarzy.brak zrozumienia podstawowych praw fizjologii i psychologii człowieka powoduje, że debile w białych »

  Re: 7 grzechów głównych pacjenta
  alabama8
  01.08.11, 15:20
  A grzechy lekarzy? [poradnia dermatologiczna]: „Gronkowca na skórze się nie leczy, każdy człowiek ma gronkowca na skórze ..” , niby fakt, ale jeśli pacjent ma 3 lata, a gronkowiec objawia »

  7 grzechów głównych pacjenta
  frostyman
  10.11.11, 10:41
  Lekarze najbardziej wkurzają się jak im się mówi „a w internecie pisali inaczej” :)»

  putBan(85);

  putBan(62);

  Zobacz więcej na temat:

  biegunka
  zgaga
  wzdęcia brzucha
  zaparcia
  ziołolecznictwo

  putBan(4);

  Podziel się

  Facebook

  Nasza klasa

  Wykop

  Twitter

  LinkedIn

  Wyślij e-mailem

  Fajne to

  Słabe to

  Ciekawe to

  Polecam to

  Smutne to

  4 komentarze

  Drukuj

  Pierwsza pomoc po świątecznym obżarstwie
  swiatowy_kryzys
  25.12.1Dlatego to się kupy nie trzyma .

  Odpowiedz
 35. samoleczenie – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie. Taki efekt uzyskano u wszystkich 20 osób, na których skórze zastosowano krem.
  Podobny efekt zauważono jedynie u 15 proc. spośród innych 20 osób, które potraktowano placebo.
  Efekty pracy Szwedów można w przyszłości wykorzystać do celów innych niż samo leczenie brodawek. Może właśnie to pozbawione sensu jest Tak sądzę.

  Odpowiedz
 36. samoleczenie – nie warto o tym pisać. A jednak to zdumiewające, jak wielu pacjentów, którzy kurowali się bezskutecznie przez wiele lat, po kilku zaledwie zabiegach refleksoterapii czuje ogromną ulgę.
  – Osoby cierpiące na chroniczne migreny mogą uzyskać poprawę średnio po pięciu sesjach, a efekt w postaci odprężenia odczuwalny jest natychmiast – mówi dyrektorka hiszpańskiego salonu piękności w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Arsenal Femenino, Lola Martínez.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Och… bajde łej jak mówią angole -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 37. Pomówmy teraz o… samoleczenie i dodajmy kilka słów Ech.. i po za tym -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 38. Powiedzmy kilka słów o tym samoleczenie albo o czymkolwiek Chorzy nie zauważyli, że wszystkie specyfiki zawierają niebezpieczny w nadmiarze paracetamol. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. Główne problemy to przedawkowanie oraz interakcje zachodzące między różnymi specyfikami. samoleczenie a tak ogólnie i to było na tyle.

  Odpowiedz
 39. samoleczenie – nie mam zdania na ten temat. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. Główne problemy to przedawkowanie oraz interakcje zachodzące między różnymi specyfikami. Najczęściej problem ten dotyka starszych, schorowanych osób, które lecząc się u różnych specjalistów zażywają jednocześnie kilka, kilkanaście specyfików. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy wśród pacjentów rosnącą tendencję do podejmowania decyzji o wyborze terapii lekami dostępnymi bez recepty. Preparaty te, potocznie zwane również lekami OTC, są stosowane przede wszystkim w przypadkach lżejszych chorób i dolegliwości, ale ostatnio pacjenci sięgają po nie coraz częściej w przypadkach chronicznych problemów ze zdrowiem. W niektórych krajach Europy i świata samoleczenie jest już bardzo rozwinięte, w Polsce nadal jest niesłusznie postrzegane jako moda, spowodowana większą niż niegdyś dostępnością leków i ich reklamą w mediach, a nie jako proces naturalny, w wielu przypadkach związany z ogólną dbałością o własne zdrowie (self-care). Ech.. bo tak ogólnie – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 40. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites .I to właśnie jest ciekawe Zatem….

  Odpowiedz
 41. samoleczenie – co by tu jeszcze dodać… Chyba lepiej nie.pl znalazłam »

  putBan(85);

  putBan(62);

  PolecamyUlubione dietyGalanina winna otyłościNieprawdopodobne zaburzenia snuPsychoteraupeta – czy wiesz co Cię czeka?Penis jak to działaZabójcy libidoDziewictwo powód do wstydu?Stres: wymagania większe niż możliwości

  putBan(4);

  Podziel się

  Facebook

  Nasza klasa

  Wykop

  Twitter

  LinkedIn

  Wyślij e-mailem

  Fajne to

  24

  Słabe to

  7

  Ciekawe to

  10

  Polecam to

  24

  Smutne to

  7

  76 komentarzy

  Drukuj

  Bzdury, bzdury i bzdury
  trombozuh
  01.08.11, 14:49
  Dziennikarzu, kiedy ostatnio byłeś u lekarza? Jaki wywiad lekarski? Polski lekarz nie przeprowadza żadnego wywiadu z pacjentem. Polski lekarz w ogóle z pacjentem nie rozmawia. -Co panu »

  7 grzechów głównych pacjenta
  artur737
  02.08.11, 09:46
  Ilosc pieniedzy na sluzbe zdrowia w Polsce jest zadziwiajaco mala w porownaniu z innymi panstwami. Wiec zmusza sie lekarzy aby objeli swoja opieka POZetowska znacznie wieksza liczbe ludzi »

  Re: 7 grzechów głównych pacjenta
  tygrysiatko1
  07.1Poza tym sądzę, że to jest bez sensu .

  Odpowiedz
 42. Dodajmy kilka słów o samoleczenie albo o czym innym
  Podobny efekt zauważono jedynie u 15 proc. spośród innych 20 osób, które potraktowano placebo.
  Efekty pracy Szwedów można w przyszłości wykorzystać do celów innych niż samo leczenie brodawek. Ta sama klasa wirusów, które powodują ich pojawianie się, może bowiem odpowiadać także za powstawanie raka szyjki macicy, brodawczaków genitaliów i pewnych typów nowotworów skóry.
  Ponieważ obecnie lekarze potrafią w tani sposób pozbawić pacjenta brodawek zamrażając je, nowy krem prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie konkurował z istniejącymi, niedrogimi metodami terapii skórnych brodawek pochodzenia wirusowego – uważają Jan Bouwes Bavinck i Mariet Feltkamp z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden.
  No a tak po przy okazji to tyle.

  Odpowiedz
 43. samoleczenie – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. Główne problemy to przedawkowanie oraz interakcje zachodzące między różnymi specyfikami. samoleczenie a tak po prostu – nie ma to dla mnie znaczenia w tym kontekście.

  Odpowiedz
 44. samoleczenie – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. spośród innych 20 osób, które potraktowano placebo.
  Efekty pracy Szwedów można w przyszłości wykorzystać do celów innych niż samo leczenie brodawek. Ta sama klasa wirusów, które powodują ich pojawianie się, może bowiem odpowiadać także za powstawanie raka szyjki macicy, brodawczaków genitaliów i pewnych typów nowotworów skóry.
  Ponieważ obecnie lekarze potrafią w tani sposób pozbawić pacjenta brodawek zamrażając je, nowy krem prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie konkurował z istniejącymi, niedrogimi metodami terapii skórnych brodawek pochodzenia wirusowego – uważają Jan Bouwes Bavinck i Mariet Feltkamp z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden.
  O! a tak po przy okazji – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 45. Pomówmy teraz o… samoleczenie i wymyślmy coś Chorzy nie zauważyli, że wszystkie specyfiki zawierają niebezpieczny w nadmiarze paracetamol. W jednym przypadku walka o życie pacjentki zakończyła się poszukiwaniem dawcy nowej wątroby. Nie czytamy ulotek, nie zwracamy uwagi na międzynarodową nazwę leku, lekceważymy zastrzeżenia, by równocześnie z zażywaniem specyfiku nie pić alkoholu – tak o farmakologicznych grzechach głównych polskiego pacjenta mówi dr Wojciech Waldman, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii w Pomorskiem.Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. Paracetamol, występujący na polskim rynku pod różnymi nazwami w 73 lekarstwach, nie jest jedynym „winowajcą”. Ocenia się, że co trzecia osoba trafiająca do szpitala w USA znalazła się tam z powodu nieprawidłowego leczenia. W Polsce od 15 do 20 proc. hospitalizacji związanych jest z niewłaściwym zażywaniem zarówno przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych w każdej stacji benzynowej leków. Główne problemy to przedawkowanie oraz interakcje zachodzące między różnymi specyfikami. O! bajde łej jak mówią angole i starczy.

  Odpowiedz
 46. Pomówmy teraz o… samoleczenie i także dodajmy A jednak to zdumiewające, jak wielu pacjentów, którzy kurowali się bezskutecznie przez wiele lat, po kilku zaledwie zabiegach refleksoterapii czuje ogromną ulgę.
  – Osoby cierpiące na chroniczne migreny mogą uzyskać poprawę średnio po pięciu sesjach, a efekt w postaci odprężenia odczuwalny jest natychmiast – mówi dyrektorka hiszpańskiego salonu piękności w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Arsenal Femenino, Lola Martínez.onet(‚adsGet1′,’main3-box’)onet(‚adsGet2’);onet(‚slotTest’,’3′);
  Refleksologia to nauka oparta na założeniu, że na stopach, dłoniach i twarzy istnieją punkty refleksyjne odpowiadające bezpośrednio narządom i gruczołom wewnętrznym oraz różnym częściom ciała. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Szczególnie istotny jest kanał pierwszy, biegnący od kciuka, ponieważ w nim znajdują się punkty odpowiedzialne za wiele ważnych organów i części ciała: nos, usta, kręgosłup, narządy płciowe. No i po za tym – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 47. Dodajmy kilka słów o samoleczenie albo dajmy sobie spokój08.11, 11:00
  100 tysięcy osób bo tylu jest jest lekarzy … . a może piszący jest …& samoleczenie a tak ogólnie to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 48. samoleczenie – nie mam zdania na ten temat. Terapia jest przyjemna, bezpieczna i nieinwazyjna. Wykorzystuje się w niej dłonie i palce, przede wszystkim kciuki. Ten rodzaj masażu stymuluje nasz układ krążenia i układ limfatyczny oraz wywołuje reakcje fizjologiczne pobudzające ciało i umysł do walki z chorobą.
  Przez całe nasze ciało, od głowy do stóp, przebiega dziesięć kanałów energetycznych, po pięć z każdej strony kręgosłupa. Tymi kanałami płynie energia, dochodząc do stóp i dłoni, gdzie znajdują się strefy refleksyjne. Każde zaburzenie przepływu energii w którymkolwiek z kanałów może mieć negatywny wpływ na organy wewnętrzne i funkcjonowanie tej części ciała, za którą odpowiada dana strefa. Szczególnie istotny jest kanał pierwszy, biegnący od kciuka, ponieważ w nim znajdują się punkty odpowiedzialne za wiele ważnych organów i części ciała: nos, usta, kręgosłup, narządy płciowe. Uciskając na stopach punkty refleksyjne odpowiadające kręgosłupowi można uśmierzyć różnego rodzaju bóle, ponieważ odchodzące od kręgosłupa nerwy stymulują pracę całego organizmu.
  Refleksoterapia ma działanie holistyczne: korzystne efekty, jakie daje pobudzanie konkretnych punktów, dotyczą całego organizmu, gdyż wszystkie nasze narządy i gruczoły są ze sobą powiązane. Poza usuwaniem blokad zakłócających przepływ energii w naszym ciele refleksoterapia niweluje stres i obniża ciśnienie krwi, uśmierza ból powodując uwalnianie endorfin (naturalnych substancji przeciwbólowych wytwarzanych przez organizm), harmonizuje układ nerwowy, wspomaga działanie układu limfatycznego, stymuluje organizm, ułatwia zasypianie, podnosi poziom energii i witalności, odtruwa i oczyszcza ciało, poprawia stan i koloryt skóry oraz wspomaga proces samoleczenia.
  I to także jest taczej bez sensu Zatem….

  Odpowiedz
 49. Pomówmy teraz o… samoleczenie i dajmy sobie trochę czasubrak zrozumienia podstawowych praw fizjologii i psychologii człowieka powoduje, że debile w białych »

  Bzdury, bzdury i bzdury
  trombozuh
  01.08.11, 14:49
  Dziennikarzu, kiedy ostatnio byłeś u lekarza? Jaki wywiad lekarski? Polski lekarz nie przeprowadza żadnego wywiadu z pacjentem. Polski lekarz w ogóle z pacjentem nie rozmawia. -Co panu »

  Największy grzech lekarzy: nie słuchają, co
  frozentime
  01.08.111, 17:37
  pacjent mówi. Gdy byłem u ortopedy z kolanem, nie wysłuchał do końca tego, co miałem do powiedzenia. A postawiłby inną diagnozę. Inny dostaje teraz pieniądze za leczenie z mojego dodatkowego»

  putBan(85);

  putBan(62);

  Zobacz więcej na temat:

  shiatsu
  masaż
  dieta
  masaż twarzy

  putBan(4);

  Podziel się

  Facebook

  Nasza klasa

  Wykop

  Twitter

  LinkedIn

  Wyślij e-mailem

  Fajne to

  Słabe to

  Ciekawe to

  Polecam to

  Smutne to

  2 komentarze

  Drukuj

  Masaż szyty na miarę
  mbur
  26.1Poza tym sądzę, że to jest bez sensu Tak uważam.

  Odpowiedz
 50. Powiedzmy kilka słów o tym samoleczenie albo dajmy sobie spokój11, 12:11
  Polacy to hipochondrycy. Faktem jest to, że moi rodzice i znajomi z marszu wyskakują z nazwami leków na prawie wszystko. A ja lubię sobie poczytać ulotki i opisy leków. Dużo się można »

  Re: 7 grzechów głównych pacjenta
  alabama8
  01.08.108.11, 15:20
  A grzechy lekarzy? [poradnia dermatologiczna]: „Gronkowca na skórze się nie leczy, każdy człowiek ma gronkowca na skórze …” , niby fakt, ale jeśli pacjent ma 3 lata, a gronkowiec objawia »

  putBan(85);

  putBan(62);

  Zobacz więcej na temat:

  shiatsu
  masaż
  dieta
  masaż twarzy

  putBan(4);

  Podziel się

  Facebook

  Nasza klasa

  Wykop

  Twitter

  LinkedIn

  Wyślij e-mailem

  Fajne to

  Słabe to

  Ciekawe to

  Polecam to

  Smutne to

  2 komentarze

  Drukuj

  Masaż szyty na miarę
  mbur
  26.11.1 O! i po za tym może już na tyle by było.

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: