RSS

Ból trzustki – co warto o nim wiedzieć?

Posted on

Trzustka. Warto wiedzieć, że jest narządem położonym w lewym, górnym kwadrancie jamy brzusznej, do tyłu do żołądka i pomiędzy śledzioną a dwunastnicą. Trzustka położona z tyłu za żołądkiem i niedaleko dwunastnicy. Bóle wywołane najczęściej ostrym lub przewlekłym zapaleniem trzustki, są odczuwalne głównie w lewym nadbrzuszu. Zapalenie trzustki rozwija się zwykle około 40. roku życia, a mężczyźni chorują na nie częściej niż kobiety. Dokładne dane dotyczące częstości występowania przewlekłego zapalenia trzustki nie są znane. Ocenia się, że wynosi ona 0,04-5%. W Polsce dane szacunkowe mówią o rocznej zachorowalności 5-10/100 tys. i chorobowości wynoszącej 30-57/100 tys.

Warto wiedzieć, że przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) określa się jako przewlekłą nienowotworową chorobę trzustki, charakteryzującą się postępującymi, nieodwracalnymi zmianami miąższu trzustki (zanik i włóknienie tkanki gruczołowej), prowadzący w konsekwencji do upośledzenia czynności wewnątrzwydzielniczej (enzymatycznej) trzustki i rozwoju cukrzycy. Jest to choroba występująca dość rzadko, ale na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny wzrost zachorowań na PZT w krajach o wysokim spożyciu alkoholu. Ostre zapalenie trzustki jest przyczyną niezwykle silnych dolegliwości bólowych. Typowe bóle pochodzenia trzustkowego to tępe, często opasujące bóle w nadbrzuszu oraz z tyłu pleców. W przewlekłych zapaleniach trzustki często dołączają trudności z trawieniem i uporczywe biegunki z dodatkiem niestrawionych resztek pokarmowych. Badania które trzeba wykonać to na pewno USG j.brzusznej i badania dodatkowe tj: badania z krwi na tzw. enzymy trzustkowe np. amylazę lub lipazę.Twoje dolegliwości również mogą być związane z refluksem żołądkowo-przełykowym i infekcją H. pylori. Choroba często przebiega z podrażnieniem otrzewnej i porażeniem perystaltyki jelit. Jedną z przyczyn tej choroby (zazwyczaj jej ostrej formy) są kamienie żółciowe i inne przeszkody utrudniające przechodzenie soku trzustkowego do jelita cienkiego, w wyniku czego w trzustce uczynniają się enzymy i zaczynają niszczyć tkankę, w której powstały. Rozwija się zapalenie trzustki, które w ciężkich przypadkach może stać się przyczyną krwawienia, ciężkiego uszkodzenia narządu, zakażenia i wytworzenia torbieli. Enzymy mogą również przedostawać się do krwi i poważnie uszkodzić inne narządy, np. serce, płuca czy nerki. Zapalenie trzustki może wywołać również infekcja wirusowa (np. świnka), niektóre leki (np. niektóre środki moczopędne, przeciwpadaczkowe czy sterydy) oraz urazy brzucha. Rzadko spotykaną przyczyną może być też nadczynność gruczołów przytarczycznych, czyli przytarczyc (nie wiadomo, dlaczego rozwija się taka postać tej choroby). Niezwykle rzadko zapalenie trzustki powstaje w wyniku skłonności dziedzicznych. Do zapalenia trzustki często dochodzi na skutek kamicy dróg żółciowych. Jeśli pierwotną przyczyną jest kamica, chory mógł wcześniej odczuwać dolegliwości bólowe z nią związane (bóle w prawym podżebrzu, lub wywiad kamicy).

Dodajmy, że choroby szczególnie groźne, jak rak trzustki, bardzo długo nie dają żadnych objawów, w tym również dolegliwości bólowych.

Objawy. U chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki dochodzi do poszerzenia światła pęcherzyków, z których składa się trzustka oraz małych przewodzików. Pojawia się w nich bezpostaciowa substancja, która zatyka ich światło i przyczynia się do tworzenia zwapnień. Wokół pęcherzyków powstaje zwłóknienie. W rezultacie cały narząd ulega stopniowej degradacji. Może następować spadek masy ciała, mogą się pojawić cuchnące, luźne stolce (tzw. biegunki tłuszczowe), wymioty, nieznaczne zażółcenie powłok oraz rozwój cukrzycy, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, trzustka wydziela insulinę odpowiedzialną za gospodarkę węglowodanową, a uszkodzenie tego narządu upośledza równocześnie wydzielanie insuliny. Spadek ciężaru ciała występuje nawet przy dobrym apetycie. Powodem jest brak wystarczającej ilości enzymów trawiących pożywienie, dlatego też składniki pokarmowe (m.in. tłuszcze) nie są normalnie przyswajane; stąd charakterystyczne biegunki tłuszczowe, o bardzo przykrym zapachu. Najczęstszym (występującym w ok. 85% przypadków) i najbardziej typowym objawem przewlekłego zapalenia trzustki jest ból brzucha. Niekiedy stopniowo, najczęściej jednak nagle występują bóle w środkowym nadbrzuszu, promieniujące w obie strony w kierunku pleców lub podbrzusza. Wkrótce potem zjawia się lęk przed śmiercią. Tylko w co piątym przypadku występuje deskowate napięcie powłok. Ból ma charakter piekący, przeszywający, świdrujący lub ściskający; jest nawracający, uporczywy i ma zróżnicowane, czasem znaczne nasilenie. Występuje głównie po posiłku (po ok. 15-30 min.) i jest zlokalizowany głęboko w nadbrzuszu, najczęściej w górnym lewym kwadrancie jamy brzusznej, często z promieniowaniem do pleców w okolicę między Th12 i L2. Ból może trwać kilka dni lub nawet tygodni, rzadko mija w ciągu 24 godzin. W początkowym okresie choroby ból występuje w postaci okresowych napadów; później bóle są coraz silniejsze i trwają coraz dłużej.

Pamiętajmy o tym, że ostry ból jest szczególnie silnie odczuwalny w lewym nadbrzuszu, może jednak lokalizować się również w śródbrzuszu oraz promieniować do lewej połowy klatki piersiowej co zmusza lekarza do wykluczenia odpowiednio perforacji wrzodu żołądka oraz zawału mięśnia sercowego. Część chorych skarży się na bóle opasujące, co jest charakterystyczne dla zapalenia trzustki. Jedną z przyczyn tej choroby (zazwyczaj jej ostrej formy) są kamienie żółciowe i inne przeszkody utrudniające przechodzenie soku trzustkowego do jelita cienkiego, w wyniku czego w trzustce uczynniają się enzymy i zaczynają niszczyć tkankę, w której powstały. Rozwija się zapalenie trzustki, które w ciężkich przypadkach może stać się przyczyną krwawienia, ciężkiego uszkodzenia narządu, zakażenia i wytworzenia torbieli. Enzymy mogą również przedostawać się do krwi i poważnie uszkodzić inne narządy, np. serce, płuca czy nerki.

Leczenie. Ostre zapalenie trzustki wymaga umieszczenia chorego w szpitalu. Podaje się mu wtedy leki uśmierzające ból, a także zmniejszające wydzielanie soku trzustkowego (z groźnymi enzymami). W tym celu stosuje się również odżywianie pozajelitowe (do żyły), a choremu zaleca się całkowitą głodówkę. Niekiedy niezbędne jest odsysanie treści żołądkowej zgłębnikiem założonym przez nos. Jeśli lekarz podejrzewa infekcję, może zastosować antybiotyki. W większości przypadków choremu podaje się enzymy trzustkowe (w tabletkach), których chora trzustka nie jest w stanie wytworzyć w dostatecznie dużej ilości. Enzymy te mają również inną ciekawą właściwość – zmniejszają wydzielanie soku trzustkowego i ciśnienie w przewodach trzustkowych, co – jak się uważa – jest jedną z głównych przyczyn rozwoju zapalenia i pojawienia się bólu. Podstawą leczenia PZT jest usunięcie czynnika sprawczego. W postaci wapniejącej PZT jest to kategoryczny nakaz unikania alkoholu. Nie zawsze abstynencja prowadzi do złagodzenia bólu, ale zmniejsza częstość i nasilenie zaostrzeń, zwalnia postęp choroby, a także zmniejsza ryzyko innych chorób i powikłań. W postaci zaporowej najczęściej przeprowadza się zabiegi chirurgiczne lub endoskopowi, mające na celu przywrócenie drożności przewodów trzustkowych. Oprócz tego przewlekle leczy się ból i objawy niewydolności trzustki (zespół złego wchłaniania i cukrzyca). Bóle trwające krótko i występujące dość rzadko uśmierza się ogólniedostępnymi środkami przeciwbólowymi (paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki rozkurczające). W przypadku, gdy bóle są stałe i nie ustępują pod wpływem pospolitych środków przeciwbólowych istnieje konieczność podawania narkotycznych leków przeciwbólowych. Oprócz tego w terapii przeciwbólowej stosuje się postępowanie dietetyczne, stosowanie preparatów trzustkowych, a w ostateczności leczenie chirurgiczne lub endoskopowe. Leczenie zaburzeń metabolicznych musi być prowadzone wielokierunkowo, w celu zapobiegania niedożywieniu. Stosuje się bogatokaloryczną (2500-3000kcal/dobę) i bogatobiałkową dietę. Spożycie tłuszczu powinno być dostosowane do indywidualnej tolerancji chorego, przy równoczesnym stosowaniu terapii substytucyjnej enzymami trzustkowymi. Ze względu na występujące zaburzenia wchłaniania posiłki powinny być niewielkie i rozłożone na 5-6 porcji w ciągu dnia. Dodatkowo może być konieczne podawanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K), witaminz grupy B i kwasu foliowego. W przypadku wystąpienia cukrzycy stosuje się dietę cukrzycową i leczenie farmakologiczne. W leczeniu farmakologicznym wszystkich postaci i stadiów pzt podstawowe znaczenie mają preparaty enzymów trzustkowych. Ich stosowanie nie tylko niweluje niewydolność egzokrynną trzustki, ale także, prowadząc do zmniejszenia podstawowego i stymulowanego wydzielania trzustki, zmniejsza ciśnienie w przewodach trzustkowych, co działa przeciwbólowo. Zasadą jest podawanie leku podczas posiłków i przed snem w dawce 20-50 tys. j. FIP (Federation Internationale Pharmaceutique) lipazy. Preferowane są preparaty o dużej aktywności lipazy, takie jak Kreon, Panzytrat i Lipancrea. W przypadku braku skuteczności można podwyższyć dawkę do 50-75 tys. j. FIP lipazy. Jeśli i to nie przyniesie rezultatu, pomocne może okazać się dołączenie
H2-blokera lub inhibitora pompy protonowej. Nie zaleca się łączenia leków hamujących wydzielanie kwasu solnego z preparatami enzymów trzustkowych w formie mikrogranulek w kapsułkach powlekanych. Wzrost pH w żołądku może bowiem spowodować uwolnienie enzymów trzustkowych jeszcze przed przejściem do dwunastnicy. Brak poprawy powinien najdalej po trzech miesiącach skłonić do poszukiwania innej niż pzt przyczyny dolegliwości. Wielu chorych z pzt wymaga objawowego stosowania leków przeciwbólowych. Należy wdrażać je stopniowo. Początkowo zaleca się spazmolityki i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Opioidy, takie jak tramadol i buprenorfina stosuje się w przypadkach opornych na wcześniejsze leczenie. Dodanie leków przeciwdepresyjnych pozwala zmniejszyć dawkę analgetyków.
Niektórzy badacze uznają za jedną z przyczyn bólu stres oksydacyjny, rekomendując podawanie antyoksydantów, takich jak witamina C, E, selen, beta-karoten, metionina. Inwazyjną metodą zwalczania bólu w pzt jest neuroliza splotu trzewnego za pomocą steroidów, etanolu, bupiwakainy lub lidokainy. Blokada, którą wykonuje się pod kontrolą endosonografii, wystarcza na kilka tygodni do około pół roku.
Zniszczenie 80-90 proc. miąższu trzustki prowadzi do niewydolności zewnątrzwydzielniczej tego gruczołu. Pojawiają się stolce tłuszczowe i utrata masy ciała. Poza suplementacją enzymów trzustkowych, chorym zaleca się uzupełnianie witamin, głównie rozpuszczalnych w tłuszczach, a okresowo także kwasu foliowego i witaminy B12.

Badania. Na zwykłym, przeglądowym zdjęciu rentgenowskim jamy brzusznej można dostrzec zwapnienia charakterystyczne przede wszystkim dla przewlekłej formy zapalenia związanej z nadużywaniem alkoholu. Dużym ułatwieniem w diagnostyce jest również wykonanie ultrasonografii i tomografii komputerowej, co pozwala na bezpośrednie uwidocznienie trzustki. Ultrasonografia pozwala również na ustalenie przyczyny zapalenia np. kamicy pęcherzyka żółciowego oraz przewodów żółciowych, a także powikłań tej choroby, którymi mogą być np. torbiele trzustki. Ze względu na znaczną rezerwę czynnościową trzustki postawienie prawidłowego rozpoznania może być opóźnione nawet o kilka lat. Szczególnie biorąc pod uwagę, że testy oceniające funkcję trzustki dają pozytywne wyniki dopiero przy bardzo znacznym stopniu uszkodzenia miąższu trzustki (ok. 90%). Diagnostyka PZT opiera się głównie na danych z wywiadu i badaniach obrazowych trzustki. Rozpoznanie PZT we wczesnym stadium nie jest łatwe. Badania obrazowe zazwyczaj nie wykazują nieprawidłowości. Jedynie najbardziej czułe i swoiste badania (np. czynnościowy test sekretynowo-pankreozyminowy) mogłyby potwierdzić podejrzenie kliniczne. Niekiedy ustalenie rozpoznania staje się możliwe po dłuższym okresie obserwacji. W zaawansowanym stadium PZT rozpoznanie choroby umożliwiają: typowy wywiad (zazwyczaj nadużywanie alkoholu, napady bólu, chudnięcie, żółtaczka), obecność charakterystycznych zmian w badaniach obrazowych trzustki, jak USG jamy brzusznej, tomografia komputerowa (poszerzenie przewodu trzustkowego, złogi, zwapnienia, torbiele w miąższu trzustki) i objawy niewydolności trzustki (przewlekła biegunka tłuszczowa, cukrzyca). W przypadkach wątpliwych, jeśli jest to możliwe, wykonuje się cholangiopankreatografię przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRCP) lub endoskopową pankreatografię wsteczną (ECPW), a także echoendoskopię. Upośledzenie wchłaniania tłuszczów występuje wcześniej niż wchłaniania białka. Chociaż wykazanie upośledzenia wchłaniania tłuszczów jest niecharakterystycznym objawem, stwierdzenie go może wskazywać na niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki.

Jak wiadomo obecność widocznych w badaniach obrazowych zwapnień i złogów jest charakterystyczne dla pzt (szczególnie postaci alkoholowej). Inną charakterystyczną zmianą w badaniach obrazowych w pzt jest nieregularne poszerzenie głównego przewodu trzustkowego i jego gałęzi. Często zapalenie trzustki wywołane jest przez inne infekcje, na przykład w następstwie kamicy żółciowej. Przyczyną zapalenia trzustki może być choroba dwunastnicy lub kamienie w przewodach trzustkowych. Utrudniają one odpływ soku trzustkowego. Zawarte w nim fermenty trawią własną tkankę, powodując jej zniszczenie. W przebiegu choroby oznaczenie stężenia enzymu trawiennego amylazy (jeden z enzymów trzustki) w surowicy krwi i w moczu daje zmienne wyniki. Może być nieco powiększone, ale często również jest prawidłowe. Z tego względu to badanie nie ma ani znaczenia diagnostycznego, ani prognostycznego. Duże znaczenie w diagnostyce ma wykonanie ultrasonografii i tomografii komputerowej, co pozwala na bezpośrednie uwidocznienie trzustki. Ultrasonografia pozwala również na ustalenie przyczyny zapalenia np. kamicy pęcherzyka żółciowego oraz przewodów żółciowych, a także powikłań tej choroby, którymi mogą być np. torbiele trzustki.

Sprawdź różne leki.

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

28 responses »

 1. Jestem prawie pewien ze boli mnie trzustka. Bol pojawil sie pewnego dnia bez wiekszej przyczyny i trzymal mnie tak dobry tydzien. Nic sobie z niego nie robilem, az do czasu gdy zjadlem lody truskawkowe i w nocy zaczelo mnie bolec mocniej. Nastepnego dnia zaczalem szukac co to moze byc, jak to leczyc i w efekcie zdiagnozowalem u siebie zapalenie trzustki. Co prawda z objawow mialem tylko bol z lewej strony, stolec moze jest tylko nieco luzniejszy niz normalnie ale nie jest to biegunka no i nie ma w nim niestrawionych resztek. Nie bylo tez goraczki. Od tamtego czasu zaczalem jesc inaczej. Z poczatku dzien absolutnej glodowki, potem jadlem, a w zasadzie to jem nadal, tylko jeden posilek dziennie: torebka ryzu gotowanego z warzywami i dolegliwosci bolowe oslably. Byly dni ze w ogole mnie nie bolalo, byly i takie ze czasami sie odzywala ta nieszczesna trzustka, ale da sie z tym zyc. Na tym ryzu jade juz 2 tygodnie ale bol nadal sie odzywa co jakis czas. Czasami boli mnie tez z prawej strony ale nie jest to taki nieprzyjemny bol jak ten z lewej no i przechodzi szybko. Ostre zapalenie trzustki – jego przyczyna w ponad 80 proc. sa choroby ukladu zolciowego i alkoholizm (rzadziej leki, swinka, nadczynnosc przytarczyc, stosowanie pigulek antykoncepcyjnych przy hiperlipidemii). Zapalenie trzustki objawia sie bardzo silnymi bolami w nadbrzuszu promieniujacymi do plecow. Bol w zapaleniu trzustki zwiazany z zatkaniem ujscia przewodu trzustkowego przez kamien (przy kamicy zolciowej) pojawia sie nagle. Jest staly, uporczywy, trwa nawet kilka dni. Zmniejsza sie w pozycji siedzacej z pochyleniem do przodu, nasila przy kaszlu, zmianie pozycji ciala, glebokim oddychaniu. Pojawiaja sie nudnosci i wymioty, ktore sa zwykle skutkiem znacznego odwodnienia i zaburzen elektrolitowych. Chory poci sie, jego tetno przyspiesza do 100–140/min, temperatura rosnie powyzej 38°C. Brzuch jest tkliwy, czesto wzdety, z napietymi miesniami. Uwolnione z uszkodzonej trzustki toksyny i enzymy pogarszaja stan chorego, prowadzac czesto do niewydolnosci krazeniowo-oddechowej, a czasem opornego na leczenie wstrzasu z nie wydolnoscia nerek. Chory musi byc leczony w szpitalu.

  Odpowiedz
  • szanowny Panie, jestem po ostrym zapaleniu trzustki i nie piłam nigdy alkoholu, to z kamicy żółciowego powstał ten ból. coś na ten temat mogę doradzic, absolutnie jeden posiłek. Należy jeść 5 posiłków w małych ilościach nie objawach się do syta .! Unikać kapusty kiszonej, cebuli surowej i smażone również .

   Odpowiedz
 2. U okolo 80 procent przypadkow ostre zapalenie trzustki rozwija sie na podlozu kamicy zolciowej lub w przebiegu alkoholizmu. Ostre zapalenie trzustki na tle kamicy zwiazane jest najczesciej z faktem zablokowania przez kamien zolciowy zwieracza Oddiego, ktory znajduje sie w brodawce Vatera, co powoduje wzrost cisnienia w przewodach trzustkowych, gdyz sok trzustkowy nie moze splywac do dwunastnicy. Wplyw alkoholu na rozwoj ostrego zapalenie trzustki jest nieco inny, a mianowicie codzienne spozywanie ponad 100g czystego etanolu przez kilka lat moze powodowac rozwoj przewleklej niedroznosci przewodow trzustkowych, a takze wywolywac przewlekle zapalenie blony sluzowej dwunastnicy i skurcz brodawki Vatera.

  Odpowiedz
  • Jak widomo jedną z chorób narządów jamy brzusznej jest ostre zapalenie trzustki , które jest chorobą o przebiegu ciężkim lub bardzo ciężkim, objawiającą się bólem zazwyczaj w jamie brzusznej oraz wzrostem aktywności tak zwanego enzymu amylazy we krwi i w moczu. Pod względem tzw. anatomicznym cechuje się to odwracalnym na szczęście uszkodzeniem trzustki i tkanek okołotrzustkowych pod postacią zwykłego obrzęku, czasami martwicy, a u części chorych występują też powikłania wielonarządowe.

   Odpowiedz
 3. Z tego co wiem typowe bole pochodzenia trzustkowego to tepe, czesto opasujace bole w nadbrzuszu oraz z tylu plecow. W przewleklych zapaleniach trzustki czesto dolaczaja trudnosci z trawieniem i uporczywe biegunki z dodatkiem niestrawionych resztek pokarmowych. Badania ktore trzeba wykonac to napewno USG j.brzusznej i badania dodatkowe tj. :badania z krwi na tzw. enzymy trzustkowe np. amylaze lub lipaze. dolegliwosci rowniez moga byc zwiazane z reflukszem zoladkowo -przelykowym i infekcja H. pylori.

  Odpowiedz
 4. trzustka – nie warto o tym gadać.
  Problemy wątroby Otyłość i częste przejadanie się może doprowadzić do stłuszczenia tego superważnego organu. Objawia się to najczęściej uciskiem pod prawym łukiem żebrowym, wzdęciami i odbijaniem się. Warto wtedy wprowadzić dietę lekkostrawną, zapomnieć o tłuszczach, alkoholu i słodyczach. Należy też zażywać witaminy z grupy B i roślinne leki wzmacniające i działające ochronnie na wątrobę.
  Należy też zażywać witaminy z grupy B i roślinne leki wzmacniające i działające ochronnie na wątrobę.
  Trzustka w kłopocie W wyniku nieprzestrzegania diety i objadania się może dojść do przewlekłego zapalenia trzustki i zmniejszania wydzielania soków trawiennych. Pojawiają się wówczas: pełność po jedzeniu, wzdęcia, bóle, nudności i wymioty, a ból brzucha w okolicy lewego podżebrza nasila się właśnie po jedzeniu. Ratunkiem jest odpowiednia dieta, która umożliwi trawienie tłuszczów, białek i węglowodanów, oraz przestrzeganie zasady jedzenia niewielkich posiłków 4-5 razy dziennie.
  Och… bajde łej jak mówią angole i starczy.

  Odpowiedz
 5. Dodajmy jeszcze kilka słów o trzustka albo dajmy sobie spokój trzustka a tak ogólnie to tyle krokodyle.

  Odpowiedz
 6. Więc mam chyba tak. Jestem -po USG- stwierdzony kamień w pęcherzyku żółciowym. Miałem 3 akcje -Po” tłustym”posiłku ( pomidorowa na boczku,tłusta kiełbasa schabowy- po ok 6 godzinach od spozycia silny ból w splocie nerwowym (pierwszy raz myslałem,że to zawał) ale to raczej ból w pasie mostkowym ( od połowy żeber z lewej do prawej) jak to piszecie „opasujący” i taki ból do środka jakby cos naciskało na płuca,że nie mozna było nabrac powietrza w całosci .II tak trzymało 6-8 godzin bólu. Nie mozna sobie znależć zadnej pozycji. żeby mniej bolało. Po tych 8 godzinach bol zanika i sie kończy ,Miałem tak juz 3 razy. Teraz po USg wiem,że to kamień.Aha -alkoholu nie pije prawie wcale ( taki typ).Teraz mam skierowanie na gastroskopie ( bo biliubiryna wysoka) i oczywiście chirurg na laparoskopie. Napiszcie jesli możecie ( kamyk ma ok 11 mm) czy mozna ten kamień jakośc rozpuścic dietą,ziołami czy jakoś tak. Nie bardzo cghce iśc na tą chirurgie. Pozdrawiam cierpiącyh. Wojtek

  Odpowiedz
  • Gastroskopia jest badaniem inwazyjnym, tzn. takim, w którym narusza się ciągłość tkanek i wykonuje pewne zabiegi w organizmie człowieka. W związku z tym zawsze istnieje możliwość powikłań, choć ich liczba zmniejsza się z każdym rokiem ze względu na coraz lepszy sprzęt i coraz większe umiejętności badających lekarzy.

   Najczęstszym powikłaniem w polskich warunkach jest możliwość przeniesienia wirusów zapalenia wątroby, bardzo opornych na środki dezynfekcyjne. Dlatego przed przystąpieniem do gastroskopii wymaga się od pacjenta aktualnego badania Hbs, czasami też i HCV, świadczącego o braku zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C (na drukach laboratoryjnych najczęściej opisuje się te badania jako HbsAg U II i HCV 4.0). Należy podkreślić, że fakt bycia nosicielem wirusa zapalenia wątroby – o czym świadczy dodatni antygen Hbs – nie zawsze jest związany z przebyciem tzw. żółtaczki zakaźnej. Istnieje spora liczba osób, które przeszły wirusowe zapalenie wątroby subklinicznie, tzn. zostały zarażone, ale nie miały objawów żółtaczki i są nosicielami bezobjawowymi. Dlatego też nie dopuszcza się do badania tym samym aparatem pacjentów mających Hbs dodatni i Hbs ujemny. Przyjmuje się, że wynik badania Hbs lub HCV jest ważny przez 3 miesiące. Jeżeli wynik jest starszy, trzeba go powtórzyć.

   Do zupełnie wyjątkowych powikłań (aczkolwiek teoretycznie możliwych) należy perforacja (czyli przebicie) przewodu pokarmowego, krwawienie, którego nie udaje się zatrzymać, lub wystąpienie innej choroby (np. zawału serca) wywołanej stresem w czasie zabiegu. Dlatego też przeciwwskazaniem do gastroskopii są ciężkie choroby serca, układu oddechowego i zaburzenia krzepnięcia.

   Odpowiedz
  • kamieni żółciowych nie da się rozpuścic zadna dieta ani ziolami, wszystko jedno czy to jeden kamyk czy kilka nalezy wyciac pecherzyk zolciowy zanim pojawia sie komplikacje. Ja jestem po takim zabiegu- po laparoskopii bardzo szybko dochodzi sie do siebie, wiec nei ma czego sie bac

   Odpowiedz
  • Violetta czerwiec 2012 7:42 moja tesciowa wyleczyla kilka osob ziolami jednym na kamienie jest picie brusnic one je scieraja albo jesc lyzeczna kilka razy dziennie

   Odpowiedz
 7. Poczytaj sobie jeszcze o wadach gastroskopii właśnie moja mama wykańcza się z bólu ma ostre zapalenie trzustki po gastroskopii,miała iść na gastroskopię i tego samego dnia wyjść, wycieli jej jakiś włókniak który blokował żółć, jest w szpitalu żadne płyny przeciwbólowe nie pomagają nawet morfina. Jeżeli przy tym badaniu coś zobaczą ,że muszą wyciąć to , to robią. Ja to bym w specjalnym szpitalu gastrologicznym poddała się takiego zabiegu , bo w naszych szpitalach to mówią ,że ma pani pecha i że zmieściła się w tej przegranej grupie.

  Odpowiedz
 8. od, bol promieniuje do dolnej czesci kregoslupa , nie jem tluszczy ani nie pije alkoholu dwoch dni boli mnie z lewej strony podbrzusza czy to moze byc zapalenie trzustki?

  Odpowiedz
 9. Michal Zegarek

  ja Powiem tak mam teraz 26 lat zaraz 27 piłem od kąt pamiętam jestem po odwykach ostatni mi pomógł żyje na razie w trzeźwości jakieś 7 miesięcy bóle takie już miałem wcześniej i zapijałem je żeby jakoś uśmierzyć ból ,ale od kąt nie pije to nie zapijam ich a ból powrócił ostatnio i jest nie do zniesienia 😦 chodź na detoxie miałem badania i trzustka była ok

  Odpowiedz
 10. właśnie znajomy leży w szpitalu z ostrym zapaleniem trzustki..ma 41lat i pił dosyć często.ból pojawiał się i znikał.on nadal popijał.zapijał może ten ból.nigdy nie chodził po lekarzach,aż nagle chwyciło go w pracy..pogotowie go zabrało..A teraz lekarz powiedział,’10 procent szans na przeżycie’.masakra:( leży pięć dni i to nie koniec.jeszcze jakieś 10,14 dni poleży.Jest wykończony,niedobrze mu,boli,dostaje tramal.oczywiście jest na głodówce,tylko woda,ewentualnie herbata gorzka…Wierzę że jak wyjdzie z tego to nie wróci do picia,przestraszył się..

  Odpowiedz
 11. Pingback: Najpopularniejsze wpisy w ubiegłym roku | Leki na wszystkie choroby

 12. Przyczyny bólu trzustki są różnorodne od nadużywania alkoholu, zbyt tłustego jedzenia i nadmiernie obfitych posiłków, przez kamienie żółciowe, niedrożność przewodu żółciowego, zakażenia wirusowe (czyli np. po śwince), po bardzo duże uszkodzenia jamy brzusznej, np. wskutek urazu. Ból trzustki jest jednym z pierwszych pojawiających się objawów. Dopóki nie pojawia się on często i nie jest intensywny, nie stanowi zwykle dla pacjenta istotnego dyskomfortu lub problemu. Warto dodać, że najczęstszą przyczyną przewlekłego zapalenia trzustki (ok. 80% przypadków) jest nadużywanie alkoholu. Czy pisałem już, że najczęstszą przyczyną problemów z trzustką jest alkohol?

  Odpowiedz
 13. Szybko iść do lekarza

  Odpowiedz
 14. Zamówienie leku może dokonać każdy użytkownik, który posiada podstawy Internetu. Wszystkie niezbędne kroki są podejmowane przez kilka minut, następnie trzeba poczekać kilka dni dostawy. Wypełnia zakupie aplikacji. Pracownicy muszą potwierdzić zamówienie i zorganizować dostawę. Po kilku dniach towar dotrze pod wskazany adres.

  Odpowiedz
 15. Spotykam się z określeniem opasujący ból, co to oznacza?

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: